CZ EN

Alena Schillerová v Interview na ČT 24

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: ČT 24 | 25.6.2019 | 18:25 | Pořad: Interview ČT24

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
V době před hlasováním o nedůvěře vládě se ministři ČSSD rozhodli zatím zdržet podpory návrhu státního rozpočtu. Kde peníze chybějí? A je vůbec ještě odkud brát? Jaké vztahy v koalici vůbec panují? Jaký význam dává vláda protestům, které se týkají premiéra Andreje Babiše? I o tom bude dnešní interview s ministryní financí Alenou Schillerovou, děkuju za to, že jste přišla. Hezký podvečer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Hezký podvečer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Není běžné, aby se ministři koaliční vlády rozhodli zdržet hlasování o státním rozpočtu, alespoň tedy v rámci toho koaličního jednání. To se vaše představy tak moc liší? Nebo byly tak moc špatně předjednané, že se to muselo stát?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, já abych se přiznala, jsem skutečně z toho byla včera překvapena, protože na tom rozpočtu bylo odpracovány stovky hodin. Na tom já jsem zahájila práce na tom předběžném návrhu, protože podle rozpočtových pravidel vlastně touto dobou musím předložit do konce dubna předběžný návrh. A do 20. června ho má projednat vláda. Měli jsme asi týdenní zpoždění z důvodu zahraničních cest mnoha členů vlády. Takže na to bylo odpracováno od ledna, kdy jsem zahájila práce, stovky hodin, stovky diskuzí, ať už na úrovni náměstků nebo samozřejmě schůzemi i s kolegy. Takže jsem překvapená. Ale hlavně co je důležité, jsou tam všechny priority, která tato vláda si vetkla do vládního prohlášení. Jsou tam důchody, které navyšujeme na průměr 900 korun, důchod průměrný bude asi 4 358 korun od 1. ledna, jenom to dělá 37 miliard. Je tam rodičovský příspěvek, který zvyšujeme na 300 tisíc. To je 8,6 miliardy. Je tam karenční doba. Je tam příspěvek na péči. Čili všechny priority této vlády jsou vetknuty do rozpočtu a přesto se sociálně demokratičtí ministři zdrželi. Což je zvláštní.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak je otázka, jestli si rozumíte, co se týče priorit, když postoj ČSSD v tuhle chvíli je následující a říká, že návrh nedokáže plnit programové priority a že to v některých případech komplikuje samotné fungování rezortů. Jak je tohle možné? Protože je to poprvé v historii, kdy se všichni ministři jedné koaliční strany rozhodli nepodpořit návrh státního rozpočtu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ano, koaliční, ano, ano. Tak, priority jsou samozřejmě dány vládním prohlášením, a ty jednoznačně v rozpočtu jsou. Si nemůžeme dovolit nedat do rozpočtu naše vládní priority. Protože státní ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Asi si sociální demokracie představuje vyšší podíl jaksi výdajů ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Státní, státní, státní rozpočet, ale tak samozřejmě vládní prohlášení je dokument, který je sepsán. Takže tam se jednoznačně dá, dá prostě si odfajfkovat to, co vlastně je v těmi prioritami. A my jsme se na nich shodli. Takže já tomu nerozumím, já teď nechápu, jestli na miskách vah máme tyto priority, které jsou jasné, kdy vlastně chceme pomoci těmto skupinám, důchodci, rodiny s malými dětmi, ti nejpotřebnější. To znamená ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, ČSSD říká, že chybí peníze na platy policistů, na platy v kultuře nebo na boj se suchem. To jsou možná další kapitoly, o kterých jsme ještě nehovořili. Tak vy máte v plánu ten návrh rozpočtu ještě nějak upravovat? Anebo je to konečná verze návrhu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak podle, podle rozpočtových pravidel, ne, to není konečná verze. To je předběžný návrh rozpočtu. Takhle je to každý rok. Tento předběžný návrh se předloží do konce dubna, do 20. června o něm vláda hlasuje a pak celé prázdniny máme na to, aby se připravil finální dokument. A na tom samozřejmě budeme tvrdě pracovat. Ale já otevřeně říkám, jestliže zhruba těch nadpožadavků je asi za 20 miliard z jednotlivých rezortů a jestliže sociální demokracie ze svých rezortů požaduje z těch 20 miliard přes 18 miliard, tak je to nereálné. Jenom MPSV chce dalších o 11 miliard. A to jsem rovnou řekla, je nereálné.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ty od vás nedostane.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne. Určitě ne.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud vy budete ministryně financí, tak nedostane.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Pokud já budu ministryně financí, tak určitě ne. Ale jsem připravena si to tvrdě odpracovat a samozřejmě já už teď budu rozepisovat jednotlivým kapitolám tento návrh rozpočtu a budu tam žádat podrobné zdůvodnění těch nadpožadavků. Protože skutečně já jsem zodpovědná za to, že tato země bude fungovat, a její veřejné finance, i po volbách, nejenom do voleb v roce 2021. Promiňte.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste byla tou ministryní, která varovala před tím, že je potřeba šetřit, a bylo to už na začátku tohodle roku. Mluvila jste o snižování počtu státních zaměstnanců a tak dále. Předpokládám, že to bylo z vážných důvodů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Bylo to určitě jednoznačně z důvodů těch, že ekonomika zpomalila. Nezpomalila na žádné dramatické, nejedná se vůbec o žádný velký propad, je to dlouhodobý průměr růstu české ekonomiky, 2,4 % není žádná tragédie.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A možná, že do té doby ty výdaje byly poměrně vysoké, ačkoli tedy ekonomika rostla?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Uznávám to, že skutečně jestli se někde dá šetřit, protože vemte si, že celá řada výdajů je mandatorních, to znamená, to jsou důchody, to jsou celé, celá škála těch sociálních dávek jsou mandatorní, a na ně musíme mít každý rok. To znamená, my si nemůžeme dovolit ten rozpočet nastavit tak, že bychom za rok, za 2, za 3, ale já nehledím jenom do voleb, já hledím na tu budoucnost a celkovou udržitelnost veřejných financí. Dokonce ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím. Hovoříte třeba o mandatorních výdajích, ale na druhou stranu máme tady také slevy pro jízdy vlakem, důchodců, studentů a tak dále, ministerstvo dopravy to vyčíslilo na 462 milionů korun v průběhu září, a v podstatě odhaduje ministerstvo dopravy nějaký 6miliardový výdaj za tyto slevy. A sociální demokracie už několikrát řekla, že možná by stálo za to ty slevy do budoucna zrušit a přidat to k důchodům. Dovedete si představit třeba, že tento výdaj nebyl úplně ten nejefektivnější?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, tak já jsem z něho v žádném případě radost neměla jako ministryně financí, to bych byla velice neupřímná, kdybych řekla, že jsem z něho měla radost. Nicméně vnímala jsem ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A podpořila jste ho, nebo mohla jste si vybrat, anebo jste si nemohla vybrat? Protože to byl třeba výdaj, který mohl souviset i s /souzvuk hlasů/ ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak hlasovala, hlasovala o něm, hlasovala o něm celá vláda. Takže prostě on už se dostal do rozpočtu roku 2019, a já už jsem opakovaně řekla, jednou ten výdaj tam je, podpořil, my nemůžeme hledět jenom na to, že to je výdaj ve státním rozpočtu, ale on má další sociálně-ekonomické dopady. A ty, abyste mohli vyčíslit, tak potřebujete minimálně dobu 1 roku, což bude v září roku 2019. A já budu ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale sama říkáte, že jste z něj neměla radost. Takže ho nepovažujete za ten efektivnější ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, neměla jsem z něj radost. Neměla jsem z něj radost, ale chápu to, že prostě pomohl důchodcům, tam je to asi 2 miliardy pro ty starobní důchodce, pomáhá studentům, takže on má určité dopady. Píší mi, celá řada lidí mi píše, že se konečně podívala tam nebo onam. Takže má to sociálně-ekonomické dopady, které je třeba vyčíslit. Já jsem absolutně odpůrce toho, když už jsme něco zavedli, a já upřímně říkám, radost jsem neměla, abychom to zase horečně za půl roku rušili. Takže udělejme si analýzu a bavme se o tom minimálně po horizontu 1 roku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je tady také ale navyšování, dejme tomu, počtu státních úředníků. A teď vy sama hovoříte o tom, že je potřeba je snižovat. Podobné operace se nedají plánovat s nějakým lepším a větším předstihem?