CZ EN

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování závazkových vztahů a vypracovávání stanovisek, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou.

a)    zajišťuje činnost v oblasti právního poradenství, včetně posuzování závazkových vztahů a vypracovávání stanovisek, a účastní se na základě potřeb a požadavků ostatních útvarů ministerstva jednání s druhou smluvní stranou,
b)    zpracovává rozbory rozhodnutí soudů za účelem poskytování právního poradenství věcně příslušným útvarům ministerstva,
c)    podílí se na tvorbě a posuzuje návrhy systémů zákonných a jiných právních úprav připravovaných v gesci jiných věcně příslušných útvarů ministerstva i v gesci jiných ústředních správních úřadů,
d)    vede evidenci a archivuje spisové materiály k soudním sporům, v nichž bylo v minulosti ministerstvo zastoupeno advokátní kanceláří,
e)    poskytuje právní poradenství k řešení právních problémů, které vyplynuly při aplikaci právních předpisů v gesci ministerstva,
f)    zastupuje ministerstvo v soudních a jiných řízeních, vyjma agendy soudních řízení v působnosti odboru Státní majetek a odboru Správní činnosti; předkládá případné návrhy na další postup nebo na ukončení těchto řízení,
g)    tvoří koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších soudních případů ministerstva,
h)    poskytuje odborné právní poradenství pro ostatní organizační složky resortu ministerstva,
i)    zajišťuje komplexní zastupování ministerstva ve styku s orgány činnými v trestním řízení, a to ve výlučné působnosti za celé ministerstvo, zejména vypracovává, podává a eviduje trestní oznámení učiněná na úrovni ministerstva a uplatňuje práva poškozeného v trestním řízení; vede souhrnnou evidenci veškerých trestních řízení týkajících se ministerstva, v níž eviduje veškeré informace a dokumentace sdělené ze strany orgánů činných v trestním řízení a poskytnuté jednotlivými útvary ministerstva,
j)    ve vztahu k resortní organizaci ÚZSVM vykonává odborný dohled ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 201/2002 Sb., a to zejména pokud jde o jednání v řízení před tuzemskými soudy, tuzemskými rozhodčími orgány, správními úřady a jinými tuzemskými orgány (ve smyslu § 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13a, 13b a 13d zákona č. 201/2002 Sb.) a o právní stanoviska (ve smyslu § 13 zákona č. 201/2002 Sb.) týkající se procesních souvislostí právních sporů,
k)    plní funkci účastníka řízení ve správních řízeních týkajících se nároků vyplývajících z Benešových dekretů. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.