CZ EN

Zrušení superhrubé mzdy je správným krokem

Zdroj: ČRo Plus | 15.2.2018 | 09:34 | Pořad: Pro a proti

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zrušení superhrubé mzdy, dvě sazby daně z příjmu, nižší pojistné pro živnostníky, to vše od ledna 2019. To jsou jen některé změny, které v rámci daňového balíčku představilo ministerstvo financí a poslalo do připomínkového řízení. Pokud by tento návrh prošel, opravdu bychom platili na daních méně? Došlo by na snížení celkové daňové zátěže, jak slibuje ministerstvo financí? A nebude státní kase chybět necelých 16 miliard korun, které by z něj daňové změny odsály? Hosty dnešní debaty jsou ministryně financí v demisi Alena Schillerová za hnutí ANO. Zdravím do přenosového vozu, paní ministryně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A druhým debatujícím bude předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, kterého zdravím do sněmovního studia. Dobrý den i vám.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Ze sněmovny zdravím na Vinohrady, do přenosového vozu a všechny posluchače.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, máme takovou situaci, že každý jsme někde jinde, ale věřím, že naší debatě to určitě neuškodí. Prosím na úvod jen oba stejná otázka, prosím o stručnější odpověď, protože potom to rozvedeme. Je zrušení superhrubé mzdy a zavedení devatenácti a pravděpodobně dvacetitříprocentní sazby daní z příjmu správným krokem, paní ministryně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já jsem přesvědčena, že to správným krokem je. My tady máme od roku 2008 superhrubou mzdu, naprostý fenomén, který neznáme nikde v Evropě. Tváříme se, že je tady patnáctiprocentní daň z příjmů, ale v podstatě je konstruován základ daně tak, že se přičítá vlastně ještě 34 procent pojistného zaplaceného zaměstnavatelem. Efektivní daň je zhruba 20,1 procenta, takže my odstraňujeme tuto administrativní překážku. Myslíme si, že deset let stačilo, a snižujeme daň na 19 procent.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A tedy potom je to ta druhá, druhá sazba. Pane předsedo, jak vy vnímáte ty změny, s kterými přišlo ministerstvo financí?

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Superhrubá mzda byla myšlena jako mezikrok k cíli, kdy veškerá odvodová zátěž bude na straně zaměstnance, aby byla zřejmá cena jeho práce. K tomu druhému kroku už nebyla politická vůle, takže zrušení superhrubé mzdy je v pořádku a já tady teď musím podotknout s hořkým úsměvem, že to už se stalo. V roce 2012 byla uzákoněna novela zákona o dani z příjmu, která rušila superhrubou mzdu a dávala jednu sazbu z hrubé mzdy ve výši 19 procent. Ten zákon platil s účinností od 1. 1. 15. Minulá vláda ten zákon zrušila, i když měla zrušení superhrubé mzdy ve svém programovém prohlášení, a tím si tu superhrubou mzdu ponechala. Tím chci tedy, tím chci tedy říct...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak se superhrubou mzdou souhlasíte zrušení?

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
...že paní ministryně, když teď přichází se zrušením superhrubé mzdy, tak tento krok už byl v našem platném a právním řádu od roku 2012. Ale...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím, k tomu se určitě dostaneme. Teď ty dvě sazby, ty odmítáte?

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě. Dvě sazby, oni tady byly, do roku 2007 tady byly čtyři sazby. Já jsem prosadil v roce 2007 jednu sazbu, protože prostě 19 procent z 300 tisíc je víc než 19 procent z 30 tisíc. Ty vícevydělávající prostě přispívají víc. Ale pokud budeme progresivním způsobem zvyšovat sazby, tak tím vlastně demotivujeme každého od vyššího výkonu, vyšší kvalifikace, vyššího vzdělání. Prostě proč by si měl vydělávat o hodně víc, když je za to potom trestán zdaněním.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Probereme to postupně, pane poslanče, když dovolíte.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Jistě.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, paní ministryně, zrušení superhrubé mzdy opravdu bylo uzákoněno už čtyři roky po jejím zavedení v roce 2012. Neměli jste tedy na zrušení superhrubé mzdy už celé jedno funkční období? Proč jste k tomu nepřistoupili?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já hrozně ráda slyším, že pan předseda podporuje zrušení superhrubé mzdy. Budu ráda, když to podpoří v Poslanecké sněmovně. A já k tomu pár slov k tomu jeho komentáři. Ano, to je pravda. Navrhováno bylo jak zrušení superhrubé mzdy, tak zrušení takzvané solidární přirážky. Bylo to v souvislosti s celým balíkem zákonů, které souvisely s jednotným inkasním místem. Ale ta změna.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy jste to odmítli.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já to hned vysvětlím. Účinnost té změny byla plánována na rok 15, čili za neuvěřitelné čtyři roky. A v podstatě byla to pro každou vládu, je lhostejno, jaká vláda by to byla. Každá vláda by to musela zrušit, protože to znamenalo tehdy do pro státní rozpočet asi 40 miliard. Pokud se ta vláda měla chovat rozpočtově odpovědně, nemohla si to dovolit. Ponechávám stranou, že JIM je dobrá myšlenka. Jednotné inkasní místo byla dobrá myšlenka, ale nebyla absolutně připravená. Nebyly připraveny žádné IT systémy. To nakonec konstatoval i Nejvyšší kontrolní úřad, který řekl, že investované peníze sice nebyly zneužity, byly investovány, ale nebyly investovány vůbec za účelem zřízení jednotného inkasního místa. Takže povinností každé vlády bylo zrušit tuto navrhovanou právní úpravu. Minulá vláda měla ve volebním programu, že zruší superhrubou mzdu. To je pravda. Ale současně tam měla, že nezvýší daně. A toto byly věci, které šly proti sobě. Protože jestliže nechtěla zvýšit daně, chtěla je lépe vybrat, proto zavedla konvenční opatření, díky kterým se výběr daní razantně zvýšil. Potom nemělo smysl rušit superhrubou mzdu, aby to byla pouze odstranění administrativy, aniž by prostě nějakým způsobem se to korigovalo. Takže my jsme k tomu přistoupili až nyní, kdy si můžeme dovolit současně snížit odvodovou celkovou daně a celkovou odvodovou zátěž ve vztahu k osobám samostatně výdělečně činnými. To je ta logika.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane předsedo, je to pro vás vysvětlení, že v roce 2015 zkrátka na to ještě nebyly peníze?

