CZ EN

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2020

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31.12.2020.

Závěrečný účet kapitoly 312 – MF za rok 2020 projednal rozpočtový výbor PSP dne 8.6.2021. Dle § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je správce kapitoly povinen uveřejnit závěrečný účet kapitoly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2020 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu a účetních jednotek:

  • Ministerstvo financí (ústřední orgán MF),
  • Generální finanční ředitelství (GFŘ, resp. Finanční správa ČR resp. orgány finanční správy),
  • Generální ředitelství cel (GŘC, resp. Celní správa ČR),
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),
  • Kancelář finančního arbitra (KFA),
  • Finanční analytický úřad (FAÚ).

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář