CZ EN

odbor 26 - Sektorové politiky

Odbor vykonává legislativní činnost v oblasti sjednávání a regulace cen, určení nepřiměřeného majetkového prospěchu, cenové evidence, poskytování cenových informací, kontroly cen, a zajišťuje její harmonizaci s právem EU.

Odbor vykonává legislativní činnost v oblasti sjednávání a regulace cen, určení nepřiměřeného majetkového prospěchu, cenové evidence, poskytování cenových informací, kontroly cen, a zajišťuje její harmonizaci s právem EU. Vykonává působnost ministerstva podle zákona č. 526/1990 Sb. spočívající v regulaci a kontrole cen, vedení správního řízení o porušení cenových předpisů, včetně odvolacího řízení, mimořádných opravných prostředků a agendy spojené se soudními žalobami a ve vyhodnocování vývoje cen. Podílí se na zpracování koncepce cenové politiky státu, koncepce dalšího vývoje cenové politiky státu. Na základě koncepce cenové politiky státu zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace. Provádí analýzy trhu vybraných výrobků a jejich cen a na jejich podkladě navrhuje úpravy regulace cen. Zajišťuje soulad právních předpisů v působnosti odboru s právem EU. Připravuje koncepce cenové politiky a systémově řeší cenové metodické problémy spojené s liberalizací a regulací cen. Provádí analýzy trhu vybraných výrobků a jejich cen a na jejich podkladě navrhuje úpravy regulace cen. Vyjadřuje se ke koncepcím a záměrům privatizace v regulovaných síťových odvětvích, zejména z hlediska deregulace cen, tvorby soutěžního prostředí a odstranění dotací. Zajišťuje dozor nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti cen a poskytuje metodickou pomoc cenovým orgánům krajů a obcí při regulaci a kontrole cen. Zpracovává zprávy o činnosti cenových kontrolních orgánů podle požadavků vedení ministerstva, vlády a Parlamentu ČR.

Odbor zkoumá problematiku daňové soustavy, analyzuje stávající stav daňové politiky a navrhuje v této oblasti opatření k zefektivňování daňového systému. Zpracovává koncepci daňové politiky státu v oblasti obecné daňové politiky a transformuje ji do nástrojů koncepce dalšího vývoje daňové politiky. Předkládá podklady potřebné pro sestavení návrhu SR a SZÚ. Zodpovídá za zpracování simulací rozpočtových dopadů koncepcí daňové politiky. Vypracovává krátkodobé odhady a střednědobý výhled výše daňových příjmů. Zabezpečuje v oblasti daňových příjmů zpracování údajů podle mezinárodních standardů a udržuje příslušnou datovou základnu. Zodpovídá za zpracování výkazu základu harmonizovaného zdroje ES založeného na DPH. Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z členství ČR v EU a OECD.

Odbor zpracovává strategie a koordinuje problematiku v oblastech společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti (ESG), Zelené dohody pro Evropu a Taxonomie. Zejména ve spolupráci se sekcemi Daně a cla, Veřejné finance, Finanční trhy, Evropská unie a mezinárodní vztahy a s dotčenými resorty připravuje národní strategii v oblasti ESG investic. Řídí a systémově koordinuje přípravu zástupců ministerstva na jednání v oblasti ESG investic, Zelené dohody a Taxonomie. Koordinuje a podílí se na zajištění povinností ČR v rámci příslušných pracovních skupin EU, a to i v gesci jiných resortů. Koordinuje přípravu pozice ČR týkající se ESG investic, Zelené dohody pro Evropu a Taxonomie a přípravu souvisejících dokumentů. Koordinuje sledování a analýzu fungování implementace ESG investic.

oddělení 2601 - Cenová politika

vedoucí oddělení: Ing. Marie Janečková
telefon: (+420) 25704 2432
email: Marie.Janeckova@mfcr.cz

oddělení 2602 - Daňové analýzy

vedoucí oddělení: Mgr. Iveta Červenková
telefon: (+420) 25704 2497
email: Iveta.Cervenkova@mfcr.cz

oddělení 2603 – Transformace ekonomiky

vedoucí oddělení: Ing. Melcher Ota, Ph.D., MSc.
telefon: (+420) 25704 2555
email: Ota.Melcher@mfcr.cz 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.