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě to pro mě není vysvětlení. Jednak si myslím, že ano, když byly peníze na desetitisíce nových státních zaměstnanců, tak spíš měly být peníze na snížení daní. Ale i kdyby ne, i kdyby ta vláda nechtěla ty daně snížit o tolik, o kolik bylo uzákoněno, tak mohla zvýšit parametr, mohla zvýšit sazbu. Nemuselo to být 19, ale 21. Ale prostě mohla ponechat ono zrušení superhrubé mzdy. Prostě toto vysvětlení každý, kdo trochu rozumí daňovým, daňové konstrukci, tak toto vysvětlení je naprosto nevěrohodné. Vláda prostě chtěla zrušit všechno, co bylo předtím zavedeno, aby to pak mohla zavádět sama. To je docela smutné, ale pojďme zapomenout na minulost a pojďme si říkat, co bude.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Určitě. Tak teď jistě jako pozitivní tedy vnímá, vnímáte obě strany zrušení superhrubé mzdy. Na čem se ale neshodnete, jsou ty dvě daňová pásma. Paní ministryně, proč zrovna 19 procent a potom tedy nad ty příjmy 150 tisíc 23 procent, tedy nově nejnověji je na tom konsensus, ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, pokusím se to vysvětlit. Na jedné straně my chceme samozřejmě odstranit tuto administrativní zátěž, chceme snížit daně a celkovou odvodovou zátěž vůči OSVČ. Na druhé straně se musíme chovat rozpočtově odpovědně. To znamená, že jestliže my rušíme supehrubou mzdu, to znamená, napříště se bude daň počítat z hrubé mzdy, čili to efektivní zdanění 20,1 procent snižujeme na 19 procent. Co se týče solidární přirážky, tak ta se počítá tak, že se navyšuje daň o 7 procent v případě, kdy má ten zaměstnanec příjem nad čtyřnásobek průměrné mzdy, což za rok 16 vychází asi na 113 tisíc. Výhledově to bude zhruba 120 tisíc, tak tam to efektivní zdanění je 23,35. Tam jsme chtěli zachovat zhruba v té výši, jak zdanění odpovídá. Samozřejmě tito lidé už neplatí potom sociální, kdybychom toto měli dopočítat, tak jsme na dani třeba kolem 25 procent. To nechceme, takže i tam snižujeme, i když přiznávám, že víc kosmeticky, na 23 procent. Čili tím důvodem je snížit daně, ale chovat se rozpočtově odpovědně. V podstatě celkově ještě i s úpravou, kterou plánuje vůči osobám samostatně výdělečně činným, protože těm to musíme také kompenzovat, aby u nich se daň nezvedla. Tam plánujeme tři čtvrtiny pojistného, že si budou moci dát do výdajů, a tím celková odvodová zátěž jim klesne také. My to máme propočítáno.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zatím to vypadá tak, že by z 15 procent na 19 procent stoupla, ale vy říkáte, budete se to kompenzovat tím odpočtem tří čtvrtin.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, my bude se tímto kompenzovat, takže celková odvodová zátěž prostě klesne. A toto všechno bude státní rozpočet stát zhruba 15,7 miliardy, na veřejných rozpočtech je to zhruba kolem necelých 23 miliard. A tyto peníze zůstanou poplatníkům a vlastně živnostníkům v kapsách. Takže my musíme počítat s tím, aby to bylo také reálné pro státní rozpočet.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane předsedo, dvě sazby jsou rozpočtově odpovědné, musí to být reálné pro státní rozpočet.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Dvě sazby, dvě sazby, prosím pěkně, jsou diskriminační. Ta, já jsem zaved jednu sazbu v roce 2007 a byl jsem to opět já, kdo navrh onu solidární přirážku, což je ve skut...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili je to progres..., je to určitá daňová progrese.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Což, což je ve skutečnosti druhá sazba, ale na jaké období a kdy. Zaváděli jsme ji v době bezprecedentní krize, kdy jsme museli, když nás to opravdu netěšilo, snížit reálné příjmy všem, kteří byli placeni ze státního rozpočtu, snížily se platy zaměstnancům, zmrazily se důchody a v takové chvíli bylo pro tu přechodnou dobu, než krizi překonáme, bylo fér, aby ti vysocepříjmoví zaplatili nějakou solidární přirážku. A byla uzákoněna na tři roky. Ona byla uzákoněna na omezený čas. Zrovna tak jako zvýšení sazby DPH bylo uzákoněno na, na tři roky, na určitý čas. Vláda když přišla, tak z toho omezeného času