CZ EN

Alena Schillerová ve Dvacítce Radiožurnálu

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Datum: 7.6.2019, zdroj: ČRo Radiožurnál, pořad: 17:06 Dvacítka Radiožurnálu

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Státní zemědělský intervenční fond přestal proplácet dotace holdingu Agrofert. Zachovají se stejně i další úřady? Oslabuje podezření ze střetu zájmů Andreje Babiše českou vyjednávací pozici v Evropské unii? A kde vezme vláda chybějící peníze na sociální služby? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je místopředsedkyně vlády a ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý den. Děkuji za pozvání.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Už desátý den má vaše ministerstvo k dispozici návrh zprávy auditorů Evropské komise ohledně údajného střetu zájmů pana premiéra Andreje Babiše. Jak jste postoupili s přípravou odpovědi?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Tak za prvé je potřeba uvědomit si, že v tuto chvíli ještě nezačaly běžet procesní lhůty pro zpracování připomínek.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, že ještě nepřipravujete odpověď?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě určitě na tom experti pracují. Já do toho vůbec nijak nevstupuji. To se týká napříč vlastně celou řadou řídicích orgánů, týká se to i Ministerstvo financí a víceméně koordinuje to NOK, takzvaný Národní koordinační orgán.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Který je pod Ministerstvem pro místní rozvoj.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Je, ale je taky prostě úřední, je to vlastně úřednický aparát, takže oni pracují nezávisle na vůli politiků a tak je to dobře.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A vás vůbec nezajímá, jak ty přípravy odpovědi pokračují, nebo jestli už začaly?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Budete se divit, nezajímá, protože já jsem celý život byla úředník a já velice striktně ctím to, že to patří do rukou úřednického aparátu, a to musíme prostě respektovat a já to vždycky respektovat budu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Mluvilo se o tom, že se také čeká na český překlad. Ten stále nepřišel?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Ten nepřišel, to byste určitě věděli. Za ten český překlad jenom pro diváky, protože opozice to někdy naprosto nekorektně zneužívá, na ten se nečeká proto, že by úředníci neuměli anglicky. Všichni na těchto místech mluví perfektní angličtinou. Na ten se čeká proto, že až od doručení znění v národním jazyce, to se týká všech zemi, běží proces.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Běží lhůty. Ale nedá předpokládat, že by tam v češtině bylo něco jiného, než je v té angličtině?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já předpokládám, že uvidíme samozřejmě. Já si myslím, že asi ne, že to prostě bude odpovídat tomu textu, a pak začnou běžet procesní lhůty a bude se reagovat.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy celý týden opakujete, že jste ten text auditu v angličtině neviděla. Platí to stále, i dnes v pátek v podvečer?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Platí, pane redaktore. Já skutečně ani na to nemám čas.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A vás to nezajímá, co tam je?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Já jsem toho tolik četla v médiích, že to mi stačí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ale věříte, nebo víte, že to je opravdu to, co je v té zprávě?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já samozřejmě předpokládám, že úředníci se tomu budou věnovat.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, ale vás osobně tedy nezajímá, jestli to, co čtete v médiích, je opravdu v té zprávě? Že byste třeba ten čas místo těm médiím věnovala té zprávě?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Já věnuji čas hlavně státnímu rozpočtu, věnuji čas EET, věnuji čas přípravě daňových zákonů. To mě vyplní naprosto celý den, vláda koaliční rada a tak dále, Poslanecká sněmovna, takže já opravdu se nenudím a věřím expertům. A mě bude zajímat až výsledek, až finální auditní zpráva.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Mimochodem, vypátrali jste už, jak unikl ten audit do médií, jestli to bylo z vašeho ministerstva?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Nevypátrali.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A pátráte po tom?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Abych vám řekla pravdu, nepátráme, protože ten okruh lidí, kteří měli přístup k auditní zprávě, je poměrně široký. Vemte si, že to přišlo speciálním kanálem k lidem na Ministerstvu financí, to je určitý okruh lidí, na Ministerstvo pro místní rozvoj, a ten NOK –ten Národní koordinační orgán to rozeslal řídicím orgánům. Bylo to na stálém zastoupení, čili ten okruh je tak velký, že prostě se to těžko dá vypátrat, a já bych hlavně chtěla říct, že svým kolegům na Ministerstvu financí, to znamená těm, kteří patří do certifikačního orgánu, auditního orgánu, věřím, že jsou profesionálové, kteří to dělají, mají akreditaci Evropské komise. Nevěřím, že by z Ministerstva financí to uniklo.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
My teď mluvíme o tom prvním auditu. Přišel i druhý audit předevčírem. Ten se týká zemědělství. Ministr zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond na to hned druhý den reagovali rozhodnutím přestat proplácet Agrofertu dotace. Považujete to rozhodnutí za správné?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Je to rozhodnutí toho příslušného řídicího orgánu, já tomu úřednicky rozumím, protože je minimálně opatrné, to rozhodnutí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A měly by být stejně opatrné i další úřady?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Je to na nich.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy byste jim doporučila, aby byly?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Je to na nich. Já prostě jsem 25 let byla úředníkem, takže prostě vím, že ten úřednický aparát si uvědomuje, zvlášť dnes, když máme zákon o státní službě, že tam je určitá odpovědnost a že prostě možná chtějí být opatrní z toho důvodu, než prostě se ta věc celá ukončí /nesrozumitelné/ Čili já to dokážu pochopit, ale je to jejich odpovědnost.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ale dokážete to pochopit, doporučila byste to i další, úřadům.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Nechtějte po mně, to už mě tlačíte do role, abych jako politik podsouvala něco úředníkům.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Já vás nikam netlačím. Vy jste ministryně financí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Ano.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To myslím, že je v tomto docela důležitá pozice, koneckonců potom ty dotace procházejí přes vaše certifikační orgány.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Tak ony přechází až v té certifikaci, tak samozřejmě o přidělení dotace vůbec Ministerstvo financí nerozhoduje, rozhoduje řídicí orgán, aby to prostě bylo jasné.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, ale z té pozice ministryně financí bych možná očekával nějaké doporučení ostatním.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Z pozice ministryně financí nebudu dávat žádná doporučení. Je to na odpovědnosti úřednického aparátu, čili nebudu dávat žádná doporučení, ale rozumím tomu, že tak postupovaly, protože podle mě tak postupovali z opatrnosti.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ministerstvo financí neproplácí nic Agrofertu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Ministerstvo financí nikdy nerozhoduje o žádných dotací z povahy svých kompetencí. Na Ministerstvu financí má 2 orgány ve svém resortu, to je certifikační orgán, to jsou úředníci akreditovaní Evropskou komisí a pak auditní orgán, tzn. orgán, který kontroluje, a ten certifikační orgán v podstatě má na starost, když jednotlivé řídicí orgány, které rozhodnou o přidělení dotace v několika kolovém systému, je to prostě určitý systém, kdy se vybírají, vypíší výzvy, ony se přihlásí firmy, oni v několika kolové systému je tedy vyberou. Předplatí vlastně ty programy národních peněz, a až když jsou všechny podmínky splněny, tak žádají přes certifikační orgán, aby se ty peníze proplatily. Nebo ten certifikační orgán,

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A tam tedy přijde úloha Ministerstva financí, protože ta žádost se předplácí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
A tam přijde úloha Ministerstva financí, ale ten už nerozhoduje o dotacích, ten už rozhoduje, jestli byly splněny podmínky pro tu certifikaci, a taky certifikační orgán, ještě doplním jednu větu, na podzim loňského roku na doporučení komisaře Oettingera přestal vlastně nárokovat za holdingem Agrofert peníze.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ještě k tomu auditu, nebo k těm dvěma auditům, které už tady máme, 1 věc. Vy jste říkala, že takových zpráv od auditorů dostáváte daleko víc, že to je celkem běžná záležitost jako Česká republika. Stalo se už někdy, že po připomínkách, po reakci z české strany se ten původní návrh, který původně přišel z Bruselu úplně změnil a dopadlo to opačně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Stalo. To jsou samozřejmě takzvané korekce, tzn., 1 věc je pozastavení proplácení a druhá věc už je korekce. A ty korekce znamenají, že už ty peníze prostě nebudou nikdy z Evropské unie proplaceny, a to se samozřejmě stává. To se stalo. Ono jich chodí několik ročně prostě na různé ty řídicí orgány a stává se, že potom rozdíl mezi tím návrhem a tou finální zprávou bývá různý.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Takže, promiňte, že do toho skáču, když třeba včera ve 20 minutách Radiožurnálu předseda KSČM, advokát, doktor práv Vojtěch Filip říkal, že jeho zkušenost je taková, že ty první draft které přicházejí, se nepodaří otočit, nepodaří zvrátit a že potom ta výsledná zpráva odpovídá v podstatě tomu, co přijde v tom draftu, tak vy s tím nesouhlasíte? Vy si myslíte, že je šance to celé otočit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Tak otázka je, co říkáte celé a co říkáte...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tak to zásadní rozhodnutí, jestli pan premiér je ve střetu zájmů, nebo není ve střetu zájmů.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
No, to je otázka další. Tam se samozřejmě řešil jednak střet zájmů, takže to bude 1 věc, která se bude, já se domnívám, že možná v minulosti, kam moje paměť sahá, já zas nejsem tak dlouho prostě v po Ministerstvu financí, že možná nebyly, a ten zákon o střetu zájmů tady máme někdy od února 2017, takže zase se domnívám, že z tohoto pohledu nebude žádná zkušenost, ale pak je celá řada různých technických, kdy se posuzují programy, kdy se posuzuje chybovost, jestli se posuzují podmínky, a tam samozřejmě dochází k situacím, že ta korekce se třeba zmírní a tak dále, ale to je případ od případu a těžko prostě se dá spekulovat. Já nemám věšteckou kouli.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, vy samozřejmě jezdíte za Českou republiku na rady ministrů financí Evropské unie, máte ty zkušenosti, jak tam vyjednávání probíhá. Máte pocit, že už to podezření, že pan premiér může být ve střetu zájmů, oslabuje vyjednávací pozici České republiky směrem k Evropské unii?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Nemám ten pocit vůbec, protože já jezdím na rady Ekofin. Tam se ke mně chovají kolegové velice dobře i vlastně necítím žádnou...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Nikdy žádnou poznámku jste neslyšela /nesrozumitelné/?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Absolutně žádnou. To jsou profesionálové, chovají se korektně, naopak já cítím respekt, protože Česká republika dosahuje velice dobrých ekonomických výsledků. Máme jedny z nejlepších veřejných financí, ať už je to z pohledu přebytku veřejných financí, ať už je to z pohledu snižování státního dluhu. My jsme na nějakém třetím čtvrtém místě na špici Evropy.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, to je pravda, ale to je na druhé straně něco jiného než to, jestli pan premiér je ve střetu zájmů.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Nikdy jsem žádnou poznámku, nic takového, neslyšela a domnívám se, že by to i od kolegů, ani to nečekám, protože by to bylo vysoce neprofesionální, zasahovat do vnitřních záležitostí jiné členské země, já bych to taky neudělala vůči druhému kolegovi, a navíc ještě v době, kdy tady máme draft. Vemte si, že Evropská komise opakovaně odmítla komentovat audit.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Samozřejmě, je to jenom návrh. Na druhé straně, dovedete si představit, že premiér podezřelý ze střetu zájmů ohledně Agrofertu opravdu může vyjednávat za Českou republiku třeba o podobě zemědělských dotací na další období, tedy do roku 2027, že ho ostatní budou brát stejně, jako kdyby v tom podezření nebyl?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Tak berte to tak, že ta vyjednávání se vedou na x úrovních. Hodně se vedou na úřednických úrovních, na ministerských úrovních. Na té Evropské radě, kde zasedají premiéři, už se vedou finální jednání. To znamená, ta jednání jsou několikakolová, mají celou předstupňů.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A myslíte si, že nikde to nemá mít vliv?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Vyčkejme. Rozumíte, chcete po mně něco, co v tuto chvíli já nemohu předjímat.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ne, já se vás ptám i ze zkušeností, protože vy u toho vyjednávání v některých směrech jste, tak proto se vás ptám. Já se možná zeptám ještě trošku jinak.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Zatím jsem nebyla. Já jsem v pozici ministryně financí teprve rok a půl a budu poprvé u vyjednávání víceletého finančního rámce.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
