CZ EN

Makroekonomická predikce - duben 2013

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

Podle aktuálních dat ČSÚ se HDP v loňském roce snížil o 1,3 %, ekonomika se přitom v průběhu celého roku nacházela v recesi. Z ní by sice již v 1. pololetí 2013 mohla vystoupit, oživování ekonomické aktivity by však mělo být velmi pozvolné. Přesto by měl v meziročním srovnání HDP za celý rok 2013 vykázat v nejlepším případě stagnaci. Ekonomika by v letošním roce měla být tažena čistými vývozy a v menší míře také tvorbou hrubého kapitálu. Společný příspěvek těchto složek k růstu HDP by měl právě vykompenzovat očekávaný pokles spotřeby domácností.

V roce 2014 by se HDP mohl zvýšit o 1,2 %, a to při kladném příspěvku jak zahraničního obchodu, tak i hrubých domácích výdajů.

Navzdory zvýšení obou sazeb DPH o 1 p.b. k 1. lednu 2013 by letos průměrná míra inflace měla dosáhnout pouze 2,1 %, v roce 2014 by pak spotřebitelské ceny mohly vzrůst o 1,7 %. V obou letech by se tedy míra inflace měla pohybovat v blízkosti inflačního cíle ČNB.

Zaměstnanost, která se v loňském roce zvýšila o 0,4 %, letos patrně poklesne o 0,2 %, v roce 2014 by pak měla stagnovat. Míra nezaměstnanosti by se z loňských 7,0 % měla zvýšit na 7,6 %, k mírnému nárůstu by mohlo dojít i v roce 2014. Růst objemu mezd a platů by v tomto roce mohl dosáhnout 1,4 %, v roce 2014 pak 2,7 %. V obou letech by tak tempo růstu mezd a platů mělo mírně předstihnout dynamiku nominálního HDP.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by mohl stagnovat na úrovni mírně přesahující 2 %, a měl by tedy zůstat na udržitelné úrovni.

Podle předběžného odhadu ČSÚ skončilo hospodaření vládního sektoru v roce 2012 deficitem ve výši 4,4 % HDP. Bez započtení jednorázových operací (finanční kompenzace církvím, plošná korekce neuznaných EU-výdajů) by však deficit dosáhl pouze 2,5 % HDP. Letos by se měl deficit sektoru vládních institucí snížit na 2,8 % HDP.

Rizika predikce jsou vychýlena směrem dolů. Vedle dalšího vývoje v eurozóně představuje riziko také nízká úroveň důvěry v české ekonomice.

  2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Aktuální predikce Minulá predikce
Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,9 -1,3 0,0 1,2 -1,1 0,1 1,4
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1,0 0,7 -3,5 -1,2 1,0 -3,0 -0,7 0,9
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,5 -2,5 -1,0 -0,2 -1,7 -0,9 -1,0 -0,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 -0,7 -1,7 -0,4 0,9 -0,8 0,1 1,3
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,5 2,0 1,5 0,4 0,3 1,4 0,7 0,3
Deflátor HDP růst v % -1,4 -0,8 1,4 0,4 0,9 1,1 0,5 0,6
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 2,1 1,7 3,3 2,1 1,8
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 -0,2 0,0 0,4 0,0 0,0
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,6 7,7 6,9 7,3 7,4
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,7 2,2 2,0 1,4 2,7 1,7 1,9 3,5
Poměr BÚ k HDP % -3,9 -2,7 -2,4 -2,3 -2,3 -1,6 -1,3 -1,2
Předpoklady:                  
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 25,4 25,2 25,1 24,9 24,8
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,2 2,3 2,8 2,2 2,3
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 108 102 112 105 102
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 2,0 1,4 -0,6 -0,4 0,6 -0,4 -0,2 0,5

Tabulky a grafy

Makroekonomická predikce v kostce

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické predikce
  • rizika predikce
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Příprava Makroekonomické predikce

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2014) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2016). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 25. 3. 2013. Politická rozhodnutí, nově publikované statistiky ani vývoj na světových finančních či komoditních trzích po tomto datu už nemohly být brány v úvahu.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.