CZ EN

oddělení 6602 - Realizace veřejných zakázek

Zajišťuje zadávání veřejných zakázek ministerstva, a to v rozsahu stanoveném zvláštními vnitřními předpisy ministerstva.

a)    zajišťuje zadávání veřejných zakázek ministerstva, a to v rozsahu stanoveném zvláštními vnitřními předpisy ministerstva,
b)    zajišťuje zadávání veřejných zakázek při centralizovaném zadávání pro pověřující zadavatele,
c)    spravuje elektronické nástroje využívané ministerstvem a resortní profil zadavatele,
d)    spolupracuje se správci rozpočtových položek na snižování nákladů,
e)    zpracovává evidenci zadávacích řízení a uzavřených smluv,
f)    zpracovává informace a údaje o veřejných zakázkách pro Věstník veřejných zakázek,
g)    vede archiv dokumentace o zadání veřejných zakázek,
h)    podílí se na přezkoumávání námitek dodavatelů vznesených proti úkonům zadavatele (ministerstva) a zpracovávání podání a stanovisek v rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS nebo soudů ve správním soudnictví,
i)    podílí se na účasti zástupců ministerstva v expertních poradních orgánech či pracovních skupinách zabývajících se problematikou veřejného investování,
j)    podílí se na přípravě závazných technických standardů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář