Novinky

2015

Publikované výzkumné studie z oboru činnosti Ministerstva financí v roce 2015.

ilustrace
Sektor:
Oblast:
Specifické téma:
Období

Vydáno

2015 Pension Projections Update

  • Odbor Finanční politiky připravil informační studii k aktualizaci projekcí penzijních výdajů. Projekce vychází z demografických a makroekonomických předpokladů, které připravují Evropská Komise a Eurostat, a pokrývají horizont od roku 2013 do roku 2060.
  • Autor: Ing. Jindřich Marval, Ph.D., Ing. Zbyněk Štork, Ph.D.

Vydáno

Cyklické očišťování salda vládního sektoru

  • Cílem studie je vyhodnocení různých metod odhadu potenciálního produktu a výpočtu cyklicky očištěného salda. Metody využívané Ministerstvem financí ČR, Evropskou komisí a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou porovnávány s dalšími přístupy.
  • Autor: Ing. Lukáš Lang, Mgr. Jan Mareš