Novinky

EDS/SMVS

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

  • Informační systém
  • IS EDS/SMVS
  • Programové financování
Aktualizováno 10. 2. 2023
  • Aktualizace obsahu v části Pracovní postupy
  • Publlikace materiálů - Školení
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu - archiv
  • Publikace materiálů - Školení (dokumenty č. 5 a 6)
  • Pracovní postupy - Instrukce pro roční překlopení dat v EDS, SMVS a RIS ZED (2022/2023)
  • Pracovní postupy - Postup pro roční překlopení dat v RISPF 2022/2023

postup popis
Pracovní postupy
Šablona pro zakládání nových programů do číselníků EDS SMVS (.XLSX, 9 kB) Šablona pro zakládání nových programů do číselníku EDS/SMVS
UD Roční překlopení dat RISPF 2022/2023 (.PDF, 229 kB)  Uživatelská dokumentace Postup pro roční překlopení dat RISPF 
Instrukce pro roční překlopení dat v EDS, SMVS a RIS ZED (2022/2023) (.PDF, 602 kB) Pokyn pro roční překlopení dat v EDS/SMVS a RIS ZED
Příručka ročního překlopení 2020-2021 v EDS/SMVS (.PDF, 6110 kB) Prezentace k problematice Ročního překlopení dat v IS EDS/SMVS

 

Metodické pokyny
pořadí metodický pokyn popis
1. Pokyn č. R 1-2010 Pokyn č. R 1 - 2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
2.  Metodický postup Metodický postup pro vymezení variant řídicího dokumentu
3. Metodický postup Metodický postup pro schvalování a vydávání změn řídicích dokumentů správci programů a pro jejich předkládání Ministerstvu financí k vydání souhlasu
4.  Metodický postup Metodický postup pro použití online formuláře
5.  Metodický postup Metodický postup k užití nového řídicího dokumentu „Oznámení o vyřazení akce z programu“ a změnám ve vydávání řídicí dokumentace

 

pořadí materiál popis 
Školení
1. Školení programové financování 1. část (.PDF, 977 kB) Úvod do problematiky programového financování
2. Školení programové financování 2. část (.PDF, 701 kB)  Rozpočtový informační systém programového financování – základní informace
3. Seminář EDS/SMVS pro začátečníky (.PDF, 4089 kB)  Podklad pro seminář EDS/SMVS pro začátečníky
4. Seminář EDS/SMVS pro pokročilé (.PDF, 2425 kB)  Podklad pro seminář EDS/SMVS pro pokročilé
5.  Školení programové financování - Rozpočtové provizorium (.PDF, 980 kB)  Základní informace k rozpočtovému provizoriu v programovém financování, informace k novele rozpočtových pravidel
6. Seminář Rozpočtové provizorium v EDS/SMVS (.PDF, 3580 kB) Rozpočtové provizorium v IS EDS/SMVS

 

Archiv
Obsahuje archiv dokumentů, jejichž doba platnosti byla omezena.
Postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při jejich čerpání prostřednictvím k tomu zřízených účtů u pověřené banky UniCredit Bank (dále jen „Banka“) v případě režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty od 1.1.2014 neprobíhá financování prostřednictvím banky UCB
Pracovní postupy (.PDF, 221 kB) Dotazy na odd. 1106, Schvalování dokumentů, Převod dat, Zakládání nových programů do číselníků IS EDS/SMVS
Pokyn č. MF-48397/2014-5406  Metodický pokyn pro poskytovatele dotací ze státního rozpočtu v rámci programového financování k ukončení financování programů prostřednictvím pověřené banky UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 

 

Doporučované

Nejčtenější