CZ EN

Ministr financí v pořadu ČT Události, komentáře k aktuálnímu hospodaření státu

Zdroj: ČT, 3. 4. 2024, Události, komentáře

Moderátorka ČT
Vláda v prvním čtvrtletí hospodařila se schodkem 105 miliard korun. Je to výrazně lepší číslo než loni, i přesto ale aktuální deficit zůstává třetím nejhlubším od vzniku Česka. Pro celý letošní rok kabinet počítá se schodkem ve výši čtvrt bilionu korun. Na hospodaření by se měly během dalších měsíců projevit ještě výrazněji změny, které přinesl v loňském roce přijatý konsolidační balíček. K rozpočtu se vyjádřil kriticky také Národní kontrolní úřad. Hostem Událostí, komentářů je ministr financí Zbyněk Stanjura, dobrý večer.

Zbyněk Stanjura
Dobrý večer.

Moderátorka ČT
Takže, jak jsem říkala, je to lepší než vloni, třetí nejlepší za poslední čtyři roky, ale třetí nejhorší v historii ten výsledek. Řekněte mi, vidíte tu sklenici poloprázdnou anebo poloplnou a přiznáte, že to není až tak růžové, jak to vidíte?

Zbyněk Stanjura
Jak jste přišla na to, že to vidím jako růžové? První tři měsíce je opravdu krátký interval na to, abychom mohli velmi vážně hodnotit, jak ten rozpočet dopadne. Platí to samé, co jsem říkal loni, že ty přesnější odhady, jak dopadne rozpočet, můžeme učinit, až budeme mít výsledky za první pololetí, to znamená na začátku července. Ty odhady budou mnohem přesnější. Nicméně ten trend je jasný, -61 miliard proti loňskému roku, snížené výdaje po mnoha letech jsou snížené výdaje zhruba o 16 miliard proti roku 2023 za ten první kvartál. Takže ty trendy jsou určitě dobře a ukazuje se a ukázalo se to i vlastně v těch výdajích, které klesly za ty první dva měsíce, dotace byly -20 miliard proti prvnímu kvartálu roku 2023.

Moderátorka ČT
Takže optimistický jste, nebo zdá se, že docela jste?

Zbyněk Stanjura
Já bych řekl realistický, zatím to vypadá tak, že by neměl být větší problém dodržet ten plánovaný schodek státního rozpočtu.

Moderátorka ČT
Toho dosáhnete pouze v případě ale dalších výrazných korekcí? Alespoň to říkají ekonomové.

Zbyněk Stanjura
Kteří ekonomové to říkají? Já bych to rád slyšel a chtěl bych hlavně vědět, na základě čeho, jestli to náhodou nejsou ti sami ekonomové, kteří loni v březnu říkali, že deficit bude 400 miliard a byl 288. Možná to jsou ti samí. Není potřeba dělat žádné korekce. Co je důležité říct, že nejsou příjmy, zejména příjmy každý měsíc stejné. Není to tak, že na příjmové straně máte vždy 1/12. Ty příjmy jsou nepravidelné, jsou vždycky nejsilnější v tom třetím, šestém, devátém a dvanáctém měsíci, kdy je splatná daň z příjmu právnických osob. Stejně tak to bude i v letošním roce. To znamená, ten trend je pozitivní, zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom museli nějak dramaticky měnit parametry státního rozpočtu.

Moderátorka ČT
Vy jste prohlásil, chceme měnit Česko, ale žádné výrazné reformy od nás už v tomto volebním období nečekejte.

Zbyněk Stanjura
Ne, to jsem neprohlásil. Na dotaz, jestli chystáme tak velké reformy, jako byl konsolidační balíček, tak jsem řekl, nemůžeme očekávat v posledních dvou letech tak velkou legislativní změnu, protože v tom balíčku jsme měli více než 60 zákonů, tak velká legislativní změna už prostě nepřijde. No, my proto, že jsme se zavázali, že daňové zákony budeme podstatným způsobem měnit jednou za volební období, a to se stalo loni a ta účinnost je od ledna letošního roku. Že pak byla nějaká mediální zkratka, kterou jsem neučinil já, že to pak už žije vlastním životem ten výrok, to je jiná věc, to já nepopírám.

Moderátorka ČT
Dobře, tak to pojďte rozebrat, jste tady proto. Takže už to není tak, že budou nějaké úspory. Budou, ne?

Zbyněk Stanjura
Budou pořád. Platí to, co vždycky. To znamená, zaměříme se na provozní výdaje, zaměříme se nadále na snižování objemu dotací, musíme dále rušit agendy státu, tím pádem bude potřeba méně úředníků a provoz státu bude levnější. To jsou tři hlavní oblasti.

Moderátorka ČT
Kolik peněz si od toho slibujete?

Zbyněk Stanjura
Ročně to jsou desítky miliard. Jestli loni byl deficit 288, letos bude kolem 250, tak je to -400 miliard. Jenom připomínám, že v roce 2022 to bylo 360 miliard, takže to meziroční zlepšení bylo o 72 miliard a v roce 2021, což byl poslední rozpočet minulé vlády, byl ten deficit 420 miliard, tak ten trend je úplně jasný. -60, -70, letos zhruba -40. Platí, co jsem už opakovaně říkal, nejrychleji a nejsnadněji se hledají úspory první rok, druhý rok je to těžší, třetí rok je to ještě těžší, ale to úsilí podle mě nesmí povolit nikdy.

Moderátorka ČT
Budete mít odvahu tyto kroky provést rok a půl před volbami?

Zbyněk Stanjura
Určitě ano. Máme rozpočet, který je úspornější než v loňském roce a podle plánu příští rozpočet bude zase nižší pro rok 2025 než v letošním roce.

Moderátorka ČT
Velká nejistota je spojená s tzv. windfall tax. Vy ji chcete o rok zkrátit. Projde vám to?

Zbyněk Stanjura
To já samozřejmě nevím. Já jsem slíbil, že udělám revizi příjmů a výdajů, těch mimořádných příjmů a mimořádných výdajů. V této chvíli máme hotovy vlastně ty mimořádné výdaje – od čtvrtého kvartálu v roce 2022 po celý loňský rok, něco se platilo ještě v letošním roce, protože například zastropované ceny energií za listopad a prosinec se vyplácely z logických důvodů v lednu a v únoru letošního roku. K tomu dáme mimořádné příjmy, to je windfall tax a zastropování cen. To už skončilo. Tam to číslo je konečné. Ta přesná čísla budeme mít na konci června, až bude daňové přiznání za rok 2023. Já jsem dlouhodobě zastával názor a nezměnil jsem ho, že ty mimořádné příjmy mají sloužit k pokrytí mimořádných výdajů, a že mělo by to být v tom čase, kdy je to nastaveno, přibližně rozpočtově neutrální. To znamená, že ty příjmy budou zhruba stejné jako výdaje a vypadá to, že na konci letošního roku by to mělo být rozpočtově neutrální. Pak není žádný důvod, abychom v té dani pokračovali pro rok 2025.

Moderátorka ČT
No, ale Piráti a lidovci to evidentně vidí jinak. Tak čím je přesvědčíte, jakým argumentem?

Zbyněk Stanjura
Argumentem, že mimořádné příjmy nemají sloužit k snižování deficitu standardního rozpočtu, ty mají skutečně sloužit k mimořádným výdajům. Díky tomu, že ceny na světových trzích, jak elektrické energie, tak plynu, klesaly rychleji, než se mnozí domnívali, v loňském a předloňském roce, tak není důvod, abychom v této dani pokračovali v roce 2025.

Moderátorka ČT
Ale oni vám na to řeknou, že oni pořád mají mimořádné zisky. Co když se vás zeptají, kde ty peníze nahradíte?

Zbyněk Stanjura
Ale stát nebude mít mimořádné výdaje. Tak jestli si řekneme, že mimořádné příjmy státu mají sloužit k pokrytí mimořádných výdajů, tak je to fér, pokud někdo chce, aby to byly jako trvalé daňové příjmy, pak má navrhnout trvalou daňovou změnu. To já bych nepodporoval ovšem. Když nebudou mimořádné výdaje, tak není co nahrazovat.

Moderátorka ČT
Podle Deníku N kartami zamíchají ministři, respektive jejich požadavky, které jsou teď zhruba ve výši 40 miliard. Co vy na to?

 

 

Zbyněk Stanjura
To jsou požadavky ministrů, vláda se tím bude zabývat, udělá nějaké priority, jedna až x, a podle vývoje státního rozpočtu se ty požadavky buď splní, nebo nesplní, a to budeme vědět ale na začátku července, jestli bude nějaký prostor. Já mám nějaký svůj názor, ale rozhoduje to vláda. My jsme vlastně změnili model projednávání státního rozpočtu, jednáme o tom vždy vcelku, ne ministr financí s konkrétním ministrem či ministryní. Je to podle mě dobře, protože ten konkrétní člen či členka vlády musí přesvědčit ne mě, ale celý kabinet, že jeho priority jsou důležitější než priority jiného člena vlády. Podle mě takhle to má být a takhle budeme postupovat.

Moderátorka ČT
Co nějaké posuny v kauze tiché víno, jsou nějaké?

Zbyněk Stanjura
Budeme o tom jednat v nejbližších dnech a týdnech. Já bych byl rád, aby ta debata byla ukončena do konce května. Na konci mohou být dva výsledky, první je, že se nebude dít nic a druhé možné řešení, že ta daň se zavede. Já jsem příznivcem toho druhého řešení, ale myslím si, že máme všechna data, všechny analýzy, všechna fakta k tomu, abychom rozhodli, a teď máme v těch příštích týdnech podle mě fakt nejpozději do konce května rozhodnout.

Moderátorka ČT
K nám se teď připojila Margita Balaštíková z hnutí ANO, členka sněmovního rozpočtového výboru, dobrý večer.

Margita Balaštíková
Dobrý večer.

Moderátorka ČT
Tak začneme postupně. Ta březnová čísla přinesla oproti prvním dvěma měsícům korekci směrem k menšímu deficitu, což se mimochodem stalo poprvé od roku 2019. Dobrá zpráva, co říkáte?

Margita Balaštíková
Tak dobrá zpráva to možná je z určitého pohledu, ale musíme si říct, že téměř polovinu tady té úspory nám tvoří nový výběr daní, je tam záloha na windfall tax, ta loni nebyla, vybralo se víc na daních z příjmů. Takže polovinu těch peněz, to není žádná úspora, ale to je vysátí peněz našich občanů a z firem. Takže já to úplně tak nemůžu vidět.

Moderátorka ČT
Takže to číslo nenaznačuje návrat veřejných financí k normálu?

Margita Balaštíková
Tak pro mě by to znamenalo, víte co, když nám poroste HDP, protože růst ekonomiky, to je jediný zdroj pro celkový růst životní úrovně obyvatel, a pokud my vlastně, a ministerstvo financí samo predikuje, že v podstatě se v letošním roce vrátí na úroveň loňského roku a musíme říct, že jsme jediná země, které se nepodařilo vrátit v HDP na předcovidovou úroveň, tak pro mě to určitě není pozitivní. Já chápu, že cíl pana ministra i cíl této vlády je hlavně snižování schodku státního rozpočtu, a já si myslím, že je to určitě důležité, ale není to tak důležité k rozjetí ekonomiky, která nám zajistí růst životní úrovně a potom nám zajistí i financování těch jiných věcí. A v tomhle pohledu se patrně s panem ministrem lišíme.

Moderátorka ČT
A sotva jste začala mluvit, pan ministr kroutil hlavou, ptám se proč?

Zbyněk Stanjura
Protože hned první věta neodpovídala realitě. Kdyby se paní poslankyně podrobně podívala do tiskové zprávy ministerstva financí, tak vidí, že ty zvýšené příjmy jsou ze tří zdrojů, jednak o pět miliard jsme vyčerpali více evropských peněz, o 13 miliard porostly příjmy ze sociálního pojištění, tady je důvodem rostoucí mzdy a platy, to je jednoznačné a zhruba o těch 25 miliard se zvedly daňové příjmy. Mimo jiné proto, že se zvýšila spotřeba domácností a díky tomu se zvýšil výběr DPH. Přestože opoziční hnutí ANO tvrdilo, že po změnách, zavedení dvou sazeb klesne výběr DPH. Ta čísla ukázala, že opozice se mýlila a vláda měla pravdu. Všechny signály z ekonomiky, všichni experti se shodují, že ten optimismus domácností bude postupně růst, a že se postupně bude zvyšovat spotřeba domácností, což se mimo jiné projeví na vyšším výběru DPH. Zatím každý měsíc v lednu, v únoru i v březnu byl výběr DPH vyšší než v loňském roce. S tím ekonomickým růstem já souhlasím, jenom ho nemůžeme financovat na dluh, to je ten spor, který máme s opozicí. Představa, že budu mít deficit 500, 600 miliard a tím nastartuju ekonomiku, je chybná, tím bychom znovu rozpoutali inflaci, inflace by byla vysoko. Musíme si říct, že ty dobré výsledky, ta dobrá prognóza do konce roku je způsobená tím, že jsme zvládli vysokou inflaci, jsme zpátky na 2 %, jsme v první třetině zemí v Evropě, které mají nejnižší inflaci. O tom už opozice nemluví. Když to bylo před třemi měsíci jinak, tak o tom mluvili každý den. Tak by bylo fér říct, že jsme se v tom jako Česká republika podstatně, podstatně zlepšili. Ten trend je jasný, já jsem o něm mluvil, jaký bude celkový deficit státního rozpočtu. My máme lednovou makro prognózu, příští týden budeme publikovat dubnovou makro prognózu a tam uvidíme, jakým způsobem odhaduje ministerstvo financí růst ekonomiky nejenom v letošním roce, i v příštích letech. Já ta čísla zatím neznám, nemohu je znát. Chystají to experti, ale příští středu bude ta nová prognóza publikována.

