CZ EN

Reakce MF na studii o dopadech zvýšení spotřební daně na tabák

Ministerstvo financí odmítá tvrzení autorů studie Centra behaviorálních experimentů, podle kterých by zvýšení sazeb navrhované v tzv. sazbovém balíčku nemělo vést k očekávanému výnosu spotřebních daní. Není totiž pravdou, že by ve svých odhadech dopadů zvýšení sazeb na příjmy státního rozpočtu nevzalo do úvahy snížení spotřeby. Právě naopak.

Ministerstvo financí pracovalo při svých výpočtech dodatečného inkasa spotřebních daní s celou řadou faktorů. Mezi ně přitom patří nejen změna ve spotřebě tabáku a její postupný přesun k jiným alternativám tabákových výrobků, ale také posun splatnosti daně či zákonem regulovaná výše předzásobení se výrobky se starou sazbou daně.

Po zohlednění těchto faktorů dospělo k předpokladu, že navrhovaným zvýšením sazeb se inkaso spotřebních daní navýší o 7,7 mld. Kč v roce 2020 a o 9,2 mld. Kč v roce 2021. Ve prospěch jeho propočtů přitom hovoří i odhady samotných tabákových společností, které při konzultacích nad připravovaným navýšením sazeb spotřebních daní předkládaly své alternativní návrhy.

Navrhovaný růst sazby pak není natolik vysoký, aby vedl k dramatickému snížení poptávky zahraničních zákazníků. Konečná cena cigaret v ČR bude i nadále výrazně pod úrovní cen v Rakousku a Německu. Z toho důvodu se určitě nedá očekávat, že by došlo k výraznému propadu přeshraničních nákupů tabákových produktů.

Co se týče černého trhu, výrazný růst příjmů domácností, k němuž dochází v posledních letech, by tendence k navyšování černého trhu měl omezovat. Proti nárůstu černému trhu bude také působit nižší daňové zatížení jemně řezaného tabáku a zahřívaných výrobků, které jsou alternativami ke klasickým cigaretám. Celní správa navíc v posledních letech dosahuje stále větších úspěchů v boji s černým trhem, proto není důvod se obávat jeho přílišného rozvoje.

K omezení rizik spojených s rozvojem černého trhu napomáhá u cigaret značení tabákovými nálepkami, které slouží jako velmi efektivní prostředek pro kontrolu pravosti těchto výrobků a jejich způsobilosti prodávat je na českém trhu. Dalším nástrojem, který působí proti nárůstu černého trhu, je také nově spuštěný celoevropský systém pro sledování pohybu tabákových výrobků, díky kterému bude možné vystopovat tyto tabákové výrobky od jejich výroby, až po okamžik prodeje konečnému spotřebiteli.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.