CZ EN

Vystoupení Aleny Schillerové v pořadu Týden v justici

Zdroj: ČT 24 | Datum: 4.3.2018 | Pořad: Týden v justici


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tento čtvrtek měli začít elektronicky evidovat tržby další skupiny podnikatelů ve třetí vlně EET. Její náběh stejně jako následující etapu plánovanou od června ale v prosinci zrušil Ústavní soud. Evidence se měla nově týkat třeba právnických povolání. A ministryně financí v demisi Alena Schillerová je teď u telefonu. Přeju hezký večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Dobrý večer.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Paní ministryně, návrh novely, která reaguje na ty výtky Ústavního soudu, teď posíláte do připomínkového řízení, ale taky třeba podnikatelským svazům a komorám. V čem konkrétně jste ochotni slyšet na jejich připomínky, přes co naopak vlak nejede?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Tak rozhodně chceme, aby třetí a čtvrtá vlna byla spuštěna. Počítáme s tím, že tomu tak bude moct být učiněno až po účinnosti novely, kterou máme připravenou. Jak správně říkáte, my jsme ji připravovali v úzké spolupráci se všemi podnikatelskými svazy a komorami, v tuto chvíli je novela napsaná. My jsme ji všem svazům a komorám. Čekáme na jejich připomínky a v řádech dnů odejde do meziresortního připomínkového řízení. Reagujeme v ní na všechny výtky Ústavního soudu.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, paní ministryně. Ptám se znovu, v jakém ohledu, v čem konkrétně jste ochotni přihlédnout například názoru Hospodářské komory?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Tak my jsme především zvažovali, jakým způsobem ulevit těm nejmenším. To znamená zavést tam jednou provždy určitý speciální režim, který prostě pomůže právě třeba i těm argumentům, které zaznívaly v reportáži, kterou jste pouštěli před chvílí. My jsme představili asi tři varianty a z nich byla s největším ohlasem pozitivním přijata varianta, kterou teď do novely vkládáme. To je jakýsi speciální offline režim, kdy poplatník, který bude splňovat určité podmínky, požádá Finanční správu a prokáže se, že ty podmínky splňuje. Ty podmínky jsou, jednalo by se o fyzické osoby, neplátce DPH. Osoby, které budou mít určitý objem hotovostních plateb A ti by evidovali tak, že v podstatě bychom využili povinnosti, kterou dneska musí dělat podnikatelé, kteří nemají evidenci tržeb. Tito podnikatelé musí vydávat na požádání zákazníkovi účtenku. Takže my jsme řekli, napříště tuto účtenku budou i v této papírové podobě vydávat povinně, budou ji vydávat na, na účtenkách, které obdrží zdarma kdekoliv u Finanční správy. A vlastně oni jsou dneska ještě povinni si vést jakousi průběžnou evidenci příjmů, tak to budou dokládat jednou za měsíc na Finanční správu.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá. Paní ministryně, to je aspekt, kterému se určitě ještě stihneme věnovat. Pojďme teď za druhým hostem Týdne v justici, to je Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy práva a analýz právě Hospodářské komory. Zdravím vás, i vám hezký večer.

Ladislav MINČIČ, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
--------------------
Dobrý večer vám i divákům.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane Minčiči, prosím jenom stručně na úvod. Jak přesnou představu Hospodářská komora v tuto chvíli má o tom, co ministerstvo financí pošle do připomínkového řízení?

Ladislav MINČIČ, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
--------------------
Musím říci, že Hospodářská komora je v pracovním kontaktu s ministerstvem financí, respektive s Finanční správou nejenom v souvislosti s přípravou novely zákona o evidenci tržeb, ale i při přípravě jiných návrhů, které z tohoto resortu přicházejí. Ten pracovní kontakt nám svým způsobem dává možnost předem si vyříkat některé své výhrady nebo pozice, zvážit možnost modelovat nebo opravit to znění, které se potom skutečně dostane do meziresortního připomínkového řízení.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže přesnou představu.

Ladislav MINČIČ, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
--------------------
To, co zmiňovala paní ministryně...


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Přesnou představu máte v tuto chvíli.

Ladislav MINČIČ, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
--------------------
No, no, to bych si nedovolil, to bych si nedovolil říci. Nicméně v těch intencích, které před chviličkou zmínila paní ministryně, informováni jsme.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá, dostaneme se k tomu. Paní ministryně, vaším úkolem bylo především vypořádat se s výhradou Ústavního soudu, že výjimky z EET nesmí být řešeny nařízením vlády, ale přímo v tom zákoně. Tak předpokládám, že jste se s tím vypořádali. Jak komplexní to je, protože připojuju, v budoucnu zřejmě bude obtížnější ty výjimky měnit, protože to bude muset vždycky jít cestou zákona.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
My si to uvědomujeme. A pro tuto chvíli chceme právě do té novely dostat co nejkomplexnější podobu, protože je nám jasné, že jakákoliv další změna do budoucna by byla možná formou pouze zákona, to je vždycky komplikované. Já jsem ještě neřekla u té základní výjimky jednu zásadní věc, a to je ta, že tím parametrem nebude jenom to, že to je fyzická osoba, neplátce DPH, ale bude to především objem hotovostních plateb. Nikoliv příjmů v roce kalendářním, ale hotovostních plateb. A to byla třeba připomínka, kterou jsem akceptovala od podnikatelských svazů a komor, kdy oni namítali, že v podstatě třeba ten advokát, který mluvil v té vaší reportáži, on může mít, já nevím, nedokážu přesně říct, jakou výši příjmů. Řekněme třeba 900 tisíc a přitom může mít, já nevím, 20 tisíc hotovostní platby. Takže jsme to kritérium postavili nikoliv na celkových příjmech, ale na hotovostních platbách. A ještě tam máme pracovní verzi...


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Když jsme u těch advokátů, paní ministryně...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Ano.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Když jsme u těch advokátů, je reálně ve hře, že by právnická povolání úplně vypadla z toho zákona o EET, tak jak si trošku už možná zbožně přál onen advokát v předchozí reportáži?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Ne, to určitě ve hře není. S takovouto alternativou my nepočítáme. Ale domnívám se, že valná většina jich prostě spadne do této výjimky, o které mluvím. Takže nebudou muset evidovat podle evidence tržeb, ale v tomto offline režimu.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím. Pane Minčiči, tou hranicí, kterou teď navrhuje ministerstvo financí, je hotovostní příjem 200 tisíc korun pro tu výjimku z EET, tak aby bylo možné do této hranice evidovat, řekněme, fyzicky, papírově. Co říkáte té hranici, jaké je stanovisko Hospodářské komory?

Ladislav MINČIČ, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
--------------------
Já nejsem zmocněn, abych v tuto chvíli říkal něco o definitivním stanovisku Hospodářské komory. Nicméně myslím si, že ten parametr je na stole, je k diskusi a můžeme o něm hovořit. Přesto bych chtěl připomenout, že v těch uplynulých dvou letech, kdy se systém evidence tržeb připravoval, tak Hospodářská komora opakovaně zdůrazňovala, že si umí představit, respektive trvá na tom, aby ti úplně nejmenší v podstatě z jakékoliv specielně definované evidence tržeb vypadli. To znamená, aby...


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, ano, promiňte. Já se vás ptám, pane Minčiči, na to, zda se vaší představě těch úplně nejmenších blíží hranice 200 tisíc hotovostní příjem, anebo zda ta hranice leží někde jinde, třeba u hranice 500 tisíc hotovostní příjem ročně?

Ladislav MINČIČ, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
--------------------
No, tak domnívám se, že pro celou řadu zejména drobných řemeslníků, když si zvážíme těch 500 tisíc hotovostního příjmů může představovat i veškerý jejich příjem, protože zejména drobné služby v domácnosti a podobně nebývají vždycky fakturovány, placeny bankovním převodem nebo platební kartou, takže se domnívám, že ta částka by asi mohla být vyšší.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, tak v tom se koneckonců shodujete...

Ladislav MINČIČ, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
--------------------
Pokud přijmu samozřejmě koncept, že všichni budou papírově evidovat ve smyslu, který naznačila paní ministryně. Ale to je podle mne stále otazné, jestli je to nutné.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá. Paní ministryně, hranice nikoliv 200 tisíc, ale 500 tisíc hotovostní příjem. Když jsem se vás v úvodu ptal na to, v čem jste ochotni diskutovat, tak 500 tisíc může být ve hře?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Pane redaktore, je to těch 200 tisíc je k diskusi. My to rozhodně pošleme. Já si teď ještě počkám na výsledky toho neoficiálního připomínkového řízení. Zatím zvažuji, že do meziresortního to pošleme s tímto parametrem, ale jak opakuji, je k diskusi. Takže můžeme se pohybovat i na vyšší částce...


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vy si dovedete představit, že by ta hranice byla nastavená na 500 tisících?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Umím si to představit.


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá. A teď to, co zmiňoval pan Minčič, a sice možná trochu zbytečnost při té offline, když to tak řekneme, evidenci tržeb mít ty papírové poukázky nebo papírové stvrzenky, o kterých jste mluvila. Je to opravdu nutné, nebo i toto je prostor k diskusi?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Pane redaktore, my jsme vycházeli z toho, že něco mít musíme. Nějaký přehled prostě musí ta Finanční správa mít. A my jsme vycházeli z toho, co už dnes ten podnikatel dělat musí. Pokud přijdete, požádáte o účtenku, musíte ji dostat. To znamená, že když ji v podstatě dneska vydává na požádání, není problém, aby ji vydával každému. A tu evidenci příjmů také musí průběžné vést. To už dneska říká daňový řád, tak nechť jenom jednou za měsíc, ale zase i to období je k diskusi, pošle Finanční správě. Chtěli jsme, aby to podnikatele nestálo ani korunu. Takže účtenky bude vydávat zdarma podnikatelům Finanční správa, takže to si myslím, že už jsme šli úplně na samou mez, tam prostor pro diskusi naopak nevidím.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.