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Hm, tak já jsem hlavně, chci říct, v tomhle směru naprosto konzistentní. Já jsem začala loni. Už když se sestavoval rozpočet roku 2019, tak jsem v průběhu roku 2018 začala jako první ministr financí vůbec v historii řešit takzvané mrtvé duše. Protože je naprostým koloritem veřejné správy, možná to diváci nevědí, je to, že se nabírala, že se úřednická místa dlouhodobě, na některých rezortech v tom byli opravdu přeborníci, se neobsazovala, já je podezírám i z toho, že mnohdá, mnohdy někdy záměrně. Já vím, že obsazování je složité, že není třeba zájem, zvlášť v Praze a tak dále, ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, také si stěžují na to, že nejsou lidé, není dostatek úředníků ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Trvá to, samozřejmě, to všechno beru, byla jsem, byla jsem 25 let úředník, já to znám velice dobře, ale na druhé straně je podezírám i z toho, že prostě se, prostě ty peníze, které na ta místa šly, přestože byly neobsazená, ty rezorty dostávaly. A využívaly je na různý form..., na různou formu odměňování. A s tím jsem skončila. Já jsem nastavila jasná pravidla do rozpočtu 2019. Řekla jsem prostě, budu tolerovat 3%, 3% fluktuaci, máte maminky na mateřské, máte dlouhodobě nemocné. Mezi 3 až 5 % budu vázat peníze až na obsazení, a nad 5 % ta místa jsem škrtla. Samozřejmě zohlednila jsem nějaké malé kapitoly, vždycky máte specifika. A aby toto ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. A to se tedy týkalo už vlády, vlády předchozí předpokládám. Protože vy když jste přišla do úřadu, tak jste měla na svědomí i vaše předchůdce, ty nejbližší, to znamená je to věc politická? Nebo je to záležitost i třeba ministrů hnutí ANO? Uznáváte tady, že se možná všichni ministři k tomu chovali tak, jak vy říkáte, trochu nezodpovědně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak ne, v podstatě všichni využili, a teď já nebudu vůbec hledět, to tady je dlouhodobě, tady se nebavíme jenom o této vládě nebo o předchozí, ale o všech vládách předcházejících, které toto tolerovaly. Takže to bysme, to by šli, to bychom šli do velice daleké minulosti. A já jsem prostě s tím skončila. A protože chci, aby to nebyla jenom otázka těch rozpočtů, tak prostě chci to nastavit do zákona. Připravila jsem novelu rozpočtových pravidel, ta je teď v legislativní radě vlády, směřuje na vládu, a tam je to jednoznačně zakotveno. Prostě po 2 měsících budu vázat s výjimkou, s výjimkou pracovní neschopnosti, to samozřejmě je třeba tolerovat, protože to jsou specifické potřeby, ale budu to vázat. A v tom jsem pokračovala.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdy se tedy snížení počtu úředníků projeví v praxi? Začne se propouštět naráz?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já, já dělám všechno pro to, aby se projevilo od 1. ledna 2020. Proto jsem už v roce 18 říkala kolegům, budu v tom pokračovat. Prostě máme tady digitalizaci, máme tady různé zefektivnění procesu, prostě já jsem 25 let byla úředníkem a vím, že úředník bude vždycky naříkat, že toho má moc. A netvrdím, že někteří toho skutečně moc nemají, to bych nechtěla tvrdit, to bych byla nespravedlivá. Ale prostě ty procesy postupují a my to nemůžeme dělat postaru. Proto jsem už v lednu 2019 řekla, připravte se na to, nastavím pravidla zpřísňující do rozpočtu 2020. A ty jsem nastavila. Řekla jsem, že chci ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik úředníků plánujete rozpustit nebo propustit vlastně vy, a ještě by mě zajímalo, jestli právě už se tím pádem projevuje ten váš apel, když zároveň říkáte, měli jsme ekonomickou predikci špatnou, tedy v lednu, vy jste dala jeden z těchto jako úkolů vašim kolegům ve vládě, ale existuje tady nějaký další nástroj, který by jaksi se projevil výrazně v tom, že skutečně bude vláda fungovat hospodářsky efektivně a odpovědně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Hm, tak ministr financí musí dát vždycky jednoznačný impuls. Nedá se očekávat taková ta představa, že kolegové, prosím, začněte šetřit. Zachovejte se hospodárně. Prostě ta nefunguje. Máte ministry, kteří to mají v sobě, mají to v krvi, a máte ministry, kteří to prostě, kteří si nebudou dělat problém. Vždycky je jednodušší, když si neděláte problém. To znamená, už jsem nastavila ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký bude ten výsledný efekt? Kolik se nakonec tímto ušetří peněz?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, ještě řeknu, v tom rozpočtu roku 19 tou redukcí neobsazených míst se ušetřilo 3,4 miliardy. To byl rok 19. Co se týče roku 2020, tak já všem provozům ministerstev snižuji provozní výdaje, to jsou na služby, na různé všechny věci, které souvisí vlastně s tím provozním, s tím užším provozem, o 10 %. Tím se ušetří asi 3 miliardy všem rezortům. A nastavila jsem vlastně, co se týče snižování úředníků, tak jsem nastavila takové motivační faktory. Růst platů ve veřejném sektoru, s výjimkou učitelů, zdůrazňuji. Tam plánujeme 10 %. A v roce 2021 9 %, tak abychom dostáli svému závazku, že průměrný plat učitele bude něco málo přes 45 tisíc v roce 2021, tak jak je ve vládním prohlášení, a ještě výjimka jsou nepedagogové, tam také porostou rychleji, asi 7 %, protože také chceme vlastně, aby dosáhli toho závazku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem se vás spíše ptala na to klesání. Takže celková ta úspora bude jaká?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
A teď jdeme na to klesání. Takže já jsem, hned to řeknu, já jsem nastavila takováto pravidla. Zvyšování platů ve veřejném sektoru, platy porostou o 2 %, což kopíruje odhadovanou inflaci v roce 2020, kterou jsme v dubnu odhadli jako ministerstvo financí na 1,6. A řekla jsem, rezorty, to znamená vlastně ústřední orgány, jsem nastavila snížení o 10 %, orgán..., organizační složky státu, třeba úřady práce, finanční správa o 5 %, a příspěvkové organizace o 3 %. A řekla jsem, že polovinu z těch uspořených peněz vrátím zpět do platu. To znamená, jestliže ústřední orgán sníží 10 %, tak jako ministerstvo financí 2 plus 5 je 7 %.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
O kolik víc očekáváte, že budou letos vyšší příjmy státního rozpočtu oproti minulému roku?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Očekávám o necelých 100 miliard. Asi 44,4 miliardy dělají daně, asi 63,3 dělají včetně pojistného a plus samozřejmě tam počítám ještě s nástroji s rozpočtem z Evropské unie, finančních mechanismů a Fondu národního majetku, což jsou dnes vlastně jenom dividendy státních firem.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže ten rozpočtový výsledek může být nakonec jaký, co se týče reality a plánovaného ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Rozpočtový, rozpočtový výsledek roku 2020 nebo 2019? Teď se bavíme o roku 19 nebo 20? Já jsem teď mluvila o rozpočtu 20.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak 20.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Takže pokud se bavíme o roku, roku 19, tak tam samozřejmě taky počítáme plus mínus těch 100 miliard. Ale samozřejmě rostou nám výdaje. Já v tuto chvíli ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proto se ptám. Protože vy tady v podstatě máte vždy ten stejný argument. Máme vyšší příjmy, lépe vybíráme daně a tak dále. Proč je tedy nastaven neustále deficit v tak vysokém schodku? Je to kvůli vyšším výdajům a kvůli plánům vlády a slibům vlády?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, vemte si, že rozpočet na rok 2020, ať teda mluvíme v intencích jednoho konkrétního rozpočtu, je nastaven s čtyřicetimiliardovým schodkem. To je 0,7 % HDP. A jenom růst důchodů, pro vaši informaci, které porostou na těch zhruba o těch 900 korun, tak dělá 37 miliard. Takže ten schodek v podstatě kopíruje téměř důchody. A přesto na všechny další ještě jsme schopni dát, včetně investic. Protože my nemůžeme ekonomiku, která zpomaluje, oslabit investice, takže do investic půjde, včetně prostředků z Evropské unie, asi 135 miliard. To je všechno strašně důležité.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
