CZ EN

Konvergenční program České republiky (leden 2010)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Do české ekonomiky se globální krize na finančních trzích a následná recese promítly výrazným zpomalením hospodářského růstu v roce 2008 a poklesem HDP v roce 2009. KP byl zpracováván na základě údajů, které byly známy k 15. lednu 2010. Očekává se reálný pokles HDP o 4,0 % v roce 2009 a mírný růst 1,3 % v roce 2010. V souladu s očekávaným odezněním globální krize by měl hospodářský růst zrychlit až na úroveň 3,8 % v roce 2012. Hospodaření vládních institucí za rok 2008 tak dopadlo o něco hůře, než se očekávalo: vládní saldo dosáhlo -2,1 % HDP.  Zhoršení hospodaření státu se dále výrazně zrychlilo v důsledku silného účinku automatických stabilizátorů a vládního stimulačního balíčku na podporu ekonomiky. Pro rok 2009 se předběžný odhad vládního salda pohybuje okolo -6,6 % HDP. Dluh vládních institucí letos  stoupne na 35,2 % HDP s další perspektivou růstu. ČR se naproti tomu vyhnula krize bankovního sektoru.

Tento KP předkládá vláda, jež má mandát do parlamentních voleb v květnu 2010, který získala  po vyslovení nedůvěry koaliční vládě na jaře 2009. Vědoma si problémů v oblasti veřejných rozpočtů, rizik nadměrného zadlužování a očekávaného pozvolného ekonomického oživení, vláda ČR prosadila v Parlamentu v návrhu rozpočtu na rok 2010 opatření ke snížení deficitu sektoru vlády. Ve srovnání s rokem 2009 přispěje konsolidační balíček k meziročnímu zlepšení strukturálního salda téměř 2 % HDP a umožní snížit schodek vlády na úroveň okolo 5,3 % HDP.

S Českou republikou byla 2. prosince 2009 zahájena Procedura při nadměrném schodku. Rada EU doporučila ČR důvěryhodným a udržitelným způsobem snížit poměr deficitu vládního sektoru k HDP pod referenční hranici 3 % do roku 2013. Zpráva o pokroku učiněném při plnění těchto doporučení Rady je obsahem samostatné kapitoly 8.

I vlivem vnitropolitické situace současná vláda nedisponuje schválenou konsolidační strategií za horizont roku 2010. I přes daná politická omezení a v návaznosti na prosazení úsporného rozpočtu na rok 2010 však vláda připravila konsolidační strategii zajišťující pokrok při  odstraňování nadměrného schodku ve lhůtě stanovené Radou. Cílem je vytvořit nastupující vládě vzešlé z květnových voleb  podmínky pro pokračování v zahájené konsolidaci v dalších letech konkretizací vlastní konsolidační strategie.

I s vyloučením politických faktorů je v současnosti makroekonomický a fiskální vývoj zatížen značnými nejistotami. Přestože makroekonomický scénář, na jehož základě je KP sestavován, je v porovnání s predikcemi jiných institucí spíše konzervativní, nelze prozatím s větší určitostí odhadnout profil oživení české ekonomiky.

Program byl pro informaci odeslán do Parlamentu ČR. Příslušné výbory jej diskutují a jsou pravidelně informovány o jeho hodnocení evropskými orgány. Obě komory Parlamentu ČR byly také náležitě informovány o zahájení Procedury při nadměrném schodku s Českou republikou.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.