na tři roky učinila jeden furt, to znamená, dodnes si nechává ty peníze ze zvýšeného DPH, které měli platit jenom tři roky, dodnes si ponechává ony peníze z té solidární přirážky a nyní to chce zavést jako druhou sazbu. Je to nefér. Jednak prostě ti lidé věděli, že to mají jenom na tři roky, tak to bylo uzákoněno. A jednak je to diskriminační, protože znovu říkám, každá daň k něčemu motivuje nebo demotivuje, vysoká spotřební daň u lihu nás demotivuje od toho, abychom se upili. Vysoká, vysoká sazba u vyšších příjmů nás demotivuje k tomu, abychom se vzdělávali a hodně vydělávali.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Tak, paní ministryně, nedemotivujete zavedením druhé sazby lidi, kteří se snaží na sobě pracovat, zvyšovat si kvalifikaci a vydělávat peníze, neměla by být skutečně ta daňová progrese jen na dobu přechodnou právě třeba, co se týká krize?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě ne. Já už se nechci motat v tom hovoru v kruhu a vracet se pořád do minulosti. Řekli jsme si s panem předsedou, že budeme hledět.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
No, teď jsme v současnosti, paní ministryně, promiňte, ale druhá sazba...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, budeme hledět. Přesně tak. Já to znova zopakuji. Musíme se chovat rozpočtově odpovědně. Všem odvodová zátěž, ať už se bavím o podnikatelích, máme propočítané, příklady jsou na webu ministerstva financí, tak zaměstnancům klesá. Ta druhá sazba je i tam klesne v podstatě buď odvodová zátěž, nebo daň, i když klesne méně než u těch zaměstnanců. Devatenáctiprocentní tam, prosím vás, se bavíme o jednom procentním bodu, což je vlastně pět procent, takže takto je to potřeba vnímat. A zase na druhé straně čím větší příjmy, tím větší úspora na celkové odvodové zátěži.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká ministryně financí v demisi Alena Schillerová za hnutí ANO a dnes je hostem Pro a proti také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Paní ministryně, vy slibujete, že vámi navrhované změny uchovají více peněz v peněženkách všem ať už živnostníkům, nebo zaměstnancům. Leccos už bylo nastíněno. Ale abychom se v tom úplně neztratili, tak skutečně všem?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Skutečně všem. Já mám celou řadu příkladu, nechci tady unavovat vaše posluchače čísly. Odkazuji na webové stránky ministerstva financí. Máte tady uvedené jednotlivé příjmy a úsporu konkrétní, kterou přinese. Máme příklady pro osoby samostatně výdělečně činné s různými druhy příjmy, s různými výdaji a v podstatě odvodová zátěž celková klesne všem. Samozřejmě ten, kdo dneska platí nulu na dani, a protože v podstatě díky odčitatelným položkám, slevám v podstatě spíš je buď v daňovém bonusu, nebo v přeplatku, tak ta nula mu zůstává dál. To znamená, kdo platí dnes nulu, tomu zůstává nula. To znamená, nenašli jsme příklad, kde by odvodová zátěž někomu stoupla. To znamená, všem bude klesat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane předsedo, propočteme-li ty změny, tak pro koho jsou vlastně výhodné? Klesá tady pro všechny, jak říká paní ministryně?

