CZ EN

odbor 35 - Finanční trhy II

Odbor vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu, finančních inovací, platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství, tržní infrastruktury, pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů.

Odbor vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu, finančních inovací, platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství, tržní infrastruktury, pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů. V rozsahu své působnosti zpracovává strategické návrhy, dopadové a srovnávací studie, návrhy věcných řešení, návrhy věcných záměrů zákonů a návrhy právních předpisů včetně hodnocení dopadů regulace a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu a jeho výborech. V rozsahu své působnosti zastupuje ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a připravuje podklady pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech. V rozsahu své působnosti zajišťuje soulad právních předpisů s právem EU a s dalšími mezinárodními závazky ČR. V rozsahu své působnosti zabezpečuje a zpracovává další agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalších mezinárodních organizací. V rozsahu své působnosti rozhoduje jako nadřízený správní orgán krajských úřadů v řízení o přestupcích. Je gestorem příprav obecného zákona o zavedení eura v ČR. 

oddělení 3501 - Kapitálový trh a finanční inovace

řízeno zástupcem: Ing. Mgr. Alžběta Pazderková
telefon: (+420) 25704 3263
email: Alzbeta.Pazderkova@mfcr.cz

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing., Mgr. Tomáš Nýdrle
telefon: (+420) 25704 2128
email: Tomas.Nydrle@mfcr.cz

oddělení 3503 - Pojišťovnictví a penzijní produkty

vedoucí oddělení: Mgr. Irena Kubátová
telefon: (+420) 25704 3319
email: Irena.Kubatova@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.