CZ EN

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Odbor vykonává práva a povinnosti akcionáře k majetkovým účastem státu v ČEB, a.s., Národní rozvojové bance, a.s., EGAP, a.s. a v dalších ve vybraných obchodních společnostech. Tvoří Strategii vlastnické politiky státu.

Odbor vykonává práva a povinnosti akcionáře k majetkovým účastem státu v ČEB, a.s., Národní rozvojové bance, a.s., EGAP, a.s. a v dalších ve vybraných obchodních společnostech. Tvoří Strategii vlastnické politiky státu, zajišťuje koordinaci a implementaci strategie a plnění jednotlivých opatření a úkolů. Zajišťuje spolugestorství v CGC OECD. Tvoří a informuje o naplňování Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem. Podílí se s odborem Státní majetek na tvorbě koncepce v oblasti privatizace majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. Vykonává působnost ministerstva danou zákonem č. 58/1995 Sb. a příslušným prováděcím předpisem. Zajišťuje a poskytuje dotace ze SR určené pro tvorbu fondů pro pojišťování úvěrových rizik u EGAP a financování vývozu se státní podporou u ČEB. Z pozice poskytovatele dotace zajišťuje kontrolu příjemce dotace (ČEB, EGAP). Připravuje ve spolupráci se zainteresovanými resorty celostátní koncepci poskytování finančních nástrojů podpořeného vývozu a agendu související s pracovní skupinou OECD pro vývozní úvěry a záruky ve spolupráci s odborem Mezinárodní vztahy Připravuje podmínky a metodické postupy pro rozhodování ministerstva o nezařazení, zařazení či vyřazení subjektů v systému IMU, podílí se na realizaci a kontrole případů IMU s ostatními dotčenými útvary ministerstva. Vykonává působnost ministerstva danou zákonem č. 72/2000 Sb. Podílí se s MPO a CzechInvestem na koncepci investičních pobídek, podpory podnikání a investic a na těchto činnostech se podílí se sekcí Státní rozpočet a územní rozpočty a sekcí Daně a cla. Vyjadřuje se a zabezpečuje stanoviska k návrhům programů a strategických dokumentů MPO směřujících k podpoře podnikání a investic. Zabezpečuje stanoviska a vyjadřuje se k programům podpory malého a středního podnikání. Odbor vykonává legislativní činnost v oblasti strategických společností, investičních pobídek a oblasti podpory exportu. Odbor vykonává působnost ministerstva pro oblast finančních nástrojů.

oddělení 4301 - Podpora exportu a společnosti strategického významu

vedoucí oddělení: Ing. Pavel Hrbáček
telefon: (+420) 25704 3096
email: Pavel.Hrbacek@mfcr.cz

oddělení 4302 - Podpora podnikání a investic

vedoucí oddělení: Ing. Luboš Dubovský
telefon: (+420) 25704 2957
email: Lubos.Dubovsky@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.