Moderátorka ČT
Paní poslankyně, co vy na to, zejména na ta slova na začátku toho, co říkal pan ministr?

Margita Balaštíková
Já jsem řekla panu ministrovi, že 50 % těch jeho úspor nejsou úspory, ale výběr těch daní. Vzhledem k tomu, že pan ministr si myslí, že vybral více na DPH, zapomněl tedy na to, že vlastně v posledních dvou letech se nám zvýšila, vlastně zvýšily se nám ceny o 25 %, ty tu zůstaly, takže vy jste vybral třeba více z toho důvodu, že jednak se zvýšilo DPH, nám vlastně tohle narostlo. Když to porovnáváte s jinými lety, museli bychom to porovnávat na konkrétní, konkrétní výrobky. Říkáte, že jste zvládli inflaci, pak mně tedy nesedí to, když jste vždycky říkali, že vy za inflaci nemůžete, jak to, že můžete za to snížení, protože, řekněme si, že to určitě není tady tím. Snížila se ta spotřeba domácností, i když vy říkáte, že se zvedá. Pak bych se tedy musela ptát, jak je možné, že vlastně dnešní výsledky, které hovoří o tom, že až čtvrtina domácností je úplně na minimu toho přežití, jak je možné, že jsme se takto posunuli. Já se domnívám, že tady v tom pořadu není tolik prostoru, abychom si blíže sedli na ty čísla. Samozřejmě opozice je od toho, aby kritizovala. Já jsem ráda, že jste na začátku ukázali to čtvrtletní jakoby plnění nebo převýšení toho rozpočtu. Když si uvědomíme, že v roce 2021 byl ještě dosah toho covidu, tak zase ta úspora není tak markantní, když se podíváme na příjmy, které máte, a ty jsou opravdu obrovské oproti příjmům, které byly v roce 2021, je to nějakých 714 miliard navíc. Takže já bych zas tak úplně optimistická nebyla. A na druhou stranu říkáte, ušetřili jsme na provozních, na provozu státu, na druhou stranu já musím říct, že jste o 25 % provozní výdaje oproti roku 2021 zvýšili. Takže teď to snižujete proti tomu zvýšení. To se mi taky nelíbí. Takže pokud bychom chtěli jít úplně do rozboru, museli bychom rozebírat více let a podívat se, jak to je. Nechci vám brát samozřejmě vítr z plachet, ale já se domnívám, že to nebude tak růžové. Správně jste řekl, že teprve po pololetí se můžeme dívat, ale já bych řekla, že budeme se dívat až v druhém pololetí, až nám zaplatí daně právnické osoby, které vlastně platí v šestém měsíci, a podíváme se, jaké se budou vracet zálohy na vybrané daně, to mě také bude zajímat a teprve potom si můžeme říci, jak si tahle ekonomika stojí.

Moderátorka ČT
Tak otázek padlo několik, odpovědi na ně jsou jaké?