O rozpočtu, ale o jiných věcech samozřejmě jste už vyjednávala. Pojďme se na to chvíli podívat ne striktně právnickým pohledem ale, řekněme, selským rozumem. Andrej Babiš ví...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
To se nevylučuje.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
že má – někdy možná ano, to si někdo myslí. Andrej Babiš ví, že má někde uloženou firmu podnikající v zemědělství, že ta firma se mu vrátí jakmile odejde z politiky. Zároveň jako premiér v rámci evropských rad a summitu má spolurozhodovat například o nastavení zemědělských dotací do roku 2027, což pro tu inkriminovanou firmu je dost zásadní rozhodnutí. Přijde vám tohle v pořádku?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já jsem včera slyšela, jediné, co jsem slyšela, tak byla v podstatě tisková konference pana ministra Tomana, tu jsem zahlédla chviličku, než jsem odjela do Poslanecké sněmovny. A zavnímala jsem to, že co se týče nárokových dotací, tzn. taková ta dotace na hektar, na krávu, já nejsem úplně v tomhle znalá, tak že těch se netýká ten audit druhý.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ne, to je jasné, ale já se ptám opravdu na to vyjednávání na další období, to znamená 2021 až 2027, jestli z pohledu toho selského rozumu je v pořádku, když premiér, kterému se možná i v tom období, protože nikdo nevíme, jak dopadnou další volby, může vrátit firma, která na těch dotacích je docela závislá, když tento premiér spolurozhoduje, jak ty dotace budou vypadat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Já nemohu od sebe odlišit právní myšlení a ten selský rozum je úplně stejný. A budu se to snaží vysvětlit našim posluchačům.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Je to v pořádku obojí?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, netlačte mě, jestli je to v pořádku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Proč neřeknete, jestli je to v pořádku?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Bavíme se v době, kdy nemáme výsledný audit. Nevíme, co v něm je.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, ale tohle jsme jsou, promiňte, ale tohle přece jsou věci, které jsou obecně známy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
A vyjednávání o rozpočtu začne na podzim tohoto roku, až bude nová Evropská komise, budou tam noví lídři, a v té době budeme mít také jasno o auditu, budeme mít jasno o tom, jak sedí, jaká je tam interpretace toho střetu zájmů, samozřejmě budeme také vědět, jestli to bude znamenat nějaká další řízení. A prostě pojďme, posuňme to, nechtějme se bavit nad draftem. Je to ne profesionální. A nad draftem tedy paří úředníkům.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ale tady nejde o draft, Přece ty informace, které jsem teď řekl, jsou známy od roku 1 od roku 2017, kdy pan premiér do svěřenského fondu své ty firmy dal. Od té době je jasné, že po skončení jeho politického působení si je může vzít zpátky.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
On tak učinil podle zákona lex Babiš.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ano, ale já se ptám naprosto jednoduše. Je v pořádku, aby člověk, kterému se možná v tom období do roku 2027 ty firmy vrátí, nebo ta firma vrátí, rozhodoval o tom, jestli ta firma bude dostávat dotace?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Pan premiér, prosím poslouchejme ještě jednou. Pan premiér jednoznačně deklaroval, že se odstřihl od Agrofertu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
V tuhle chvíli.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Já jsem s ním téměř každý den. Vím, že dělá 18 hodin denně a dělá pro tento stát zadarmo bez koruny výplaty.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, ale to neodpovídáte na tu otázku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Odpovídám na tu otázku. Bavíte se zemědělských dotacích. Jasně ten audit, ten draft. Tam předpokládám, když už to drah řekl, že asi nedojde ke změně. Podle toho, co řekl včera pan ministr Toman, tak se netýká nárokových dotací, to znamená netýká se dotací na krávu, na hektar, jo?

