CZ EN

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Podílí se na tvorbě mezinárodních smluvních dokumentů, zpracovává celkovou koncepci a zajišťuje koordinaci systému monitorování včetně dohledu nad realizací mezinárodního programu FM EHP/Norska v ČR.

a)    podílí se na tvorbě mezinárodních smluvních dokumentů, zpracovává celkovou koncepci a zajišťuje koordinaci systému monitorování včetně dohledu nad realizací mezinárodního programu FM EHP/Norska v ČR,
b)    tvoří metodické postupy pro implementaci programů a projektů včetně jejich pravidelné aktualizace,
c)    zajišťuje monitorování, hodnocení a evaluaci programů a projektů v rámci mezinárodního programu FM EHP/Norska (včetně Bilaterálního fondu na národní úrovni),
d)    administruje změny v jednotlivých programech a projektech v rámci mezinárodního programu FM EHP/Norska a zajišťuje jejich projednání a odsouhlasení zahraničními partnery, zajišťuje realokace finančních prostředků; zabezpečuje úpravy rozpočtů programů a projektů, zajišťuje projednání a schválení dodatků ke smlouvám uzavřeným se zahraničními partnery,
e)    zajišťuje zpracování výročních zpráv za programy, podílí se na přípravě strategických zpráv a podkladů pro Výroční zasedání FM EHP/Norska,
f)    vykonává administrativní a koordinační funkci Národního kontaktního místa pro nástroje Twinning a TAIEX, 
g)    zpracovává podklady k přípravě SR za svěřené programy pomoci pro ČR,
h)    vede agendu Fondu Solidarity EU ve spolupráci s příslušnými resorty a orgány státní správy.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.