CZ EN

odbor 55 - Evropské fondy

Odbor spravuje a koncepčně a metodicky řídí toky finančních prostředků z rozpočtu EU a zahraničí poskytnuté ČR v rámci fondů EU.

Odbor spravuje a koncepčně a metodicky řídí toky finančních prostředků z rozpočtu EU a zahraničí poskytnuté ČR v rámci fondů EU programového období 2021-2027, Evropských strukturálních a investičních fondů programového období 2014-2020 (ESIF), předvstupních nástrojů, nástrojů – Transition Facility, Finančních mechanismů EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a Fondu solidarity EU. Působí v roli platebního orgánu, který vykonává účetní funkci, pro programy spolufinancované z fondů EU, dále v roli Platebního a certifikačního orgánu (PCO) pro programy spolufinancované z ESIF a FM EHP/Norska, spravuje účty, zajišťuje evidenci peněžních prostředků Národního fondu (NF) a plní výkaznické povinnosti ve vztahu k orgánům EU, národním orgánům, Kanceláři finančních mechanismů a Švýcarskému velvyslanectví v Praze. V rámci společné zemědělské politiky (SZP) vykonává funkci kompetentního/příslušného orgánu odpovědného za akreditaci platební agentury určené k provádění opatření SZP a za určení certifikačního subjektu. 

oddělení 5501 - Metodika finančního řízení a plateb

vedoucí oddělení: Ing. Veronika Čermáková
telefon: (+420) 25704 4207
email: Veronika.Cermakova@mfcr.cz 

oddělení 5502 - Certifikace

vedoucí oddělení: Ing. Lucie Kadeřábková
telefon: (+420) 25704 2162
email: Lucie.Kaderabkova@mfcr.cz

oddělení 5503 - Účetnictví a finanční informace

vedoucí oddělení: Ing. Petr Klusák
telefon: (+420) 25704 3152
email: Petr.Klusak@mfcr.cz

oddělení 5504 - Právní

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: JUDr. Luboš Rendla
telefon: (+420) 25704 4359
email: Lubos.Rendla@mfcr.cz

oddělení 5505 - Certifikace FM EHP/Norska

vedoucí oddělení: Ing. Josef Kurtiš
telefon: (+420) 25704 2906
email: Josef.Kurtis@mfcr.cz

oddělení 5506 - Certifikace a akreditace

vedoucí oddělení: PhDr. Jana Mlynářová
telefon: (+420) 25704 2720
email: Jana.Mlynarova@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.