CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-13383/2023/74

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zodpovězení následujících otázek.

 1. Změna příjmů státního rozpočtu před zavedením, po zavedení a po zrušení elektronické evidence tržeb.
 2. Celková sumace veškerých dotací a subvencí přijatých Českou republikou od Evropské unie v jednotlivých letech od roku 2004.
 3. Součet veškerých výdajů ze státního rozpočtu poskytnutých Vysoké škole ekonomické v Praze v jednotlivých letech od roku 2004.
 4. Výdaje na platy zaměstnanců Ministerstva financí České republiky.
 5. Výdaje na platy českých politicky exponovaných osob.
 6. Proč nejsou vysokoškolské menzy dotovány stejně, nebo alespoň stejným poměrem jako základní a střední školy.
 7. Kompletní výčet konkrétních armádních položek nakoupených v letech 2021 a 2022. Konkrétně letadla, zbraně, děla atd. A od jakých dodavatelů.
 8. Výčet všech odeslaných zbraní a obranné techniky odeslané na Ukrajinu.
 9. Kompletní kalkulace výstavby tramvajového pásu Divoká Šárka v Praze (tzn. materiál, dodavatelé apod.).
 10. Je uvalena spotřební daň na netabákové výrobky určené ke kouření (alternativy cigaret, př. ELF BAR apod.), popřípadě jaká.
 11. Je uvalena spotřební daň na nikotinové sáčky, popřípadě jaká.
 12. Na kolik vakcín proti Covid-19 jsou uzavřeny smlouvy s dodavateli.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář