CZ EN

Vládní finanční statistika - 2021

Veřejné rozpočty 2021

 

Dotazník k využitelnosti zveřejňovaných údajů

Vážený uživateli údajů vládní finanční statistiky, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku s cílem zmonitorovat jejich využitelnost. Děkujeme.


 

TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2021
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 479 731 190 225 407 044 -266 481 1 810 519 663 713 -277 590 2 196 642
11 Daně 694 753 14 000 0 0 708 753 326 204 0 1 034 957
12 Sociální příspěvky 595 481 0 275 421 0 870 902 0 0 870 902
13 Dotace 134 094 147 288 126 338 -266 479 141 242 275 831 -277 576 139 497
14 Ostatní příjmy 55 402 28 937 5 285 -2 89 622 61 678 -14 151 286
2 Výdaje na provozní činnost 1 891 378 182 949 418 878 -266 481 2 226 725 539 993 -277 590 2 489 128
21 Náhrady zaměstnancům 161 129 1 692 5 558 0 168 379 63 041 0 231 420
22 Užití zboží a služeb 69 530 1 222 2 135 0 72 887 87 216 0 160 103
24 Úroky 43 571 0 0 0 43 571 1 365 -2 44 934
25 Běžné transfery 227 345 81 919 0 0 309 264 330 591 0 639 856
26 Dotace 592 059 13 778 0 -266 479 339 359 2 547 -277 576 64 329
27 Sociální dávky 692 806 6 409 798 0 1 102 610 417 0 1 103 028
28 Ostatní výdaje 104 937 84 332 1 387 -2 190 654 54 816 -12 245 458
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -411 647 7 276 -11 835 0 -416 206 123 720 0 -292 486
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 39 618 265 692 0 40 576 90 819 0 131 395
311.1 Fixní aktiva 39 502 265 692 0 40 459 87 251 0 127 710
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 13 0 0 0 13 36 0 49
314.1 Nevyráběná aktiva 104 0 0 0 104 3 532 0 3 636
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 37 328 1 7 0 37 336 9 684 0 47 020
311.2 Fixní aktiva 16 008 1 7 0 16 016 2 540 0 18 556
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 21 320 0 0 0 21 320 7 145 0 28 464
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 2 291 264 685 0 3 240 81 135 0 84 375
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 893 668 183 213 419 564 -266 481 2 229 964 621 128 -277 590 2 573 503
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -413 937 7 012 -12 520 0 -419 446 42 585 0 -376 861
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -7 968 747 -9 9 -7 221 24 -816 -8 014
321x Domácí -7 729 747 -9 9 -6 982 71 -816 -7 727
322x Zahraniční -240 0     -240 -47   -287
33 Čistá změna závazků 420 325 0 0 9 420 334 289 -816 419 807
331 Domácí 383 940 0   9 383 949 1 549 -816 384 681
332 Zahraniční 36 385 0     36 385 -1 260   35 126
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 428 293 -747 9 0 427 555 266 0 427 821
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) 14 355 6 265 -12 511 0 8 110 42 851 0 50 961

nahoru

TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2021
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 517 058 190 226 407 050 -266 481 1 847 855 673 398 -277 590 2 243 662
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 479 731 190 225 407 044 -266 481 1 810 519 663 713 -277 590 2 196 642
11 Daně 694 753 14 000 0 0 708 753 326 204 0 1 034 957
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 238 177 0 0 0 238 177 143 707 0 381 884
1111 Placené fyzickými osobami 109 053 0 0 0 109 053 63 929 0 172 982
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 129 124 0 0 0 129 124 79 778 0 208 902
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 7 0 0 0 7 11 897 0 11 904
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 11 876 0 11 876
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 7 0 0 0 7 0 0 7
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 21 0 21
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 456 354 14 000 0 0 470 354 170 600 0 640 953
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 298 454 0 0 0 298 454 162 691 0 461 145
11411 Daň z přidané hodnoty 298 515 0 0 0 298 515 162 691 0 461 206
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí -62 0 0 0 -62 0 0 -62
1142 Spotřební daně 150 143 7 625 0 0 157 768 0 0 157 768
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 6 099 0 0 0 6 099 5 551 0 11 650
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 658 6 375 0 0 8 033 2 357 0 10 391
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 556 0 0 5 556 0 0 5 556
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 658 819 0 0 2 477 2 357 0 4 834
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 1 0 0 0 1 0 0 1
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 1 0 0 0 1 0 0 1
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 215 0 0   215 0 0 215
12 Sociální příspěvky 595 481 0 275 421 0 870 902 0 0 870 902
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 572 576 0 275 421 0 847 996 0 0 847 996
1211 Příspěvky zaměstnanců 117 418 0 84 215 0 201 633 0 0 201 633
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 426 496 0 168 431 0 594 927,30 0 0 594 927
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 28 661 0 21 352 0 50 013 0 0 50 013
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 423 0 1 423 0 0 1 423
122 Ostatní sociální příspěvky 22 905 0 0 0 22 905 0 0 22 905
1221 Příspěvky zaměstnanců 1 204 0 0 0 1 204 0 0 1 204
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 21 701 0 0 0 21 701 0 0 21 701
13 Dotace 134 094 147 288 126 338 -266 479 141 242 275 831 -277 576 139 497
131 Od zahraničních vlád 332 0 0 0 332 35 0 366
1311 Běžné 332 0 0 0 332 5 0 337
1312 Kapitálové 0 0 0 0 0 30 0 30
132 Od mezinárodních organizací 130 589 8 086 0 0 138 675 456 0 139 131
1321 Běžné 57 063 0 0 0 57 063 188 0 57 251
1322 Kapitálové 73 526 8 086 0 0 81 612 267 0 81 879
133 Od institucí vládního sektoru 3 174 139 202 126 338 -266 479 2 235 275 341 -277 576 0
1331 Běžné 1 325 66 715 126 338 -192 226 2 153 238 835 -240 988 0
1332 Kapitálové 1 848 72 487 0 -74 253 83 36 506 -36 589 0
14 Ostatní příjmy 55 402 28 937 5 285 -2 89 622 61 678 -14 151 286
141 Příjmy z vlastnictví 28 119 451 0 0 28 569 8 401 -2 36 968
1411 Úroky 2 053 97 0 0 2 150 791 -2 2 939
14111 Od nerezidentů 0 0 0 0 .... 0 0 ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí 2 053 97 0 0 .... 789 0 ....
14113 Od vládních institucí 0 0 0 0 .... 2 -2 ....
1412 Dividendy 20 963 0 0 0 20 963 2 102 0 23 065
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 4 264 0 0 0 4 264 3 046 0 7 309
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 839 354 0 0 1 192 2 462 0 3 655
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 15 390 19 536 1 391 0 36 317 34 150 0 70 467
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 8 041 30 0 0 8 071 25 203 0 33 274
1422 Správní poplatky 6 951 19 412 1 391 0 27 753 8 362 0 36 116
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 398 95 0 0 493 584 0 1 077
143 Pokuty, penále a propadnutí 1 644 59 643 -2 2 345 2 654 -12 4 987
144 Transfery jinde nezařazené 10 249 8 891 3 251 0 22 390 16 474 0 38 864
1441 Běžné 10 060 8 891 3 251 0 22 201 15 574 0 37 775
14411 Dotace 0 0   0 0 0 0 0
14412 Ostatní 10 060 8 891 3 251 0 22 201 15 574 0 37 775
1442 Kapitálové 189 0 0 0 189 900 0 1 089
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 37 328 1 7 0 37 336 9 684 0 47 020
311.2 Fixní aktiva 16 008 1 7 0 16 016 2 540 0 18 556
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 21 320 0 0 0 21 320 7 145 0 28 464

nahoru

TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2021
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 930 996 183 214 419 571 -266 481 2 267 300 630 813 -277 590 2 620 523
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 891 378 182 949 418 878 -266 481 2 226 725 539 993 -277 590 2 489 128
21 Náhrady zaměstnancům 161 129 1 692 5 558 0 168 379 63 041 0 231 420
211 Mzdy a platy 122 249 1 270 4 194 0 127 713 47 983 0 175 696
212 Sociální příspěvky 38 880 422 1 364 0 40 666 15 058 0 55 724
22 Užití zboží a služeb 69 530 1 222 2 135 0 72 887 87 216 0 160 103
24 Úroky 43 571 0 0 0 43 571 1 365 -2 44 934
241 Nerezidentům 0 0 0 0 0 0 0 ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru 43 571 0 0 0 43 571 1 365 0 ....
243 Institucím vládního sektoru 0 0 0 0 0 0 -2 ....
25 Běžné transfery 227 345 81 919 0 0 309 264 330 591 0 639 856
251 Veřejným společnostem 105 966 18 905 0 0 124 871 269 887   394 758
252 Soukromým společnostem 121 379 63 014 0 0 184 393 60 704   245 097
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0   0
26 Dotace 592 059 13 778 0 -266 479 339 359 2 547 -277 576 64 329
261 Zahraničním vládám 24 0 0 0 24 2 0 27
2611 Běžné 24 0 0 0 24 2   27
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0   0
262 Mezinárodním organizacím 62 746 0 0 0 62 746 10 0 62 756
2621 Běžné 62 746 0 0 0 62 746 10   62 756
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0   0
263 Jednotkám vládního sektoru 529 289 13 778 0 -266 479 276 589 2 535 -277 576 1 547
2631 Běžné 429 468 2 851 0 -192 226 240 093 2 452 -240 988 1 557
2632 Kapitálové 99 821 10 927 0 -74 253 36 496 83 -36 589 -10
27 Sociální dávky 692 806 6 409 798 0 1 102 610 417 0 1 103 028
271 Dávky sociálního zabezpečení 587 580 0 409 798 0 997 378 0   997 378
272 Dávky sociální pomoci 104 657 0 0 0 104 657 0   104 657
273 Zaměstnanecké sociální dávky 570 6 0 0 576 417   993
28 Ostatní výdaje 104 937 84 332 1 387 -2 190 654 54 816 -12 245 458
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 2 0 0 0 2 16 0 17
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0   0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0   0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0   0
2814 Nájemné 2 0 0 0 2 16   17
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0   0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 104 935 84 332 1 387 -2 190 653 54 800 -12 245 441
2821 Ostatní běžné výdaje 49 500 1 029 1 387 -2 51 914 33 735 -12 85 637
2822 Ostatní kapitálové výdaje 55 435 83 304 0 0 138 738 21 065   159 804
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0   0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0   0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0   0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0   0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 39 618 265 692 0 40 576 90 819 0 131 395
311.1 Fixní aktiva 39 502 265 692 0 40 459 87 251 0 127 710
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 13 0 0 0 13 36 0 49
314.1 Nevyráběná aktiva 104 0 0 0 104 3 532 0 3 636
  PENĚŽNÍ SALDO -413 937 7 012 -12 520 0 -419 446 42 585 0 -376 861

