Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 19.5.2022 - 3.6.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2821, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5204 – Audit OP D, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 19.5.2022 - 3.6.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2911, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5208 – Audit OP VVV a OP JAK, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 18.5.2022 - 2.6.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2876, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5206 – Audit IROP, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – koordinátor/ka auditů ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 18.5.2022 - 2.6.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – koordinátor/ka auditů ESIF, FM 2398, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5203 – Koordinace auditů ESIF, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 – Řízení rozvoje ICT

Datum od-do: 18.5.2022 - 7.6.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3648, v odboru 70 – Řízení rozvoje ICT, v oboru služby: 28. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 17.5.2022 - 1.6.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2842, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví

Datum od-do: 17.5.2022 - 27.5.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 1960, v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví, odd. 1904 – Financování zemědělství a životního prostředí, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy

Datum od-do: 17.5.2022 - 27.5.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3214, v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy, odd. 7102 – Právní zastupování a poradenství, v oboru služby: 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 16.5.2022 - 16.6.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3533, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.
 

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví

Datum od-do: 16.5.2022 - 26.5.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 577, v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví, odd. 1501 – Daň z příjmů právnických osob, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.
 

Vydáno

Služební místo vedoucí služebního úřadu vrchní rada – ředitel/ředitelka Finančního analytického úřadu

Datum od-do: 13.5.2022 - 23.5.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu, FM 001, vrchní rada – ředitel/ředitelka Finančního analytického úřadu, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 7. Ekonomická ochrana státu, 28. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.
 

Vydáno

Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva společnosti PRISKO a.s.

Datum od-do: 10.5.2022 - 24.5.2022

Ministerstvo financí jako jediný akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena/členky představenstva ve společnosti PRISKO a.s. se sídlem Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 46355901.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 66 – Veřejné zakázky

Datum od-do: 9.5.2022 - 30.5.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 1683, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6602 – Realizace veřejných zakázek, v oboru služby: 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.
 

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Datum od-do: 6.5.2022 - 26.5.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3726, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4401 – Odškodňování, v oboru služby: 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.
 

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 75 – Výkaznictví státu

Datum od-do: 6.5.2022 - 23.5.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2603, v odboru 75 – Výkaznictví státu, odd. 7501 – Regulace účetnictví veřejného sektoru, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.
 

Vydáno

Služební místo odborný referent / vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 5.5.2022 - 20.5.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2828, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP a OP ST, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.
 

Aktualizováno

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.