CZ EN

Možnost zapojení do společného nákupu

Ministerstvo financí nabízí subjektům veřejné správy možnost zapojení do aktivit Ministerstva financí v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Ministerstvo financí zadává intenzivně centrální veřejné zakázky od roku 2016. Úspěšně jsme zadali veřejné zakázky v řádech miliard Kč pro stovky organizací - od malých obcí po úřady s desítkami tisíc zaměstnanců. 

Komu je nabídka určena?

Všem organizacím veřejnoprávního charakteru – organizačním složkám státu, uzemním samosprávním celkům, příspěvkovým organizacím. Pravidelně nakupujeme pro stát, města, obce, nemocnice, školy, neziskové organizace atp.

Co přesně Vám nabízíme?

A) Zapojení do společných nákupů Ministerstva financí
B) Využití dynamických nákupních systému Ministerstva financí
C) Administraci zadávacích řízení
D) Konzultace ohledně postupu při zadávání veřejných zakázek

Co Vás to bude stát?

Nic. Uvedené služby jsou poskytovány bezplatně. Ministerstvo financí však má pouze omezené kapacity. Naším primárním cílem je zjednodušit administrativní proces společným zadáváním. Jednou veřejnou zakázkou tak lze nahradit desítky jiných zadávacích postupů. Administrace zadávacího řízení pro jiný subjekt nám dává smysl v případě, pokud by dotyčný zadavatel musel bez naší pomoci využít hrazené služby externího administrátora.

A) Zapojení do společných nákupů Ministerstva financí

Výpočetní technika

V prvním čtvrtletí každého kalendářního roku Ministerstvo financí připravuje velké zakázky na dodávky notebooků a stolních PC. Tento způsob nákupu je velmi oblíbený a využívaný ze strany menších subjektů, neboť v nich můžou ušetřit cca 30 - 40 % pořizovací ceny výpočetní techniky. Výhodnost postupu dokládá pravidelná účast desítek měst a obcí. Většina z nich se nákupu účastní opakovaně. 

Ve zbytku roku Ministerstvo financí realizuje zakázky na základě individuálních požadavků zadavatelů. I k těmto poptávkám se lze připojit.

Osobní vozidla

Ministerstvo financí zadává rámcové dohody na většinu typů osobních vozidel. Délka trvání rámcových dohod je standardně 1 rok. Pro zařazení je třeba být uveden před zahájením zadávání v zadávací dokumentaci. Účast nezakládá povinnost odběru. Většina rámcových dohod bude přesoutěžena na přelomu let 2023 a 2024.

Zapojení do rámcových dohod je vhodné pro každou organizaci, která výhledově uvažuje o pořízení osobního vozidla. Se zvolením správné kategorie Vám rádi poradíme. 

Kancelářský papír

Ministerstvo financí čtvrtletně pořizuje kancelářský papír pro cca 40 - 50 organizací veřejné správy. Účastí lze díky velkému objemu poptávky získat velmi výhodné ceny, které se pohybují cca na polovině ceny v maloobchodě. 

Účast je vhodná pro organizace střední velikosti (např. větší obce, městské úřady), ale zúčastnit se může každý. 

Kancelářské potřeby, kancelářský nábytek

Pravidelně soutěžíme rámcové dohody na kancelářské potřeby a nábytek. V současné době jsou rámcové dohody uzavřeny. Příprava dalších dohod pro resort Ministerstva financí se předpokládá v roce 2025.

Elektrická energie a plyn

Ministerstvo financí pořizuje centrálně i energie. V roce 2023 se resortního nákupu Ministerstva financí zúčastnily i další organizace státní správy (např. Úřad Vlády ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny ČR). Objem zakázky se pohybuje ve stovkách milionů Kč a v posledních letech byly obchody realizovány na komoditní burze Kladno. 

Ostatní komodity

U výše uvedených komodit máme rozsáhlé zkušenosti s jejich pořizováním včetně technických znalostí. Pokud však máte představu o možnosti nákupu jiné komodity, uvážíme centrální zadávání i jiného zboží či služeb.

B) Využití dynamických nákupních systému Ministerstva financí

Ministerstvo financí má zavedeno řadu dynamických nákupních systémů, které můžete využít pro zadání veřejné zakázky Vaší organizace. Výhodou zadávání veřejné zakázky v DNS je jednodušší a rychlejší postup oproti klasickému otevřenému řízení – samozřejmě při dodržení transparentnosti. 
Ministerstvo financí má zavedené DNS v následujících oblastech:

  • dodávky výpočetní techniky (prakticky veškerý HW),
  • dodávky osobních vozidel (M1)
  • dodávky kancelářského papíru a potřeb,
  • služby penetračního testování,
  • dodávky tiskáren,
  • dodávky elektrospotřebičů,
  • dodávky kancelářské techniky,
  • služby datových linek IP MPLS, 
  • služby mobilního operátora (bude zavedeno na začátku roku 2024).

U dalších komodit Vás můžeme propojit s jinými zadavateli, kteří by Vám jejich DNS zpřístupnili.

C) Administrace zadávacích řízení

Nemáte zkušenosti s komplikovaným postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a obáváte se sankcí ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže? Museli byste si proto najmout externího administrátora či advokátní kancelář? V takovém případě Vám můžeme pomoci proces zadávání VZ zdárně absolvovat. Je naprosto přirozené, že starosta malé obce nemá zkušenosti s vyplňováním formulářů ve věstníku veřejných zakázek.

D) Konzultace ohledně postupu při zadávání veřejných zakázek

Z naší praxe máme dlouholeté zkušenosti s právními aspekty zadávání veřejných zakázek, včetně vyřizování námitek a úspěšného vedení sporů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Součástí naší práce je i znalost rozsáhlé rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů ve správním soudnictví. Pokud potřebujete postup Vaší organizace či dodavatelů s někým zkonzultovat, můžete se na nás obrátit.

Kontakty

Pro další informace ohledně způsobu zapojení do společného nákupu Ministerstva financí se můžete obrátit na následující kontakty:

Daniel Jirásko, tel. 257 042 463, Markéta Pomahačová, tel. 257 042 502.

Email: verejne.zakazky@mfcr.cz 

Web: www.mfcr.cz/centralni-nakup   

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.