CZ EN

Vyjádření MF k situaci nájemníků bytových domů v Harrachově

Ministerstvo financí (dále MF) by rádo uklidnilo uživatele dvou bytových domů v krkonošském Harrachově. MF v žádném případě neplánuje obyvatele domů kamkoliv stěhovat a stejně tak po nich nebude prozatím vymáhat navýšené nájemné do budoucna ani zpětně. Nikdo ze stávajících uživatelů nepodepsal novou nájemní smlouvu a všichni tak nadále hradí původní velmi nízké nájemné. Záměrem úřadu je v příštím roce oba domy prodat ve veřejné soutěži, aniž by byli uživatelé bytů vystěhováni.

Nové nájemní smlouvy MF muselo obyvatelům obou domů nabídnout, protože původní smlouvy jsou neplatné na základě soudního rozhodnutí o přidělení majetku MF coby nástupci bývalého Fondu národního majetku ČR. Výše nájmu v nově navržených nájemních smlouvách přitom odpovídá tržní úrovni, která je v čase a místě obvyklá. Stanoven byl na základě dvou znaleckých posudků, které si MF nechalo v souladu se zákonem o státním majetku zpracovat. Významné navýšení nájemného je zapříčiněno tím, že se v obou domech platilo regulované nájemné, které více než 20 let nebylo adekvátně navyšováno. Jiný než realizovaný postup MF by přitom byl v přímém rozporu se zákonem o státním majetku, kterým se musíme řídit, neboť se jedná o majetek bezúplatně převedený v roce 1993 z Fondu národního majetku ČR na Město Harrachov.

Na MF od nabytí obou bytových domů v listopadu roku 2021 na základě soudního rozsudku děláme maximum, abychom pro uživatele obou bytových domů nalezli nejlepší možné řešení přijatelné pro obě strany. Proto vedoucí pracovníci MF osobně v červenci tohoto roku navštívili uživatele domů, situaci jim lidsky vysvětlili a předestřeli možné varianty řešení. Těmi jsou vedle podpisu nové nájemní smlouvy zejména společný odkup domů družstvem či SVJ vytvořeným stávajícími obyvateli. Do letošního listopadu, kdy se měli uživatelé k možným variantám vyjádřit, jsme ale neobdrželi žádnou informaci o zájmu o odkup či podepsání nové nájemní smlouvy. 

Opakujeme, že nové smlouvy s navýšeným nájemným muselo MF uživatelům nabídnout z důvodu neplatnosti dosavadních smluv a nutnosti řídit se zákonem o státním majetku, který nám v případě pronájmu bytových prostor ukládá stanovit částky odpovídající v daném místě a čase tržním podmínkám, tedy starat se o majetek s péčí řádného hospodáře. Nebylo tedy možné pokračovat v původních smlouvách zahrnujících výši nájemného, které bylo zcela v nesouladu s aktuální tržní situací. 

Vzhledem k tomu, že domy jsou určeny k privatizaci, se MF rozhodlo přistoupit k prodeji obou bytových domů včetně stávajících obyvatel, a to na základě veřejné soutěže, kterou vyhlásíme v první polovině příštího roku pravděpodobně v rámci online aukčního systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rádi bychom připomněli, že Město Harrachov má vzhledem k vlastnictví zdejších pozemků na bytové domy předkupní právo, a může tedy oba domy i s nájemníky odkoupit. Stejně tak může nový majitel, na rozdíl od zákonem vázaného MF, ponechat obyvatelům domů nájemné v původní výši, uzná-li to za vhodné. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.