CZ EN

Vládní finanční statistika - 2020

TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2020
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 447 812 173 316 357 914 -236 019 1 743 024 614 895 -267 514 2 090 404
11 Daně 714 629 14 670 0 0 729 299 292 116 0 1 021 414
12 Sociální příspěvky 540 557 0 257 693 0 798 251 0 0 798 251
13 Dotace 150 302 136 981 97 273 -236 017 148 539 267 328 -267 494 148 372
14 Ostatní příjmy 42 324 21 665 2 947 -1 66 935 55 451 -20 122 366
2 Výdaje na provozní činnost 1 799 414 168 453 351 595 -236 019 2 083 443 496 881 -267 514 2 312 810
21 Náhrady zaměstnancům 158 630 1 582 5 358 0 165 571 61 394 0 226 965
22 Užití zboží a služeb 67 295 1 380 2 221 0 70 896 85 155 0 156 051
24 Úroky 41 645 0 0 0 41 645 1 505 -9 43 142
25 Běžné transfery 205 221 79 176 0 0 284 397 300 680 0 585 077
26 Dotace 551 472 10 977 0 -236 017 326 432 905 -267 494 59 842
27 Sociální dávky 687 743 5 342 204 0 1 029 953 312 0 1 030 265
28 Ostatní výdaje 87 408 75 332 1 811 -1 164 550 46 930 -11 211 469
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -351 602 4 864 6 319 0 -340 420 118 014 0 -222 406
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 30 267 401 599 0 31 267 108 722 0 139 989
311.1 Fixní aktiva 30 213 401 599 0 31 212 105 450 0 136 662
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 19 0 0 0 19 29 0 48
314.1 Nevyráběná aktiva 36 0 0 0 36 3 243 0 3 279
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 21 353 3 47 0 21 403 6 385 0 27 788
311.2 Fixní aktiva 366 3 47 0 416 2 092 0 2 508
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 20 986 0 0 0 20 987 4 293 0 25 280
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 8 915 398 552 0 9 864 102 337 0 112 201
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 808 329 168 850 352 147 -236 019 2 093 308 599 218 -267 514 2 425 011
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -360 517 4 466 5 767 0 -350 284 15 677 0 -334 607
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -455 219 2 -2 -236 -4 510 727 -4 019
321x Domácí -2 102 219 2 -2 -1 883 -4 509 727 -5 665
322x Zahraniční 1 647 0 0 0 1 647 -1 0 1 646
33 Čistá změna závazků 404 331 0 0 -2 404 329 2 751 727 407 807
331 Domácí 436 389 0 0 -2 436 387 4 046 727 441 160
332 Zahraniční -32 058 0 0 0 -32 058 -1 295 0 -33 353
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 404 786 -219 -2 0 404 566 7 261 0 411 827
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) 44 270 4 247 5 765 0 54 281 22 938 0 77 219

nahoru

TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2020
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 469 165 173 319 357 960 -236 019 1 764 426 621 280 -267 514 2 118 192
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 447 812 173 316 357 914 -236 019 1 743 024 614 895 -267 514 2 090 404
11 Daně 714 629 14 670 0 0 729 299 292 116 0 1 021 414
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 262 455 0 0 0 262 455 134 867 0 397 321
1111 Placené fyzickými osobami 154 083 0 0 0 154 083 77 550 0 231 633
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 108 372 0 0 0 108 372 57 316 0 165 688
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 1 0 0 0 1 11 598 0 11 598
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 11 563 0 11 563
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 1 0 0 0 1 0 0 1
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 35 0 35
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 452 005 14 670 0 0 466 675 145 651 0 612 325
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 290 657 0 0 0 290 657 138 459 0 429 116
11411 Daň z přidané hodnoty 287 855 0 0 0 287 855 138 459 0 426 314
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 2 802 0 0 0 2 802 0 0 2 802
1142 Spotřební daně 154 770 7 902 0 0 162 673 0 0 162 673
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 5 146 0 0 0 5 146 4 944 0 10 090
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 432 6 767 0 0 8 199 2 247 0 10 447
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 862 0 0 5 862 0 0 5 862
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 432 905 0 0 2 337 2 247 0 4 585
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 1 0 0 0 1 0 0 1
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 1 0 0 0 1 0 0 1
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 168 0 0 0 168 0 0 169
12 Sociální příspěvky 540 557 0 257 693 0 798 251 0 0 798 251
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 519 778 0 257 693 0 777 471 0 0 777 471
1211 Příspěvky zaměstnanců 107 516 0 79 232 0 186 748 0 0 186 748
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 390 614 0 158 465 0 549 079,01 0 0 549 079
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 21 648 0 18 632 0 40 280 0 0 40 280
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 364 0 1 364 0 0 1 364
122 Ostatní sociální příspěvky 20 779 0 0 0 20 779 0 0 20 779
1221 Příspěvky zaměstnanců 905 0 0 0 905 0 0 905
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 19 874 0 0 0 19 874 0 0 19 874
13 Dotace 150 302 136 981 97 273 -236 017 148 539 267 328 -267 494 148 372
131 Od zahraničních vlád 270 0 0 0 270 37 0 308
1311 Běžné 270 0 0 0 270 5 0 275
1312 Kapitálové 0 0 0 0 0 32 0 32
132 Od mezinárodních organizací 147 376 0 0 0 147 376 688 0 148 065
1321 Běžné 52 826 0 0 0 52 826 220 0 53 046
1322 Kapitálové 94 550 0 0 0 94 550 468 0 95 018
133 Od institucí vládního sektoru 2 655 136 981 97 273 -236 017 892 266 602 -267 494 0
1331 Běžné 237 66 956 97 273 -163 688 778 226 924 -227 702 0
1332 Kapitálové 2 418 70 025 0 -72 329 114 39 678 -39 792 0
14 Ostatní příjmy 42 324 21 665 2 947 -1 66 935 55 451 -20 122 366
141 Příjmy z vlastnictví 23 718 451 0 0 24 170 8 074 -9 32 235
1411 Úroky 2 036 96 0 0 2 132 1 157 -9 3 281
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 16 575 0 0 0 16 575 1 909 0 18 484
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 4 079 0 0 0 4 079 2 768 0 6 846
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 1 029 355 0 0 1 384 2 241 0 3 625
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 9 291 14 349 710 0 24 350 31 057 0 55 407
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 1 935 35 0 0 1 969 22 340 0 24 309
1422 Správní poplatky 7 011 14 244 710 0 21 966 8 275 0 30 241
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 345 70 0 0 415 442 0 857
143 Pokuty, penále a propadnutí 1 075 50 652 -1 1 775 2 283 -11 4 047
144 Transfery jinde nezařazené 8 240 6 816 1 585 0 16 640 14 037 0 30 678
1441 Běžné 7 396 6 816 1 585 0 15 796 13 257 0 29 053
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 7 396 6 816 1 585 0 15 796 13 257 0 29 053
1442 Kapitálové 844 0 0 0 844 780 0 1 624
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 21 353 3 47 0 21 403 6 385 0 27 788
311.2 Fixní aktiva 366 3 47 0 416 2 092 0 2 508
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 20 986 0 0 0 20 987 4 293 0 25 280

nahoru

TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2020
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 829 682 168 853 352 194 -236 019 2 114 710 605 603 -267 514 2 452 799
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 799 414 168 453 351 595 -236 019 2 083 443 496 881 -267 514 2 312 810
21 Náhrady zaměstnancům 158 630 1 582 5 358 0 165 571 61 394 0 226 965
211 Mzdy a platy 120 363 1 188 4 045 0 125 595 46 709 0 172 305
212 Sociální příspěvky 38 268 394 1 314 0 39 976 14 685 0 54 660
22 Užití zboží a služeb 67 295 1 380 2 221 0 70 896 85 155   156 051
24 Úroky 41 645 0 0 0 41 645 1 505 -9 43 142
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 205 221 79 176 0 0 284 397 300 680 0 585 077
251 Veřejným společnostem 107 232 19 188 0 0 126 420 243 732   370 151
252 Soukromým společnostem 97 989 59 988 0 0 157 978 56 948   214 926
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0   0
26 Dotace 551 472 10 977 0 -236 017 326 432 905 -267 494 59 842
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 0 0 1
2611 Běžné 0 0 0 0 0 0 0 1
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 59 829 0 0 0 59 829 12 0 59 841
2621 Běžné 59 829 0 0 0 59 829 12 0 59 841
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 491 643 10 977 0 -236 017 266 602 892 -267 494 0
2631 Běžné 387 988 2 624 0 -163 688 226 924 778 -227 702 0
2632 Kapitálové 103 655 8 353 0 -72 329 39 678 114 -39 792 0
27 Sociální dávky 687 743 5 342 204 0 1 029 953 312 0 1 030 265
271 Dávky sociálního zabezpečení 585 704 0 342 204 0 927 908 0 0 927 908
272 Dávky sociální pomoci 101 584 0 0 0 101 584 0 0 101 584
273 Zaměstnanecké sociální dávky 455 5 0 0 461 312 0 773
28 Ostatní výdaje 87 408 75 332 1 811 -1 164 550 46 930 -11 211 469
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 16 0 17
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 16 0 17
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 87 406 75 332 1 811 -1 164 549 46 915 -11 211 452
2821 Ostatní běžné výdaje 32 336 3 371 1 811 -1 37 517 25 100 -11 62 606
2822 Ostatní kapitálové výdaje 55 070 71 962 0 0 127 032 21 815 0 148 846
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 30 267 401 599 0 31 267 108 722 0 139 989
311.1 Fixní aktiva 30 213 401 599 0 31 212 105 450 0 136 662
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 19 0 0 0 19 29 0 48
314.1 Nevyráběná aktiva 36 0 0 0 36 3 243 0 3 279
  PENĚŽNÍ SALDO -360 517 4 466 5 767 0 -350 284 15 677 0 -334 608

nahoru

TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2020
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 2 049 731 0 0 -9 2 049 722 82 940 -2 765 2 129 897
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 2 011 758 0 0 -9 2 011 749 12 099 -1 547 2 022 300
6304 Půjčky [6314+6324] 37 973 0 0 0 37 973 70 842 -1 218 107 597
631 Domácí 1 303 820 0 0 -9 1 303 810 55 996 -2 765 1 357 042
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 1 303 820 0 0 -9 1 303 810 8 474 -1 547 1 310 737
6314 Půjčky 0 0 0 0 0 47 523 -1 218 46 305
632 Zahraniční 745 911 0 0 0 745 911 26 944 0 772 855
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 707 938 0 0 0 707 938 3 625 0 711 563
6324 Půjčky 37 973 0 0 0 37 973 23 319 0 61 292

nahoru

TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2020
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 808 329 168 850 352 147 -236 019 2 093 307 599 218 -267 514 2 425 011
701 Všeobecné veřejné služby 185 628 2 623 0 0 188 251 75 404 -27 344 236 310
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 41 645 0 0 .... 41 645 1 505 -9 43 142
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 26 450 0 0 0 26 450 888 -27 336 2
702 Obrana 61 556 0 0 0 61 556 2 021 -8 63 569
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 108 505 0 0 0 108 505 12 367 -580 120 292
704 Ekonomické záležitosti 279 491 160 406 0 -136 965 302 933 123 947 -16 853 410 027
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 68 258 42 102 0 -48 381 61 979 5 444 -2 277 65 147
7043 Paliva a energetika 31 947 6 0 0 31 953 1 314 -937 32 330
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 15 503 219 0 0 15 722 56 -287 15 491
7045 Doprava 105 600 117 422 0 -88 584 134 438 113 688 -12 315 235 811
7046 Pošty a telekomunikace 966 0 0 0 966 162 0 1 129
705 Ochrana životního prostředí 18 118 2 268 0 -462 19 923 42 323 -8 271 53 975
706 Bydlení a společenská infrastruktura 35 855 1 887 0 -221 37 521 45 351 -21 791 61 081
707 Zdraví 129 200 0 352 194 -97 273 384 122 17 842 -3 078 398 887
7072 Ambulantní zdravotní péče 2 058 0 0 0 2 058 7 351 -1 231 8 179
7073 Ústavní zdravotní péče 21 075 0 0 0 21 075 9 162 -1 843 28 395
7074 Veřejné zdravotnické služby 4 040 0 0 0 4 040 1 195 -4 5 232
708 Rekreace, kultura a náboženství 25 784 1 669 0 -1 097 26 356 42 876 -1 136 68 095
709 Vzdělávání 219 959 0 0 0 219 959 205 826 -163 710 262 075
7091 Preprimární a primární vzdělávání 1 389 0 0 0 1 389 38 951 -1 180 39 161
7092 Sekundární vzdělávání 6 437 0 0 0 6 437 143 658 -3 571 146 524
7094 Terciární vzdělávání 31 163 0 0 0 31 163 532 -35 31 661
710 Sociální věci 765 587 0 0 0 765 587 37 646 -24 742 778 490
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -21 353 -3 -47 0 -21 403 -6 385 0 -27 788

nahoru

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.