nahoru

TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2021
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 2 465 728 0 0 0 2 465 728 83 089 -1 858 2 546 959
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 2 366 090 0 0 0 2 366 090 5 271 -631 2 370 730
6304 Půjčky [6314+6324] 99 638 0 0 0 99 638 77 818 -1 227 176 230
631 Domácí 1 688 259 0 0 0 1 688 259 56 425 -1 858 1 742 826
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 1 688 259 0 0 0 1 688 259 2 081 -631 1 689 709
6314 Půjčky 0 0 0 0 0 54 344 -1 227 53 118
632 Zahraniční 777 469 0 0 0 777 469 26 664 0 804 133
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 677 831 0 0 0 677 831 3 190 0 681 021
6324 Půjčky 99 638 0 0 0 99 638 23 474 0 123 112

nahoru

TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2021
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 893 668 183 213 419 564 -266 481 2 229 964 621 128 -277 590 2 573 503
701 Všeobecné veřejné služby 185 271 32 0 0 185 303 78 699 -18 998 245 004
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 43 571 0 0 0 43 571 1 365 -2 44 934
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 17 988 0 0 0 17 988 1 498 -18 995 492
702 Obrana 71 678 0 0 0 71 678 1 583 -1 73 260
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 105 625 0 0 0 105 625 12 422 -722 117 326
704 Ekonomické záležitosti 331 332 175 211 0 -137 669 368 873 124 498 -16 214 477 157
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 62 871 46 392 0 -45 723 63 540 5 102 -1 639 67 003
7043 Paliva a energetika 33 188 144 0 0 33 331 1 807 -1 031 34 107
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 11 620 282 0 0 11 902 67 -338 11 631
7045 Doprava 135 387 128 006 0 -91 946 171 447 114 712 -12 027 274 132
7046 Pošty a telekomunikace 697 0 0 0 697 199 0 895
705 Ochrana životního prostředí 18 506 4 032 0 -321 22 216 44 737 -6 774 60 179
706 Bydlení a společenská infrastruktura 34 347 2 336 0 -857 35 825 48 765 -22 341 62 249
707 Zdraví 152 680 0 419 571 -126 322 445 928 15 607 -2 304 459 231
7072 Ambulantní zdravotní péče 1 055 0 0 0 1 055 6 620 -111 7 564
7073 Ústavní zdravotní péče 17 283 0 0 0 17 283 8 060 -2 172 23 170
7074 Veřejné zdravotnické služby 7 392 0 0 0 7 392 788 -10 8 169
708 Rekreace, kultura a náboženství 26 409 1 604 0 -1 311 26 702 41 277 -1 378 66 602
709 Vzdělávání 232 650 0 0 0 232 650 221 274 -179 674 274 250
7091 Preprimární a primární vzdělávání 1 000 0 0 0 1 000 42 109 -735 42 375
7092 Sekundární vzdělávání 5 376 0 0 0 5 376 153 612 -2 330 156 658
7094 Terciární vzdělávání 32 978 0 0 0 32 978 618 0 33 596
710 Sociální věci 772 498 0 0 0 772 498 41 951 -29 185 785 265
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -37 328 -1 -7 0 -37 336 -9 684 0 -47 020

nahoru

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.