CZ EN

Rozhovor s Alenou Schillerovou v pořadu Události, komentáře o státním rozpočtu na rok 2019

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: ČT 24 | 24.10.2018 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A rozpočet je naším prvním tématem. Ve studiu s námi ministryně financí Alena Schillerová. Dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Dobrý večer.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A vítám zde i poslance Jana Skopečka. Dobrý večer.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
Hezký večer.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Schillerová vy jste o rozpočtu řekla, že je dobrý, že jde o maximum možného. Kdybyste na něm přece jen měla najít nějaké negativum, co byste jmenovala?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Tak já si stojím za svým rozpočtem. Já jsem na něm pracovala od dubna letošního roku. Prošli jsme desítkami hodin diskuzí, ať už ta bývalá menšinová vláda nebo ta současná.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
To by znamenalo, že je naprosto dokonalý a potom bych nechápala kritiku opozice.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Dokonalý. Dokonalého není nikdy nic. To znamená nikdy. Nikdy nejsem spokojená.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, pokud by jste jmenovala nějaké negativum. Můžete něco říct?

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A v čem konkrétně v tomto případě?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
To znamená, musíte to chápat tak, že ten rozpočet obsahuje určité politické priority této vlády. To znamená, že na jedné straně nejvyšší položka jde do důchodů, do sociální oblasti, na reformu regionálního školství, na platy ve veřejném sektoru, ale samozřejmě také na investice. Na investice jde dokonce nejvíce.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem se ptala ale na negativa. Určitě zmíníme ještě pozitiva tak, jak je vnímá kabinet Andreje Babiše.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Určitě bych ráda dala více do investic, kdyby to bylo jenom na mně.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže přeci jenom položka investic by mohla být vyšší, kdyby to bylo jenom na vás. Pane Skopečku podle ODS a toho, co zmínil předseda Petr Fiala, není státní rozpočet připravený tak, aby z ekonomického růstu měli prospěch všichni občané. Chybí v něm plány a vize. Co je na něm naopak dobrého?

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
No nic moc dobrého na něm, na něm samozřejmě nevidím. Já bych začal tím deficitem. To je samo o sobě prostě špatné.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že vy byste třeba nepřidávali učitelům v žádném případě?

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
To určitě ano, koneckonců i důchodcům, ale to už vytrháváme jednotlivé dílčí ani ne kapitoly ale položky kapitol. A na ten rozpočet je potřeba.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře ale pojďme tady zmínit, co se vám na něm líbí. Tedy pokud jsme se shodli už v začátku na tom, že minimálně nějaké podkapitoly se vám líbí, tak zřejmě dokážete něco dobrého na rozpočtu jmenovat.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
Tak já, vlastně celé politické spektrum se shodlo na tom, že navýšíme peníze penzistům. Celé politické spektrum se shodlo na tom, že navýšíme platy učitelům. Tak to určitě nejsou položky, které bych vyčítal paní ministryni nebo vládě, že v tom rozpočtu jsou. Ale říkám, to je vytrhávání jednotlivostí z kontextu. Ten rozpočet je makroekonomicky.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký ucelený celek by jste jmenoval?

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
Ten, ten rozpočet je makroekonomický nástroj a v době růstu připravit deficit ve výši čtyřicet miliard prostě normální není.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě, než se detailně budeme věnovat struktuře rozpočtu, poprosím Světlanu o aktuální informace, abychom si tedy udělali představu, jak vlastně rozpočet je nastíněn.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
O základních parametrech návrhu státního rozpočtu jsme mluvili. Takže jen ve stručnosti. Schodek čtyřicet miliard, plánované výdaje přes jeden a půl bilionu korun. A teď jaké výdaje vzrostou oproti letošku nejvíc. Vláda označila za prioritu důchody, plus třicet osm miliard a taky platy, nárůst přes tři a dvacet miliard korun. Zvýší se taky investice bez evropských peněz o skoro dva a dvacet miliard korun. Víc půjde příští rok i na obranu. Výdaje státu vzrostou částečně kvůli povinným tedy mandatorním položkám, které vláda musí platit. Kabinet ale uvádí, že podíl povinných položek oproti letošku klesne konkrétně o dva a půl procentního bodu. A ještě pohled na příjmovou stránku rozpočtu. I tady jdou čísla nahoru, ministerstvo financí odhaduje další zlepšení výběru daní zhruba o čtyřicet sedm miliard. Na pojistném a sociálním zabezpečení by mohl stát vybrat o šedesát miliard víc.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Schillerová vy jste původně pracovali s verzí, že schodek rozpočtu bude ve výši padesáti miliard korun. Nakonec je z toho tedy čtyřicet miliard. Ovšem Zbyněk Stanjura z ODS říká, že se nakonec žádné šetření nekonalo, že se jenom přifoukly příjmy. Co je na tom pravdy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Tak výraz „přifoukly příjmy“ je skutečně velmi nevhodný. Protože ty příjmy se stanoví podle makroekonomické predikce, kterou provádí ministerstvo financí. Letos ji posuzoval nezávislý výbor pro rozpočtové prognózy poprvé podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A ten řekl, že ta predikce je realistická. A dělá se konzervativním, realistickým, obezřetným způsobem roky.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A šetřili jste někde? Stlačili jste opravdu výdaje?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
My jsme stlačili zejména výdaje. Čili příjmy odpovídají té predikci a my jsme je zvedli v červenci, protože nám velice vzrostly.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže má Zbyněk Stanjura pravdu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Ne. Dostanu se hned k tomu, kde jsme šetřili. A dostali jsme se vlastně k tomu, že ty příjmy se zvedly o dvacet miliard. Takže to byl ten důvod v důsledku naprosto jasných čísel. Velice se nám zvedlo pojistné, protože rostou objemy mezd. A teď se dostaneme k tomu výdaji.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
dokonce schodek rozpočtu ještě, pokud bychom pracovali s absolutními hodnotami minus dvacet miliard. To znamená třicet miliard plánovat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Samozřejmě. Mohl by být třicet miliard.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč není?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Není z toho důvodu, že samozřejmě ministr financí musí vyvážit priority vlády a požadavky jednotlivých resortů. Mně se na stole v dubnu sešly požadavky za sto padesát miliard, v létě za čtyřicet. Čili musíte vybalancovat tyto věci. Proto jsem snížila ten schodek pouze o deset miliard. Ale k té vaší otázce, abych vám neuhnula. My jsme, co se týče výdajů, samozřejmě nebudu tady hrát si čísly v tom směru, že byly požadavky a ty jsme škrtali, budu brát ty reálně výdaje. První krok, který jsme učinili, tak jsme snížili takzvaná neobsazená místa. Říká se tomu mrtvé duše. O tisíc tři sta plus sto šedesát z EU. Takže celkem tisíc čtyři sta šedesát a to šetříme. To znamená, vzali jsme místa nad pět procent neobsazenosti a mezi třemi až pěti procenty jsme vzali peníze a budeme je poskytovat, až ta místa se budou obsazovat. Celková úspora je tři celé čtyři miliardy. A samozřejmě nekončíme s tím.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Kde byste viděli další, další možnosti pro škrty?

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
Tak já bych chtěl především říct, že oproti minulýmu roku rostou příjmy více jak o sto padesát miliard korun. V tomhle kontextu se mi zdá skutečně to fiskální úsilí vlády ve smyslu snižování deficitu velmi malé. Když vám vzrostou meziroční příjmy o sto padesát miliard a vlastně plánovaný deficit je jenom o dvacet miliard lepší než v předchozím roce, tak to ukazuje na to, že je to rozhazovačný rozpočet, protože by to bylo samozřejmě k menšímu schodku. No kde, kde brát výdaje, myslím si, že a my přijdeme ve druhém čtení s pozměňujícími návrhy ve výši čtyřicet miliard korun, abychom ukázali, že ten rozpočet vyrovnaný být může. Jedním z těch zdrojů jsou národní dotace, které podle mého názoru křiví trh a vlastně nikomu nepomáhají. Já si myslím, že i míra byrokracie v České republice je velká ve smyslu počtu státních zaměstnanců. Když srovnáme poslední nebo když se podíváme na poslední tři roky, tak počet státních zaměstnanců narostl o asi čtyřicet tisíc nových státních zaměstnanců. To jsou čísla, která samozřejmě mají.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale zároveň paní ministryně mluvila o tom, že škrtají černé duše. To znamená, že pokud tam.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
To je, to je bezesporu dobře a v tomto smyslu bude mít paní ministryně naši podporu. A když se podíváme na skutečně reálný nárůst počtu státních zaměstnanců nebo lidí, který pracují pro veřejný sektor, tak tam máme desetitisícové nárůsty za pár let. To si myslím, že normální, normální není. Dneska vidíme vyprahlý trh práce. Soukromý sektor těžce shání zaměstnance a stát ještě ten soukromý sektor vysává, čímž zhoršuje konkurenceschopnost našich firem a navíc zatěžuje ještě veřejné rozpočty.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní ministryně proč nejde naplánovat rozpočet takový, který by nebyl deficitní? Zejména v dobách ekonomického růstu. Zmiňuje to nejenom opozice, zmiňují to analytici. Zároveň připomínají fakt a nutnost, že se musíme připravit na hubená léta. Vzhledem k tomu, že ekonomika opravdu funguje v ňákých cyklech, tak možná už dobré doby budeme mít brzy za sebou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Tak já bych zase nestrašila naše občany.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Já je v žádným případě nechci strašit. To je fakt, který se zmiňuje v ekonomických knihách.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
My máme predikci na příští rok zhruba něco malinko pod tři procenta, takže nepočítáme tam s nějakým velkým sešupem. Ale já na tu vaší otázku naprosto odpovím. Ministr financí má několik rolí. A nebudu tady citovat z teorie, ale jedna z nich je i role stabilizační. To znamená, on musí hrát roli jakéhosi stabilizátora ekonomiky. A sestavuje rozpočet. Samozřejmě, jak jsem řekla, jsou tam nějaké priority vlády. A on má, stojí proti sobě příjmy a výdaje. Příjmy stanoví na základě nějaké predikce. Tak predikce musí být obezřetná, musí být konzervativní, musí být velice opatrná. To znamená, není možné tam prostě malovat nějaká nesmyslná čísla. To je první věc.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře ale stále se pohybujeme v období, kdy se české ekonomice, nejenom české ekonomice daří. To znamená, jakým stabilizátorem bude potom za dva, tři roky v momentě, kdy se české ekonomice nebude dařit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Ano, ano, ano. Já hned odpovím. A na druhé straně stojí výdaje, které se v té maximální výši navrhují. Takže tím pádem došlo ke schodku, když se toto všechno mělo poměřit. A teď k vaší otázce. Pořád se bavíme o státním rozpočtu a to není fér. My se musíme bavit o veřejných financích. O celém balíku veřejných financí. Státní rozpočet, rozpočty krajů, měst a obcí, rozpočty veřejných institucí, rozpočty veřejných fondů a ty jsou v přebytku. Ty jsou v přebytku, který je plus jedna celá šest procenta HDP. A to všechno táhne ten stát. To znamená, ten stát prostě vybere daně, teď má tedy rozpočtové určení daní. To se loni zvedalo, zvedalo se před volbami. To se přerozdělí třetinou a tím pádem vlastně v celém, v celém tom balíku veřejných financí jsme v přebytku. A podívejme se třeba, co se děje v Itálii. Takže prostě to je ta naše fiskální politika.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Necháme reagovat pana Skopečka. /nesrozumitelné/ v balíku jsme, jsme v přebytku, jak zmiňovala paní ministryně. Koneckonců i když je někdy koncipován rozpočet jako deficitní, můžeme skončit v plusu, tak není vlastně ten výsledek tím zásadním, co by nás mělo zajímat?

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
Já souhlasím, že jedna z. No to mě trošku. Já jsem se dneska na paní ministryni, na paní ministryni zlobil, protože ona včera při projednávání daňového balíčku řekla. No zejtra předkládám rozpočet s deficitem, ale on stejně na konci roku skončí vyrovnaně. A já jsem se velmi zlobil, že nebere příliš Poslaneckou sněmovnu vážně a že nebere vážně nejdůležitější zákon roku, to znamená rozpočet. Protože pokud ví paní ministryně, že na konci příštího roku bude rozpočet vyrovnaný, tak měla přijít s vyrovnaným rozpočtem rovnou do Poslanecké sněmovny. Tímto způsobem, tímto způsobem.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
V tomto smyslu i premiér Andrej Babiš velice často argumentuje tím, že nejsou předvídatelné toky evropských peněz.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
Tak Andrej Babiš už sliboval vyrovnanej rozpočet před třema rokama, ale tímto způsobem využívá hnutí ANO rozpočet jako jakýsi další marketingový nástroj hnutí ANO. Aby v uvozovkách na začátku roku udělalo horší očekávání a na konci roku se mohli být v prsa v to, že jsou úžasný. Já souhlasím. Což není pravda. Já souhlasím s tím, že rozpočet má fiskální nebo stabilizační funkci, ale stabilizační funkce přeci znamená, že v době, kdy se ekonomice daří, tak vytvářím přebytky, abych pro tu stabilizaci měl rezervní peníze v době, kdy ta ekonomika půjde dolů. Kdy poroste nezaměstnanost a budou větší tlaky na výdajovou stranu, kdy díky menšímu růstu HDP budou nižší příjmy. To je stabilizační role, to znamená, kdy je konjunktura šetřit a ve chvíli, kdy je recese, tak utrácet více. A paní ministryně dělá pravý opak a tento rozpočet je přesně pravý opak proti tomu, co znamená stabilizační funkce fiskální politiky.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Neukázalo se nám to koneckonců paní ministryně koneckonců od let dva tisíce osm dál, kdy propukla naplno finanční krize a potom teprve byly deficity daleko vyšší, než jsou teď momentálně plánované?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Já se právě velmi tomu vývoji, té historii věnuju. Takže věřte tomu, že tak to není. A já ještě si dovolím zareagovat na pana poslance Skopečka.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A čím to tak není, když v dobách ekonomického růstu plánujete rozpočtový deficit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Protože jsme v přebytku. Jsme v přebytku v rámci veřejných financí. To je potřeba si uvědomit. Všechny kraje a všechny obce mají přebytkové rozpočty. Mají peníze na účtech. To jsou jasná fakta. Převádíme jim víc.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
Dokáží to dělat lépe než vy no.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
To znamená, není to samozřejmě tak. To je velice zjednodušená a nefér argumentace, protože ten stát vybírá ty peníze. Ten stát je posílá do rozpočtů měst a obcí. A my jako veřejné finance nakonec i pakt stability Evropské unie, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti pracuje právě se stavem veřejných financí, protože to určuje zdraví. A pracuje ještě s takzvaným strukturálním saldem, což je saldo očištěné od vlivu ekonomického cyklu. To znamená bez ohledu na to, jestli jsme nahoře nebo dole. A tam jsme plus jedna celá asi jedna procenta HDP, přičemž můžeme podle paktu stability a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti být až mínus jedno procento HDP, což nikdy nebudeme.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Necháme reagovat pana Skopečka.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
Je potřeba říci, že obce a kraje se, mají vlastně zakázáno se zadlužovat,respektive možnost jít do mínusu na úrovni obcí a krajů je velmi omezená, což je dobře. To je samozřejmě limituje k tomu, aby nechodili do deficitu. To bohužel naše vláda nemá a taky se, taky se to projevuje v těch deficitech. Státní rozpočet je, státní rozpočet je nejdůležitější součástí veřejných financí, je největší a proto taky na něj musíme zaměřit pozornost největší a u něj se snažit zejména o to, aby odpovídal fázi hospodářského cyklu, ve kterém se nacházíme.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
To není pravda. Obce a kraje se řídí stejnou právní úpravou jako stát, což se děje.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
To se neděje, určitě.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vám děkuju za tuto debatu, ještě jí samozřejmě budeme několikrát opakovat, protože nejsme u konce. Děkuju vám, nashledanou.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu, /ODS/
--------------------
Děkuju vám za pozvání.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, /nestraník za ANO/
--------------------
Děkuju hezký večer.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.