V podstatě by to ale pak znamenalo, že s tím příslibem vyšších důchodů, nemůžete to stáhnout? Když schodku ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já bych chtěla říct, že je hrozně důležité se dívat na veřejné finance jako na celek. To je podstatné. To zajímá Evropskou komisi, to zajímá mé kolegy. Když se bavíme, podle toho nás hodnotí, když se podíváte.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To rozumím. Ale třeba rozpočtovou radu zajímá i výše toho skutečného schodku. Toho plánovaného ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Samozřejmě, nahr..., ano, samozřejmě, o tom diskutujeme, já velice vnímám názory národní rozpočtové rady. Ale v podstatě v tuto chvíli chci říct, že veřejné finance, a to je to nejpodstatnější, letos hospodaří přebytkově. A příští rok budou téměř vyrovnané. To znamená, to je pro mě to podstatné. A patříme mezi premianty v Evropské unii. To znamená, ať už je to ve výši strukturálního salda, ať je to ve výši přebytku nebo stavu veřejných financí. Nebo snižování dluhu ve vztahu k procentu HDP. A chci říct, že dluh přes tento schodek budeme pořád ve vztahu k procentuálnímu růstu HDP snižovat. Dostaneme se pod 30 %.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč tedy neplánujete, ano, proč tedy není možné plánovat rovnou vyrovnaný rozpočet?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Protože v podstatě každá vláda prostřednictvím rozpočtu realizuje svoji politiku. Jako je to její základní nástroj. Když se podíváte zpětně, tak v podstatě i se od sebe lišily ty plány s výsledkem. Protože samozřejmě příjmy ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale vy jste /souzvuk hlasů/, že se to u vás liší v mnohem vyšších intencích.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Příjmy, no, já si myslím, že letos už to tak nebude. Příjmy vždy odhadujete konzervativně. A to, jak my odhadneme, jak stanovíme makroekonomickou predikci, jak odhadneme příjmy dnes, a já jsem za to velmi ráda, od 1. ledna 2018, opakovaně posuzuje právě výbor pro rozpočtové prognózy. Vy jste zmínila národní rozpočtovou radu, ale výbor pro rozpočtové prognózy, ten opakovaně řekl, že tento odhad je realistický, to znamená, děláme to dobře, to je známka 1, toho já si velmi vážím. A hlavně, co je pro mě důležité, řekla to před 14 dny i Evropská komise, když hodnotila náš návrh konvergenčního programu. Takže to jsou dvě nejvyšší známky, že to prostě děláme dobře. A pro mě ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A s státní rozpočtovou radou máte, promiňte, jaké vztahy? Protože ta vás kritizovala. A v podstatě varovala před tím, co se může dít, pakliže se nezmění příjmová stránka rozpočtu do budoucna. A vy jste uvedli, že to není žádné nové zjištění, že jste si toho vědomi, ale teď je otázka, jestli se také podle těchto rad chováte.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
S národní rozpočtovou radou mám naprosto korektní vztahy, já se s nimi třeba jednou za půl roku potkám pracovně. Ne příliš často, protože samozřejmě respektujeme nezávislost. Ale mě zajímá, mě jejich názory zajímají, protože nás mohou posunou dál. Ale je potřeba si pořádně přečíst tu zprávu, já jsem ji samozřejmě četla. Národní rozpočtová rada upozorňuje na jednu věc, a to je udržitelnost veřejných financí. A ona říká, po roce 2030 budete mít velký problém. Já už pak nesouhlasím s tou predikcí, že to v roce 2069 bude 229 % HDP.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Ona sama paní předsedkyně tady, která se mnou hovořila, říkala, že to není úplně reálné očekávání.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano. To je, ano, to je jenom matematické. Aby to tak bylo, tak bychom museli vystoupit z Evropské unie. A to my nikdy nevystoupíme. Já věřím, že vždycky budeme součástí. A pak musíme respektovat pakt solidarity, musíme respektovat zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tudíž to znamená, že nikdy nemůžeme dospět k 229 % HDP. Ale souhlasím s nimi, že problém je udržitelnost veřejných financí. Já bych třeba upoutala vaši pozornost i na zprávu, kterou připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Teď je v mezirezortním připomínkovém řízení a směřuje na vládu. Jednou za 5 let je povinností MPSV zpracovat zprávu, která se týká, která se týká doby prodloužení stárnutí obyvatelstva, dožití obyvatelstva, která se týká udržitelnosti veřejných financí ve vztahu k důchodové reformě. A ta zpráva jasně říká, že jsou neudržitelné veřejné finance. Takže samo MPSV, která ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, takže i tato vláda, předpokládám, se bude podílet na tom, aby byla schopna dosáhnout důchodové reformy tak, aby byly ty finance udržitelné.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
No musí. Musí. Protože, musí, protože po roce ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je, předpokládám, ale i vaše zodpovědnost.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Samozřejmě, to je především zodpovědnost MPSV a já na to musím samozřejmě tlačit velice, a velice tlačím. Protože po roce 2030 budeme mít velký problém.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vláda má před sebou hlasování o nedůvěře ze strany poslanců Parlamentu České republiky. Řekněte mi, plánujete nějaký proslov na obranu vlády zítra?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, plánuji. Plánuji vystoupit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když dorazily předběžné závěry auditů z Evropské komise o premiérovi Babišovi, tak jsme se dozvěděli od premiéra následující, já prosím, abychom si připomněli tahle slova.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/
--------------------
V této souvislosti je důležité zmínit fakt, že samotná komise připouští, že předběžný návrh auditní zprávy se může změnit, ale to naše média nepřipouští. To už je hotová věc, titulky, známá kyperská firma, titulek, už se vrací, se stíhá, už se zavírá. Absurdní politická štvanice. Takže komise připouští, že předběžný návrh auditní zprávy se může změnit. A já jsem o tom přesvědčen, že se stejně změní. A já bych byl rád, že aby to aspoň i ostatní připustili. A my jsme se tady vlastně, byl návrh na mimořádnou schůzi nebo na bod, tak my jsme se sešli na základě draftu, který zatím ani, ani sama Evropská komise nekomentuje. Ani český státní úředníci nedostali tu šanci. A údajně to viděli jen předběžně. A uvidíme, jak ministři budou vystupovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, paní ministryně, vy jste si taky tak jistá jako premiér, že se ty závěry auditu Evropské komise musejí změnit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já v těchto n..., v těchto komentářích jsem naprosto od samého počátku konzistentní. Je to čistě úřednická rovina. Já sama jsem si vůbec od svých kolegů nevyžádala tu zprávu předběžnou, nebudu ji studovat, respektuji úřednickou rovinu. Já jsem pracovala celý život ve veřejném sektoru. A vím, že prostě, a zvlášť dnes, když máme zákon o státní službě, jsou jasně vymezená práva a povinnosti. To znamená, ti úředníci si plní svoje povinnosti. Teď běží nějaké procesní lhůty, čekáme na českou verzi, protože od, až od té se odvinou lhůty pro připomínkování této zprávy, a pak bude nějaká lhůta a zpracují se připomínky na úřednické úrovni, a pak bude lhůta pro Evropskou komisi, asi dvouměsíční nebo tříměsíční, teď nevím přesně z hlavy, aby vlastně poslala finální audit. A podle něho se bude konat, takže já jsem naprosto ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, budou to i vaši úředníci ministerstva financí, kteří budou muset reagovat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Kuriózně ti budou reagovat nejméně. Protože v podstatě ta zpráva nebo vůbec ten audit se týkal řídících orgánů jednotlivých operačních programů. A ministerstvo financí nemá žádný operační program. Ministerstvo financí má auditní orgán, to je první věc, a pak má takzvanou certifikační, certifikační orgán, který je akreditovaný Evropskou komisí, to jsou specialisté, úředníci, kteří vlastně certifikují až platby, které obdrží od těch jednotlivých řídících orgánů. Takže primárně se to týká těchto řídících orgánů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, premiér dopředu nemůže vědět, jaký bude nakonec ten konečný závěr Evropské komise?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě ne, určitě nemůže.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi, co si myslíte o tom, jako ministryně Vlády České republiky, že premiér prohlašuje, že úředníci Evropské komise jsou nekompetentní? Myslíte si, že to je vhodné? Aby z pozice předsedy vlády takto hovořil a v podstatě útočil na úředníky Evropské komise? Když vy sama říkáte, že to je záležitost čistě úřednická a odborná ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já nechci komentovat výroky pana premiéra, to jsou jeho výroky, kdyžtak si pozvěte pana premiéra a ptejte se ho na jeho názory. Já osobně ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
My pana premiéra, bohužel mně se nedaří s ním mluvit ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
A já osobně, řeknu svůj ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
/souzvuk hlasů/ ptám se vás, jste ministryní vlády a reprezentujete celou Vládu České republiky.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já odpovím, já řeknu svůj názor, čili nebudu komentovat výroky pana premiéra, to ať si komentuje pan premiér sám. Já jednoznačně říkám, že musíme vyčkat závěru. A tato země má nástroje, jak se peněz případně domoci. Takže já tyto, tyto vyjádření mám od počátku stejné. A na nich si stojím.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co teď máte na mysli, tato země má nástroje, jak se peněz případně domoci?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Pokud prostě by audit, výsledek auditní zprávy, a to jsem, taky se budu už opakovat, znamenal prostě určitou korekci, tak pak jsou nástroje, a nebude to nic nového. V minulém programovacím období těch korekcí bylo asi za 35 miliard. A v tomhle programovacím období asi za 1,7 miliardy. Takže já si myslím, že s tím jsou bohaté zkušenosti.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm. Když pozorujete demonstrace lidí, kterým vadí pozice premiéra trestně stíhaného, premiéra, proti kterému vystupuje Evropská komise, byť s předběžnými závěry, opravdu necítíte ani na chvíli, když jste viděla ty záběry, že to zatěžuje Českou republiku?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já bych především chtěla říct, a také neřeknu nic nového, že to, že tady lidé demonstrují a mohou svobodně vyjadřovat svůj názor, je prostě něco úžasného. Já jsem vyrostla v době, kdy to možné nebylo. A s malými dětmi jsem ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, to jste říkala.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
S malými dětmi jsem chodila na náměstí právě o toto bojovat. A je to prostě něco úžasného, co třeba vaše generace vnímá už jako samozřejmost, ale pro nás to samozřejmost nebyla. Takže to je skvělá zpráva.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, zrovna moje generace to asi úplně jako samozřejmost nevnímá, narodila jsem se ještě před listopadem a teď poslouchám od politiků, že to jsou útoky na svobodné volby. Tak proto se vás ptám, jak vnímáte demonstrace. A jestli když vidíte tu masu lidí, která od listopadu nikdy nevznikla kvůli problémům jednoho konkrétního politika, nebyla v takovéto rovině, jestli vás ani na chvíli nenapadlo, že to zatěžuje Vládu Českou republiky, možná vládu jako takovou nebo Česko jako takové?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale, ale, ne. Já, je to svobodný ... A tak já si vzpomínám, já si vzpomínám, že se demonstrovalo i proti jiným vládám. Je to projev demokracie. Já k němu přistupuju s velkou pokorou. Já naslouchám. Pokud to samozřejmě není agresivní. Nemám ráda projevy agresivity. Pokud je to pokojné, vyjadřují svoje názory, tak jim naslouchám. A můj názor je ten, některé požadavky jsou realizovatelné, jako nezávislost justice, to prostě je něco, nad čím celá vláda bude bdít, a já si myslím, že, že se nestane, že by byla narušena nezávislost justice, já v životě bych prostě pro nic takového nehlasovala, a nehrozí to. Nic takového nehrozí. Já si myslím, že kroky ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady asi nejde úplně o vaše hlasování, tady šlo o to, že měl jaksi být podán návrh na obžalobu k státnímu zástupci ze strany policie a skončila, skončil ministr spravedlnosti a přišla ministryně spravedlnosti.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale to je shoda okolností. Já paní Benešovou ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady asi nejde o to, že byste vy měla o něčem hlasovat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já paní Benešo..., samozřejmě budu, budu třeba hlasovat o novele zákona o státním zastupitelství, kterou předložila paní Benešová.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Myslím tím teď v té první fázi, ještě než ty demonstrace začaly. Takže tady vás nikdo nepodezírá.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale vemte si, já jsem paní Benešovou vůbec ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale vy jste mi neodpověděla na tu otázku, paní ministryně, když tohle sledujete, a sama jste říkala, byla tady několik politiků taky, a tady bylo několik politiků, kteří skončili v politice, aniž by se demonstrovalo v takovéto míře, tak jak vy to vnímáte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nemůžeme, vnímám to tak, že některé požadavky jsou v podstatě realizovatelné, nezávislost justice prostě tato vláda pohlídá, nic takového nehrozí, a některé požadavky jsou realizovatelné jenom ve volbách. To znamená ve svobodných volbách. Nic víc, nic míň. A vnímám to s pokorou a naslouchám.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mrzí vás, že sedíte ve vládě, která čelí takovému tlaku?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, já zásadně nikdy ničeho nelituju. Nikdy ničeho. Nikdy jsem v životě ničeho nelitovala. A vždycky věřím tomu, že věci jsou tak, jak mají být.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Neměla by to vláda jednodušší bez trestně stíhaného premiéra?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Máme premiéra, který vzešel ze svobodných voleb. Ten premiér, já znám člověka ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Výsledky voleb nikdo nerozporuje, proto to říkám.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já znám, já znám člověka, který od rána do večera pracuje zadarmo pro tuto zem, takového znám já Andreje Babiše. Který dělá velmi dobrou zahraniční politiku, ten nás velmi dobře reprezentuje, mluví čtyřmi jazyky a dělá všechno, já neznám jiného Andreje Babiše. A ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, vaše vláda by nemohla fungovat bez Andreje Babiše? Nikdo jiný takový v hnutí ANO není? Protože volby vyhrálo hnutí ANO.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale je to př..., je to, říkáte mi příliš mnoho kdyby. Vyhrálo hnutí ANO a hnutí Ano ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, ptám se, jestli by vláda mohla fungovat bez Andreje Babiše nebo ne? Vy si myslíte, že ne, protože říkáte, že jiného Andreje neznáte? Proto se ptám.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Vždycky, vždycky, vždycky mě tlačíte k nějakému rozhodnutí, které v tuto chvíli není na stole. Tato vláda má premiéra, vzešel z vítěze voleb, nominovalo hnutí ANO Andreje Babiše, Andrej Babiš je dále premiérem této země.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A měl by jím zůstat, ať se děje cokoliv.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
V tuto chvíli nejsou důvody pro to, aby rezignoval. Nemáme na základě čeho. Vemte si, že všichni volají po nezávislé justici a po právním státě. A Andreje Babiše bychom odsoudili bez řádného procesu. Nechme, nechme ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nikdo ho nesoudí, to ho musí odsoudit soud. Pakliže vůbec k tomu soudu dojde. Ke kterému ještě ani nedošlo. To už jsou vaše predikce.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak. Přesně tak. Takže doznejme mu stejných práv, stejných práv, jako mají všichni občané této země. Všichni mají právo na presumpci neviny.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká ministryně financí Alena Schillerová. Děkuju za to, že jste přišla do dnešního Interview, a na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
A já děkuji moc za pozvání.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A za malou chvíli začínají Události, už v 19 hodin, tak se na ně podívejte. A hezký večer.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.