Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-6586/2023/74

Dotaz:

Žádám Vás o sdělení, zda existuje jednotný postup pro případ, že dle bodu IV/3 Usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, ve znění Usnesení vlády č. 235 ze dne 23. března 2022, o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, byla poskytnuta kompenzace na ubytovanou osobu, která přešla státní hranice po 24. únoru 2022 z území Ukrajiny, následně získala vízum za účelem strpění nebo dočasné ochrany, a později (s odstupem i několika měsíců) bylo zjištěno, že ubytovaná osoba je občanem Ukrajiny a současně jiného členského státu EU? Případně pokud neexistuje jednotný postup, žádám Vás o informaci, jak Ministerstvo financí postupuje v oblasti kompenzací vůči krajům v tomto případě. Dále Vás žádám o informaci, zda Ministerstvo financí instruuje kraje, aby v tomto případě žádali vrácení plateb za ubytovací služby od fyzických a právnických osob, které kraji v dobré víře tuto ubytovací službu poskytli a tato ubytovací služba byla využita občanem Ukrajiny, který je současně občanem jiného členského státu EU.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější