Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Celkem 22 stránek pro témata Služební poměr

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3086, v odboru 55 – Národní fond, odd. 5501 – Metodika finančního řízení a plateb, v oboru služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo odborný referent/vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2828, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP a OP ST, v  oborech služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2819, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5204 – Audit OP D, v oborech služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2278, v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy, odd. 7103 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím a 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 604, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4402 – Náhrady škody a likvidace pohledávek, v oboru služby: 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3639, v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4502 – Kontrola a realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek a 53. Technická ochrana životního prostředí se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3664, v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, odd. 7302 – Regulace hazardu, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3437, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4302 – Podpora podnikání a investic, v  oboru služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2645, v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odd. 2502 – Koncepce daňové politiky, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry, se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2882, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5206 – Audit IROP, v oborech služby 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 3609, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5207 – Audit OP PIK a OP TAK, v oborech služby 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Olomouc.

Vydáno

Služební místo rada/ministerský rada,v odboru 44 – Náhradové agendy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/ministerský rada, FM 3725, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4401 – Odškodňování, v oboru služby 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2843, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5208 – Audit OP VVV a OP JAK, v oborech služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.