Zbyněk Stanjura
Já vám to rád vysvětlím. Škoda, že jste se tím pravidlem, kterým jsem se řídil loni, letos, že ty výsledky má cenu komentovat nějak silněji až po prvním pololetí, loni neřídili. Najděte si vaše výroky vašich kolegů v dubnu loňského roku, jak už jste věděli, jak ten deficit bude špatný a měli jste výsledky pouze za 4 měsíce. Vítr z plachet mi nemůžete vzít, protože já nikde neplachtím. Já jsem to popsal realisticky. V tom roce 2021 byl deficit 420 miliard za celý rok a deficit veřejných financí, což je to číslo v mezinárodním srovnání, byl -5,8 % HDP a letos to bude -2,2 %. Jestli to zlepšení nevidíte, tak já nevím, -2,2 je mnohem méně než -5,8. A to jsou prostě fakta, a to jsou čísla. Mimochodem ta inflace, když porovnáváme výběr DPH v loňském a letošním roce, je 2 %, výběr DPH je o 7 % větší. Tak já myslím, že to je jednoduchá matematika. Jsem říkal, že vám to rád vysvětlím, v čem ten problém je. Inflační, vysoká inflace je samozřejmě pro státní rozpočet negativní. Ano, máme některé inflační příjmy, ale díky valorizačním vzorcům a indexací výdajů jsou výdaje, které jsou vázány k inflaci, mnohem vyšší než příjmy státu. To je zase úplně jednoduchá matematika, to vám každý ekonom potvrdí. Proto je dobrá zpráva i pro státní rozpočet, že inflace je zpátky v tom obvyklém rozmezí kolem 2 %, protože pak ty automaticky zvedané výdaje nebudou tak vysoké z roku na rok, jako byly v předchozích letech, to tak prostě je. Takže platí, že inflace je nepříznivá i pro státní rozpočet, samozřejmě pro občany, pro firmy taky, ale i pro státní rozpočet, není to tak, že z vysoké inflace profituje státní rozpočet, ba právě naopak.

Moderátorka ČT
Pane ministře, já jsem tady na začátku říkala, že Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě kritizuje stále rostoucí zadlužování státu. Vy jste to dnes s šéfem úřadu na vládě probírali. Zajímá mě, k čemu jste dospěli a jak se k tomu postavil váš resort? Protože NKÚ nenechalo nit suchou na rezortech obrany a vnitra. Ti se pak ale ohradili, že s těmi závěry nesouhlasí. Tak byl váš resort pokornější nebo se taky ohradil?

Zbyněk Stanjura
Musíme pokračovat v konsolidaci veřejných financí, na tom se s NKÚ shodujeme. Že ta práce není dokončena, mluvili jsme o tom před chvilkou, je prostě pravda, musíme v tom pokračovat v příštích letech. Já jsem pana prezidenta požádal o zdroj některých čísel, které on včera použil ve svých veřejných vystoupeních. Slíbil, že mi je dodá, protože ta čísla prostě neseděla s tím, co například publikoval Český statický úřad. Jenom o tom zadlužování. Na konci roku 2022 to bylo 44,2 % HDP a na konci loňského roku 44. Nemůžeme říct, že 44 je vyšší číslo než 44,2. Je to v zásadě stejné číslo, ty 0,2 se nemusíme přít. Ale v tom základním směrování, v tom, že ty deficity mají být neustále nižší a nižší, v tom se s NKÚ shodujeme. Jinak ta debata byla dneska poměrně živá, protože loni NKÚ kritizoval ministerstvo obrany, že nakupuje pomalu za rok, v roce 2022 a za rok 2023 kritizoval, že nakupuje rychle. Já myslím, že paní ministryně měla správný dotaz, tak co je vlastně správně? Pomalu nebo rychle? Pan prezident uznal, že vláda postupovala legitimně podle zákona, že v tom žádný problém není, to znamená dohoda mezi vládou a vládou našeho spojence je naprosto obvyklá, že se to v zemích NATO používá. Takže tam ten důvod pro tu kritiku nebyl, ale určitě se ty rezorty ohradí a ta debata, která je potřebná, bude probíhat i mezi jednotlivými rezorty, vládou a Nejvyšším kontrolním úřadem.

Moderátorka ČT
Paní Balaštíková, a vy říkáte co na tu kritiku NKÚ?

Margita Balaštíková
Tak já s ní částečně souhlasím, ale chtěla bych panu ministrovi připomenout, že konsoliduje rychlostí, kterou chtělo konsolidovat ANO. Takže žádné ty velké úspory, prosím vás, pane ministře, nemáte. Když k tomu připočteme, kolik jste vybrali daní, tak prosím vás, já musím říct, že asi je to, někde máte chybu v tom, jak jste rozjel tu ekonomiku. Prostě opravdu o to se budeme přít a sedněme si na to někdy v nějakém pořadu, kde budeme mít víc těch čísel, protože mně vadí, že vlastně zase matete tu veřejnost, to opravdu se mi nelíbí, protože bych byla ráda, abychom si to vysvětlovali a společně třeba se i k něčemu dopracovali. Co mi opravdu vadí, že vy skutečně hodně investujete do armády a málo do života lidí a teď myslím opravdu na rozjetí té ekonomiky, protože proškrtáním se ještě žádnou ekonomiku nikdo nenastartoval, to v podstatě ukázal už pan Kalousek, co by ministr financí, že se to nepovedlo. To, že stát říkáte, je na tom špatně, když je vysoká inflace. No, pane ministře, vy díky vysoké inflaci jste vybral více, vy jste na tom vydělal, jo. A já musím říct, že je to o úhlu pohledu. Vy máte svůj názor, já mám svůj názor.

Zbyněk Stanjura
To jsou čísla, to není názor. Ta čísla, že inflační výdaje jsou samozřejmě vyšší než inflační příjmy. To se dá dokládat úplně jednoduše. Máme dostatek času, abychom to vysvětlili, ta čísla jsou prostě jednoznačná. Pokud se celá inflace promítne například do platby za státní pojištěnce, do důchodu, tak kde na tom ten stát vydělá? To prostě vůbec nefunguje. Vy chcete konsolidovat, a to je komické, co vy říkáte, protože vy říkáte, snižte příjmy, zvyšte výdaje a u toho snižte deficit. No, to fakt nefunguje. Jak říkal Mojmír Hampl, je to jeho výrok, mně se moc líbí, to je rozpočtová lobotomie, to prostě nevychází. To víte na prvním stupni základní školy, že když snížím příjmy a zvýším výdaje, každý váš pozměňovací návrh zákonů směřuje tímto směrem. Já to respektuju, ale pak nemůžete současně říkat, že byste snížili deficit. Jak byste ho snížili, kdybyste zvýšili výdaje a snížili příjmy? Vy říkáte, že se neproškrtáme k prosperitě, to je takové oblíbené téma levice a populistů, já zase na to mám úplně jednoduchou odpověď, nikdo se ještě neprodlužil k prosperitě tím, že má vysoké dluhy a pak platí vysoké úroky, to určitě není cesta k prosperitě.

Moderátorka ČT
Už jen krátce. Prosím, paní Balaštíková.

Margita Balaštíková
Pane ministře, já bych vám teda ráda sdělila, v jaké stavu jsme zanechali zemi my po covidové situaci a v jaké jsme teď, takže taky ta čísla jsou jasná, takže to nikomu nemůžete vyvrátit. To, že vybíráte víc daní a peníze nemáte v ničem investovány, to taky. Snižují se nám investice státu, to taky nemůžete vyvrátit. Takže o čem se tady bavíme? Vy se pořád jenom chválíte, jak je to všechno dobře. My říkáme, nedostali bychom se, prosím vás, do téhle té situace. A když se podíváme na předcovidovou dobu, tak určitě jsme měli vyrovnané rozpočty, a to nemůžete nijak vyvrátit. Takže naši ministři financí nebyli špatní, ale já musím opravdu kritizovat to, že přestože jste vybral takové daně, přestože jste nedostáli svým volebním slibům, tak na tom nejsme tak, jak by si řada lidí představovala.

Zbyněk Stanjura
Jestli paní poslankyně řekne, že jsme investovali méně a za rok 2023 byly rekordní investice i co do výše, co do procenta, tak se prostě plete, anebo říká úmyslně lež. Takhle jednoduché to je. Podívejte se na výsledek státního rozpočtu rok 2023. Podívejte se, kolik byly kapitálové výdaje, byly historicky nejvyšší, procentuálně i v absolutní výši. A vy klidně řeknete, že byly nízké, že jsme je snížili. To prostě není pravda, to je lež.

Moderátorka ČT
Moc vám oběma děkuju za úvodní duel, dobrou noc.

Zbyněk Stanjura
Děkuju pěkně, na shledanou.

Margita Balaštíková
Na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.