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, dobře.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
To je v pořádku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Já se zeptám možná ještě trošku jinak.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Zkuste.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Nebylo by taktičtější proto, že Česká republika má také nějaké zájmy jako celá Česká republika směrem k tomu vyjednávání, aby místo pana premiéra vyjednával třeba o zemědělských dotacích na další období někdo jiný? Třeba vy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Může se stát. Může se stát. I to je řešení.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Bavili jste se o tom už třeba?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Nebavili jsme se o tom samozřejmě. Já znovu opakuji, že se to vyjednávání děje na spoustě úrovní a může se stát, pokud by k takovému naplnění došlo, že budu třeba vyjednávat já, protože vemte si, že pan premiér také se vyloučil z Rady ESIF a nepředsedá Radě ESIF, předsedá jí paní ministryně Dostálová. On se ani neúčastní těch jednání a vždycky buď nepřijde, nebo opustí místnost, takže i to je prostě možné řešení, ale nepředjímejme, neznáme výsledek.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Spekuluje se také o tom, že byste mohla nahradit pana premiéra v čele vlády. Stojí to na nějakých reálných základech tyhle spekulace?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Víte co, mě se na to skoro každý novinář, takže vůbec na vás nezlobím, že jste další v řadě, a odpovídám pořád stejně. My máme premiéra, máme dobrého premiéra a nic takového není v současné době na pořadu dne.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Mimochodem, jak vám je jako ministryni financí ve vládě, proti které, respektive proti jejímuž předsedovi, v úterý demonstrovalo v Praze přes 100 000 lidí?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Tuto otázku taky dostávám často. Já samozřejmě zase se budu opakovat. Já mám strašně ráda jeden citát, nikdo neví, kdo ho řekl. Já jsem si ho dala do statusu na sociální sítě 17. listopadu. Ten citát říká: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale navždy budu hájit vaše právo to říkat.“

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Takže to je vzkaz demonstrantům?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
To je vzkaz demonstrantům. Přesně tak.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, pojďme k jinému tématu. Do dnešního dne jste měli společně s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou sdělit Poslanecké sněmovně, jak zajistíte chybějící 2 miliardy korun na sociální služby, kde ty peníze vezmete?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
My jsme se dohodly. Dneska jsme to prezentovaly společně jak v Poslanecké sněmovně, tak na tiskové konferenci. A je to vždycky o nějakém takovém kompromisu. Nejdřív jsme si musely vyjasnit vlastně, z čeho se ty peníze skládají. Je tam nezbytné dofinancovat platy, protože se zvedla tabulka z pěti na 7 %, přidalo se sestřičkám, a to všechno prostě potom se promítlo do toho, že chyběla dofinancovat zhruba asi 1 miliarda. My jsme se dohodly po velice i technické debatě, protože to je i otázka o tom, že prostě Ministerstvo práce a sociálních věcí použije půl miliardy z takzvaných nespotřebovaných nároků, to znamená, to jsou nároky z minulých let, kdy jsme slušně si rozebraly technicky položku po položce, kde to ministerstvo musí /nesrozumitelné/, že sice jsou to neutracené nároky a má už někde zasmluvněné a tak dále, tak jsme se na tomto domluvily. Kromě toho Ministerstvo práce a sociálních věcí nad rámec těchto sociálních služeb ještě nafinancuje 166 000 000 pro ohrožené děti, 200 000 000 na takzvanou sociální práci a 81 000 000 na autisty a lidi s roztroušenou sklerózou. A já navrhnu na vládě tu zbývající půlmiliardu vzít z vládní rozpočtové rezervy. Kromě toho paní ministryně vyjednala z evropských fondů asi 1 a půl miliardy a ty se také použijí na financování sociálních služeb, protože proč požár národní peníze, když máme evropské. Ale ještě bych chtěla přece jenom, dovolte mi, říct, že opozice, a já jsem jim to tam dneska řekla jasně, že opozice tady vyvolala schůzi, myslím si, že motivace byla hlavně proto, že bylo před evropskými volbami a chtěla vyvíjet nějakou činnost, ale přitom tato vláda a minulá vláda dala historicky nejvíc na sociální služby. Letošní rekord je 15,7 miliardy-

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře. Na druhé straně, kdyby tam nebyl ten deficit, tak by těžko opozice před volbami mohla tu schůzi vyvolat, a kdybyste se domluvily s paní Maláčovou rovnou, tak se to nemuselo řešit takhle dlouho.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
