CZ EN

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2020 a střednědobý výhled rozpočtu

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022.
  2020 2021 2022
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí - v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 5 436 602 926 5 204 585 989 5 071 120 935
Výdaje celkem 23 889 153 719 23 460 164 349 23 566 967 254
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 27 400 000 24 400 000 24 400 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 789 164 990 789 164 989 795 070 935
v tom: pojistné na důchodové pojištění 701 624 313 705 962 291 711 245 566
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 87 540 677 83 202 698 83 825 369
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 620 037 936 4 391 021 000 4 251 650 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 187 339 060 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 33 177 876 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 399 521 000 4 391 021 000 4 251 650 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 13 125 679 576 13 015 679 576 13 069 679 576
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 595 270 565 2 388 663 629 2 388 663 629
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 6 122 331 373 6 169 892 939 6 219 376 844
v tom: sociální dávky 623 157 607 675 180 173 727 983 078
  výdaje na činnost celní správy 5 499 173 766 5 494 712 766 5 491 393 766
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 897 975 664 1 736 730 664 1 736 730 664
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 69 622 551 69 622 551 69 622 551
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 77 918 990 77 918 990 77 918 990
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 355 000 1 656 000 4 975 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 884 107 340 12 735 210 452 12 735 210 452
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 4 348 900 399 4 299 281 121 4 299 281 121
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 256 561 423 253 653 344 253 653 344
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 673 837 502 1 672 974 311 1 672 974 311
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 2 549 958 762 2 549 958 762 2 549 958 762
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 8 503 441 494 8 356 806 456 8 356 806 456
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 102 927 600 102 927 600 102 927 600
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000 50 000 50 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 221 072 515 51 027 663 51 758 325
v tom: ze státního rozpočtu 33 733 455 51 027 663 51 758 325
  podíl rozpočtu Evropské unie 187 339 060 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 97 347 544 63 949 793 54 159 891
v tom: ze státního rozpočtu 64 169 668 63 949 793 54 159 891
  podíl prostředků finančních mechanismů 33 177 876 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1 814 053 540 1 702 839 378 1 691 666 374

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.