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Já jsem teď ve fázi, kdy skutečně počítám jednotlivé příjmové decily ve vztahu k zákonu, který nám kdysi vláda zrušila, i ve vztahu k současnosti. Takže teď nemohu říct přesná čísla, v tom má jistě paní ministryně náskok. Zdá se, že skutečně byť někde jenom kosmeticky skutečně ve všech případech ta daňová zátěž klesá. Ale mám dvě připomínky. Zaprvé znovu opakuji, že druhá sazba nemá být snižována, jak říká paní ministryně, ale že by měla být zrušena, jako výjimečně dočasně zavedený nástroj, který tam dnes už nemá co dělat. Zadruhé to, co mně vadí, je, že si můžeme dovolit mnohem větší snížení odvodové zátěže přímé, můžeme-li si dovolit padesát miliard na nové desetitisíce státních zaměstnanců. Tam se má šetřit a to mají být nižší daně. A zatřetí to, co mi tam vadí nejvíc, je, že tam chybí to základní, co trápí všechny daňové poplatníky, a svým způsobem i státní správu, a to je zjednodušení. Tam se opravdu minimálně zjednodušuje, v podstatě vůbec. Já například nechápu, ve vší úctě, proč se nesjednotí základ, proč si živnostníci budou odečítat tři čtvrtiny, sjednoťme ten základ a upravme to sazbou. Budeme-li mít sjednocený základ, bude to placení daní daleko jednodušší a tisíce dalších připomínek k tomu, že ten návrh tu komplikovanou daňovou správu nezjednodušuje. To by měl být cíl číslo jedna.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní ministryně, k tomu, že právě se zachovává ta velká komplikovanost a další třeba přidáváte právě tím jaksi poměrně složitým odečtem tří čtvrtin pojistného a tak dále, tak to kritizuje i Unie daňových poplatníků. Proč tedy nejít třeba cestou, kterou navrhuje pan předseda, sjednotit základ a upravit tu sazbu podle toho.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Samozřejmě toto je první krok. My pokračujeme ve zjednodušování daní. Další krok chystáme legislativní úpravu, která bude ve velice krátkém období následovat. Ta se bude týkat takzvaného on-line finančního úřadu a tam plánujeme už konkrétní kroky na zavedení, kde budeme zjednodušovat. Ale já si ještě trošinku taky dovolím malou retrospektivu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, čili se bude měnit i to, co teď chcete jaksi kodifikovat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, toto v tuto chvíli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, toto zůstává, čili...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Toto v této chvíli zůstane, ale my současně pracujeme na dvou zásadních projektech. První jsme slíbili do dvou let, to je on-line finanční úřad a tam nastavíme určité zjednodušující mechanismy. A pak pracujeme na novém zákoně o dani z příjmu, kde vlastně ty konstrukce chceme zcela zásadním způsobem změnit. Ale já se ještě vrátím, dovolím si taky malou retrospektivu. Já jsem se dívala na tu úpravu v tom zákoně z roku 2012, o kterém pan předseda tady několikrát před chvílí mluvil, a jak to tam bylo upraveno. Srovnávali jsme si to samozřejmě, když jsme připravovali daňový balíček roku 2019, kde zrušení superhrubé mzdy jako základní pilíř této novely je. A dívala jsem se, že tam se šlo na to tou cestou, že se docela zásadně snižovalo sociální pojistné, zdravotní pojistné. My si v tuto chvíli nemůžeme bez důchodové reformy tento počin dovolit. My potřebujeme zásadní důchodovou reformu, protože pokud to uděláme, budeme mít zase problém s financováním důchodů. My samozřejmě plánujeme další kroky. Toto je první krok, který jsme měli připravený a na kterém jsem pracovala jako náměstkyně. To znamená, my jsme ho teď dali do daňového balíčku, abychom rychle zabezpečili to, že prostě to pocítí naši poplatníci ve velice dohledné době. Ale samozřejmě pracujeme na dalších věcech. Pracujeme na důchodové reformě ve spolupráci samozřejmě s ministerstvem práce a sociálních věcí. Současně chystáme ještě takzvaný výdajový paušál, kde chceme snížit prostě pojistné. Takže toto jsou všechno spojené nádoby.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, abych ... ano...

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Tam je /nesrozumitelné/, jestli /nesrozumitelné/ reakce...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vteřinu, vteřinu, tak prosím, pane předsedo.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
V tom je, v tom je ten vtip a já s paní ministryní tady souhlasím. Ano, prostě ty věci musí probíhat komplexně. My jsme skutečně výrazně snížili odvodovou zátěž na pojistném u živnostníků, u živnostníků v našem případě klesala ta odvodová zátěž mnohem víc než v tomto návrhu, který připravilo ministerstvo financí. Ale současně s tím také startovala penzijní reforma. To, co se tady odehrálo, je, že se zrušily nejenom předpisy u daně z příjmu a u pojistných, ale že se zrušila penzijní reforma, že se zrušily i reformní kroky ve zdravotnictví. To všechno vláda zrušila, místo aby nabídla jakoukoliv alternativu. A teď nám něco do budoucna slibuje. Dá se k tomu říct jediná věc, promarnili jsme úplně zbytečně pět let. Tak dá-li Bůh a myslí-li to ministerstvo financí vážně, můžeme teď pracovat na tom, jak to budeme dohánět. Ale ďábel je ukryt v detailu a ten návrh, který teď ministerstvo financí předkládá, opravdu nedává záruku, že chtějí nějaké reformní kroky dohnat. To je bohužel jenom kosmetika.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek a dnes debatujeme v Pro a proti také s ministryní financí v demisi Alenou Schillerovou za hnutí ANO. Paní ministryně, je v pořádku, že takové změny navrhujete, když jste v demisi? Ptám se i na váš pocit. Neprosazovalo by se vám to lépe, kdybyste měl svůj post posvěcený důvěrou sněmovny?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já považuju tuto vládu za legitimní. Toto jsou kroky, které se připravovaly dlouho. Jsou kontinuální. Jsou pro tyto lidi.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, legitimní bez důvěry. Nebylo by jaksi lepší, kdyby bylo jasné, kdo kabinet Andreje Babiše podpoří a tedy i případné návrhy jeho ministrů, vaše?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Zcela určitě by to lepší bylo, ale tato vláda prostě musí pracovat. Musí připravovat věci pro lidi, a toto je pro lidi, je to pro zaměstnance, je to pro poplatníky. Já nakonec zjišťuji, jak pan předseda Kalousek, tak jsem si četla některé komentáře ODS, mají v programu zrušení superhrubé mzdy. Věřím, že se nám to podaří prosadit přesto, že vláda nemá důvěru.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je dobře, pane předsedo, že vláda bez důvěry prosazuje takové změny, protože jak říká, je to pro lidi, je to potřeba?

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Vláda bez důvěry by se měla omezit opravdu jenom na tu běžnou nezbytnou správu. My jsme včera diskutovali o daňovém řádu, kdy kromě prosté implementace evropské normy chce vláda prolomit celou řadu dalších velkých tabu. Tohle podle mého názoru prostě nemůže dělat vláda v demisi, protože ona má pracovat, ale jejím prvním krokem práce je získat důvěru. Když ji nezíská, odchází a přichází nová vláda, která žádá o důvěru. Ne že vláda v demisi musí dál pracovat pro lidi, ta musí co nejdřív odejít a musí přijít vláda s důvěrou. My rozhodně nejsme opozicí s nulovou tolerancí. My jsme připraveni diskutovat, podporovat všechny smysluplné návrhy, které nejsou v rozporu s naším programem, ale dalekosáhlé normy a kodexy budeme podporovat samozřejmě pouze vládě s důvěrou. Vládě s demisí to nemá žádnou cenu, protože pak přijde nová vláda, ta to bude chtít zase jinak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Není to právě, paní ministryně, značný handicap, že i to, co byste chtěli prosadit pro lidi a připadá vám smysluplné, ale potom jaksi podrývá to, že nemáte důvěru?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak my jsme daňový balíček připravovali dlouho. My jsme povinni implementovat některé směrnice Evropské unie, například takzvaný ATAD, kde má implementační lhůtu 31.12.2018 a kde je celá řada opatření, které souvisí s boji s daňovými úniky, hlavně s takzvaným agresivním daňovým plánováním. A samozřejmě jsme připravovali tyto věci v rámci daňového balíčku, protože si myslíme, že jsou důležité. A těch 15,7 miliardy na státním rozpočtu, skoro 23 na veřejných, ať je v kapsách poplatníků a zaměstnanců, ať je prostě mají. A je to ku prospěchu a my budeme hledat podporu, podporu pro tyto návrhy a věřím, že ji najdeme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě, vy chcete, aby změny vešly v platnost od roku 2019. Čili opravdu si myslíte, že tento balíček má šanci na prosazení ve sněmovně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Uděláme všechno pro to. Celá řada opozičních stran to má ve volebním programu. Věřím, že se nám podaří je přesvědčit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane předsedo, umíte si představit, že takto podpoříte?

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Ten návrh, tak jak je předložen, je pro nás neakceptovatelný. Ale není v situaci, kdybychom ho chtěli zcela odmítnout. Dá se prostě jistě upravit, pokud by zmizela druhá sazba a pokud bychom dosáhli alespoň nějakého zjednodušení, no, tak je možné o podpoře takové předlohy uvažovat. Ale znovu opakuji. Je možné uvažovat o podpoře takového návrhu vládě s důvěrou, protože v roce 2019, kdy má být účinnost, zcela určitě tady už bude úplně jiná vláda. A my opravdu nevíme, jestli ta nová vláda nepřijde s dalšími novelami. A to, co je strašně důležité pro podnikatelské prostředí, je také podnikatelská stabilita, že, že se ty daně nemění každý rok. Jinými slovy. Já bych si přál konstruktivní diskusi o tomhle návrhu, umím si představit, že když se tam vyhoví některým našim návrhům, že pro něj zvedneme ruku, ale to už musí mít ta vláda důvěru, třeba to do té doby stihne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak ještě prosím jenom stručně k jedné věci, protože se blížíme do finále naší debaty, ale mluvili jsme o tom. Navrhované daňové změny by měly odčerpat ze státní kasy asi 15,7 miliard korun a přes 22 miliard z rozpočtu veřejných. A vy, paní ministryně, mluvíte o tom, že ten výpadek bude saturován růstem daňových příjmů, ministerstvo financí počítá s tím, že vybere zhruba o 40 miliard víc, a také že dál poroste ekonomika. Čili skutečně garantujete, že ty peníze, které zůstanou teď daňovým poplatníkům v peněženkách, nebudou pak ve státní kase a veřejných rozpočtech chybět a že sekundárně nedojde na škrtání peněz třeba ve zdravotnictví, školství, obraně a podobně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě ano. Já ještě bych maličko si dovolila jednu větu komentovat mého předřečníka. My se nacházíme v meziresortním připomínkovém řízení. To znamená, teď vlastně nasáváme všechny připomínky, které nám přichází ze všech připomínkových míst. S veškerou pokorou o všech budeme debatovat, všechny budeme prostě vnímat a pracovat na nich. Současně samozřejmě jsou určité mantinely, které jsou nepřekročitelné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dvě sazby.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To, abychom byli schopni, abychom byli schopni se chovat rozpočtově odpovědně. To souvisí s vaší otázkou. Vy se mě ptáte, kde na to vezmeme a zda na to máme. Ano, na tuto navrhovanou úpravu máme. Počítáme s růstem příjmů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak a já poprosím, ano, pana předsedu, aby ještě reagoval na to, jestli skutečně ta díra v rozpočtu státní nebude příliš velká?

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Nebudeme-li se držet střednědobého výhledu, tak si samozřejmě takovéto snížení daní můžeme dovolit. Já jsem přesvědčen, že bychom si měli dovolit ještě větší, ale to by zase vláda nesměla vyhazovat desítky miliard na spoustu výdajů, které prostě daňový poplatník nese na bedrech. Tady znovu opakuji, dokázala zvýšit o 40 tisíc počet státních zaměstnanců za pouhé čtyři roky, to jsou obrovské peníze, o které mohly být nižší daně. Ale jsem zvědav, až prostě skončí dobrý ekonomický cyklus, jakože jednou skončí, tak jak si vláda poradí ne s těmi daněmi, ale s těmi výdaji, které se mezitím staly výdaji ze zákona.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pozveme vás znovu k debatě. Tolik tedy předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek a také ministryně financí v demisi Alena Schillerová za hnutí Ano byli dnes mými hosty v Pro a proti. Oběma vám děkuji, na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu strany /TOP 09/
--------------------
Hezký den, na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Hezký den, děkuji za pozvání.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.