CZ EN

odbor 30 - Personální

Odbor zajišťuje činnosti v oblasti personalistiky, platové politiky a odměňování, mzdového účetnictví, sociální politiky, prosazování rovných příležitostí žen a mužů, vzdělávání a úřednických zkoušek, hodnocení státních zaměstnanců, systemizace a organizace.

Odbor zajišťuje činnosti v oblasti personalistiky, platové politiky a odměňování, mzdového účetnictví, sociální politiky, prosazování rovných příležitostí žen a mužů, vzdělávání a úřednických zkoušek, hodnocení státních zaměstnanců, systemizace a organizace. Zabezpečuje dle pokynu státního tajemníka činnosti související s organizačními záležitostmi služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucích služebních úřadů podřízených ministerstvu. Podle pokynů státního tajemníka plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu. Zajišťuje jménem ministerstva obsahově i organizačně kolektivní jednání a vyjednávání. Zodpovídá za správnost a úplnost údajů vkládaných za ministerstvo do Informačního systému o státní službě (dále jen „ISoSS“). Zajišťuje certifikační služby, spravuje a zveřejňuje informace prostřednictvím HR portálu personálního IS. Realizuje závazky, které vyplývají pro ministerstvo z přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při zániku orgánů či jejich delimitacích. Spolupracuje s příslušnými úřady v oblasti pracovněprávních vztahů. Posuzuje charakteristiky systemizovaných míst, zajišťuje systemizaci ministerstva a v jejím rámci vede rozlišení, která systemizovaná místa jsou zařazena do Zvláštní skupiny 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva. Připravuje návrhy organizační struktury ministerstva a organizačního řádu a jejich změn, včetně zpracování organizačních schémat ministerstva. Vede a aktualizuje seznam zaměstnanců a státních zaměstnanců, kteří zastupují ministerstvo v řídících a kontrolních orgánech podnikajících subjektů s majetkovou účastí státu a zdravotních pojišťoven. Rovněž zabezpečuje činnost spojenou s vysláním státních zaměstnanců do řídících a kontrolních orgánů podnikajících právnických osob. Posuzuje splnění podmínek pro umožnění podnikatelské a jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců vedle služebního poměru a zaměstnanců vedle základního pracovněprávního vztahu k ministerstvu; připravuje podklady pro vydání předchozího souhlasu k této činnosti nebo její zamítnutí.

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

vedoucí oddělení: Ing. Štěpán Kováč
telefon: (+420) 25704 2681
email: Stepan.Kovac@mfcr.cz

oddělení 3002 - Personální činnosti

vedoucí oddělení: Ing. Hana Šedová Ahmedová
telefon: (+420) 25704 2467
email: Hana.Sedova_Ahmedova@mfcr.cz

oddělení 3003 - Systemizace a PIS

vedoucí oddělení: Ing. Jiří Brych
telefon: (+420) 25704 3172
email: Jiri.Brych@mfcr.cz

oddělení 3004 - Platové a hodnocení

vedoucí oddělení: Ing. Jana Kostková
telefon: (+420) 25704 2187
email: Jana.Kostkova@mfcr.cz

oddělení 3005 - Výběrová řízení

vedoucí oddělení: Mgr. Josef Pokorný
telefon: (+420)  25704 2416
email: Josef.Pokorny@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.