Novinky

Služby veřejnosti

Segmenty Ministerstva financí pracující pro veřejnost. Přímá komunikace s veřejností. Řešení požadavků veřejnosti.

ilustrace

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Stížnosti, petice a podněty

Stížnosti, petice a podněty. Postupy při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí. Informace o výsledcích činnosti.

Podatelna

Informace o provozu podatelny Ministerstva financí a o podmínkách přijímání dokumentů.

Odborná knihovna

Odborné tituly z oboru. Pravidelný bulletin obsahující články a zajímavosti z oblasti financí a obchodu. Sazebníky a výpůjční lhůty.

Dozor nad hazardem

Odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu - úřední hodiny, kontakty.

Žádosti o odškodnění

Obecné desatero pro posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v kompetenci Ministerstva financí (zákon č. 82/1998 Sb.).

Informace o zpracování osobních údajů

Ministerstvo financí poskytuje veřejnosti informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů) - GDPR.