CZ EN

MF ke zjištěním NKÚ v oblasti fungování systému státní pokladny

Ministerstvo financí se zjištěními Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v oblasti fungování Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) aktivně zabývá a zohlední je ve své další činnosti. Zejména k nálezům NKÚ v oblasti fungování tzv. service desk MF připravuje změny procesů vyhodnocování hlášení tak, aby ještě více eliminovalo nepřesnosti při vyhodnocení chybných nebo opožděných postupů dodavatele.

K nevyužívání zhruba 1 600 uživatelských licencí došlo především v důsledku vynětí a zjednodušení některých funkcí z původně zamýšleného konceptu v průběhu realizace projektu, čímž vznikly nemalé úspory. K nižšímu čerpání uživatelských licencí došlo rovněž z důvodu redukce míst na finančních úřadech a úřadech práce v letech 2010-2012. MF se přitom snažilo operativně dojednat snížení počtu licencí s dodavatelem IBM, ale dosud neúspěšně. Též byla vypsána veřejná zakázka na nového dodavatele služeb údržby softwarových produktů, ale neobdrželi jsme žádnou nabídku. MF se přesto v roce 2019 podařilo snížit počet nevyužívaných licencí o 400 kusů jejich zapojením v oblasti posílení kybernetické bezpečnosti IISSP. 

K prodloužení termínu zavedení jednotné elektronické identifikace uživatelů do konce roku 2022 namísto původně plánovaného roku 2019 došlo z důvodu probíhajících technologických a legislativních změn. Prodloužení termínu zavedení nezpůsobilo žádné provozní komplikace ani dodatečné náklady.

Ke zjištění o dosavadním nerozhodnutí MF o způsobu řešení přechodu na novou platformu IISSP po ukončení podpory na konci roku 2027 uvádíme, že MF v současnosti zpracovává studii proveditelnosti a realizovatelnosti přechodu na jinou softwarovou platformu. Na základě závěrů této studie MF učiní rozhodnutí o nové strategii po roce 2027 do konce letošního roku. MF přitom nepovažuje zbývající čas pěti let na přípravu veřejné zakázky a její realizaci za rizikový.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.