CZ EN

oddělení 1401 - Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů

Zodpovídá v součinnosti s MPSV za financování příslušné kapitoly SR zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitoly, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtu kapitoly a rozepisuje rozpočtové limity kapitoly.

a)    odpovídá v součinnosti s MPSV za financování příslušné kapitoly SR zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitoly, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtu kapitoly a rozepisuje rozpočtové limity kapitoly,
b)    hodnotí výsledky hospodaření kapitoly, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a schvaluje návrhy závěrečného účtu kapitoly, vypracovává finanční vypořádání vztahů kapitoly se SR, posuzuje a kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku kapitoly,
c)    zpracovává celkové příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celkové mandatorní sociální výdaje a výdaje na podporu nestátních subjektů do střednědobého výhledu a SR,
d)    podílí se na vypracování souhrnného SZÚ za oblast sociální, zaměstnanosti a nestátního neziskového sektoru,
e)    vypracovává vyhodnocení ekonomických výsledků provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání a vede agendu s tím spojenou, vypracovává vypořádání vztahů SR s komerčními pojišťovnami, které provozují toto pojištění, a vypořádání vztahů SR s Českou pojišťovnou a.s., která provádí výplatu náhrad českým občanům, jimž byla způsobena škoda na zdraví sovětskými vojsky,
f)    posuzuje dokumentace programů reprodukce majetku financované kapitoly, stanovuje účast SR na financování programů a parametry přípravy a realizace programů, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programů, posuzuje a schvaluje registraci akcí a rozhodnutí o účasti SR na financování projektů, řídí aktualizaci dat v příslušném informačním systému programového financování správcem financované kapitoly,
g)    řeší operativně problémové okruhy státní podpory a financování v oblasti sociální, zaměstnanosti a nestátního neziskového sektoru zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
h)    podílí se na agendách financování společných programů EU a ČR za financovanou kapitolu,
i)    podílí se na tvorbě strategií a koncepcí týkajících se oblasti sociální, zaměstnanosti a nestátního neziskového sektoru zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
j)    vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů týkajících se financované kapitoly a oblasti sociální, zaměstnanosti a nestátního neziskového sektoru zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
k)    vytváří nebo se podílí na tvorbě metodik týkajících se oblasti sociální, zaměstnanosti a nestátního neziskového sektoru zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
l)    vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.