CZ EN

Daň se platí ze zisku, nikoliv z Covidové pomoci

Reakce MF na článek: Zástupci kultury kritizují zdanění peněz z programu COVID kultura. Pomoc dostávají i se zpožděním
(zdroj: iRozhlas.cz, 18.2.2021)

Česká republika uvolnila jen v rámci přímé pomoci k 31.1.2021 více než 200 miliard korun, a to prostřednictvím specializovaných programů určených například na kompenzaci nájemného, uzavřených provozoven, uzavřených ubytovacích kapacit a dalších. Hlavním cílem těchto dotačních programů je částečná kompenzace nákladů, respektive částečné nahrazení výpadku příjmů, kterému podnikatelé v důsledku šíření koronaviru a vládních nařízení čelí.

Z podstaty provozních dotací majících za cíl kompenzovat podnikatelům jejich ztrátu přitom vyplývá, že covidová pomoc jako taková zdaněna ve většině případů nebude. Přirozeně platí, že provozní dotace jsou příjmem, se kterým je potřeba při určování případné daňové povinnosti počítat. Jedná se o základní účetní, daňový a podnikohospodářský mechanismus, který drtivá většina příjemců pomoci vnímá jako samozřejmý.

Zároveň platí, že v důsledku kombinace možnosti uplatnit nejméně paušální výdaje (typicky 60 %), daňové uznatelnosti nákladů na které jsou tyto dotace čerpány a daňových slev a odpočtů (typicky základní sleva na poplatníka 27 840 Kč), je daň u poškozených osob zpravidla nulová. Přestože se tedy jedná o zdanitelné příjmy, k faktickému zdanění dotace nedochází.

Stát, respektive Ministerstvo financí, nemohou jednotlivé dotace z příjmů vstupujících do základu pro výpočet daně vyjímat. Takový postup by byl navíc i v rozporu s elementární ekonomickou logikou pomoci, neboť by de facto znamenal, že podnikatel čerpající covidové dotace, který navzdory krizi vykázal čistý zisk v řádu několika stovek tisíc korun, by byl zbaven podstatné části své daňové povinnosti, zatímco subjekt, který na žádnou pomoc nedosáhl, by své daňové povinnosti odváděl naprosto řádně. Z pomoci, která má napomáhat nejpostiženějším subjektům vypořádat se s výpadkem příjmů a fixními náklady, by se tak stal nežádoucí optimalizační daňový nástroj těch, jejichž nárok na tuto pomoc je s ohledem na velikost vykázaného čistého zisku přinejmenším sporný.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.