My bychom to určitě řešily i bez toho tyátru.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ale k tomu řešení. Vy jste předevčírem v tiskovém prohlášení reagovala na kolegyni Maláčovou, která chtěla, aby ty peníze šly z vládní rezervy. Vy jste doslova napsala: „Nápady na rozpuštění vládní rezervy na finančně zcela nepodložené, na vládní úrovni nevydiskutované a neustále se opakující a stupnicí sliby paní ministryně Maláčové nelze brát vážně. Chci jasně říci, že jako ministryně financí na tyto pokusy o přenos zodpovědnosti nebudu přistupovat.“ To jste napsala předevčírem. Teď říkáte, že půl miliardy z té vládní rezervy dáte, proč jste změnila názor?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Tak za prvé ten požadavek byl na 1 a půl miliardy z vládní rezervy.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, ale tady vy se proti tomu vymezujete absolutně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, na 1 a půl miliardy se rozhodně vymezuji.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tady se vymezujete proti rozpouštění rezervy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ale musíte si přečíst tu reakci, na kterou jsem reagovala. Samozřejmě nepovažuju vůbec za šťastné, když si ministryně jedné vlády prostě vzkazují tyto věci přes média. Určitě by to takto nemělo být. Já jsem paní ministryni dneska na té schůzce žádala, abychom příště víc si sedaly k jednomu stolu, než si to vyřizovaly přes média.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To je chyba paní ministryně Maláčové?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Já neříkám, že chyba, prostě měly bychom asi víc zchladit hlavy a prostě, je pravda, že já jsem reagovala.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy také budete chladit svou hlavu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě. Já ji mám chladnou poměrně hodně. Já jsem velice klidný člověk. Já si myslím, že mě snad nikdo ještě neviděl v médiích úplně prvoplánově rozčílenou. Já jsem reagovala na nějakou reakci v médiích a myslím si, že to není šťastné, že si prostě máme sednout k jednacímu stolu, čili já jsem reagovala na to, že bude tam požadavek na 1 a půl miliardy, takže samozřejmě uznala jsem po technické debatě i na úrovni náměstků, když jsme tam seděli všichni 4 a probírali jednu položku po položce, tak jsem musela ještě 900 000 000, které prostě MPSV dá, což má 500 na sociální služby a 400 tak, jsem vám tady říkala ty další věci, je dostatečné. A já zbytek dofinancuju z vládní rozpočtové rezervy, čili půl miliardy a 1 a půl miliardy půjde z evropských peněz, které vyjednala paní ministryně.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Sociální služby byly i předmětem sporu v Poslanecké sněmovně. Opozice spolu s ČSSD schválila vyjmutí sociálních služeb z té další vlny EET. Berete to tak, že koaličnímu partnerovi nemůžete věřit, když v tomhle hlasuje proti vám?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Já jsem se už k tomu také dneska vyjadřovala, takže budu konzistentní. Já jsem odpovídala dneska na dotaz, jestli je to porušení koaliční smlouvy, protože máme EET, vlastně novelu EET v koaliční smlouvě.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Což jste odpověděla, že není. Ale já jsem ptám na něco trochu jiného, jestli to berete tak, že nemůžete koaličním partnerovi věřit, pokud v té dílčí věci hlasuje proti?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Já vás možná trošku zklamu, pane redaktore, já už jsem dost stará na to i, já nejsem žena silných gest, jo, takže já prostě ty věci beru fakt s úvahou v klidu a já prostě jsem to i řekla koaličnímu partnerovi a budeme se o tom bavit v pondělí na koaliční radě, že si musíme říct, jak chceme spolu fungovat dál, a že bychom se rozhodně neměli takto překvapovat. Koaliční partner to nikdy nesignalizoval dopředu. Já jsem nevěděla, že to podpoří v tu středu, bylo to pro mě překvapení. Já myslím, že to bylo na mě i vidět. Já jsem byla fakt zaskočená.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A budete chtít nějaké garance, aby se něco takového neopakovalo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Garance můžete mít v tomto směru jenom v morální rovině. My koaliční smlouvu máme podepsanou, ale určitě se k tomu vyjádřím a určitě řeknu, že se mi to nelíbí. Já jsem to už i řekla panu předsedovi Hamáčkovi, že minimálně měl udělat to, že mi to měl říct. A to prostě jsme si takhle řekli a musíme si to říct i do budoucna jako.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ta další vlna EET teď míří do Senátu. Je možné, že potom se vrátí ještě do sněmovny. Pokud vstoupí v účinnost, kolik očekáváte, že to přinese do státního rozpočtu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já jsem naprostý realista, takže se určitě vrátí do sněmovny, když vidím rozložení politické v Senátu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře, kolik to přinese?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
My jsme, když jsme plánovali třetí, čtvrtá vlna, jsme odhalili zhruba asi 6 miliard. A to je 3,4...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dobře. 6 000 000 Kč, to jsou 0,4 státního rozpočtu. Stálo za to všechno?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě. Stálo to za to, i když to bylo obrovské martyrium. Rok jsem to tam měla zaparkované.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tak to za to opravdu stojí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Stálo to za to, protože to narovnává podnikatelské prostředí. Stálo to za to.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, místopředsedkyně vlády, ministryně za financí hnutí ANO Alena Schillerová. Díky, že jste byla naším hostem. Na viděnou, na slyšenou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vícepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Já mockrát děkuji za pozvání.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu loučí Tomáš Pancíř.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.