CZ EN

Priority zadávání ekologických zakázek

Ministerstvo financí postupuje při zadávání ekologických veřejných zakázek podle Plánu zadávání prioritních akcí, který je sestaven odborným garantem programu - Ministerstvem životního prostředí a jednoznačně odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM).

Plán zadávání je sestavován na 1 rok s tím, že je také dohodnutý střednědobý výhled 2025+ a zásobník projektů s výhledem na 5 – 10 let. Na základě požadavku MŽP byly do seznamu akcí zařazeny také nedořešené lokality s nedostatečnou výší garance ekologické smlouvy s tím, že jejich řešení Ministerstvem financí může být zahájeno pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků. Plán je sestaven na základě současného stavu informací a může být průběžně upravován.

Projekty zařazené do seznamu zadání v roce 2024 včetně zásobníku se budou realizovat postupně dle technické připravenosti podkladů nutných pro zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z důvodu eliminace neúčelného vynakládání finančních prostředků na zastarávající projekty, je na návrh Ministerstva financí od roku 2014 stanovován i střednědobý plán zadávání zakázek, pro které je zahájena aktuální projektová příprava.

Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
  Nabyvatel Lokalita
Priority 2024    
1 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
2 NEAL s.r.o. Dokončení sanace
3 UNIPETROL a.s. Kralupy Konzervace skládky Nelahozeves
4 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Žamberk
5 Pražská plynárenská Dokončení sanace areál Praha 4 - Michle
6 FOSFA, a .s. Břeclav - další etapa
7 innogy Energie, s.r.o. Děčín
8 VÍTKOVICE STEEL, a.s. Opakovat zadání sanace areálu
9 Innogy Energie, s.r.o. Jihlava
10 VÍTKOVICE a.s. Divize 500 sanace
11 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Líštnice
12 TEVA Opava Dokončení sanace místo OSČ
13 MOIS a.s. Chomutov - opakování zadání sanace
14 Colorlak a.s. Dokončení sanace
15 Siemens Elektromotory s.r.o. Mohelnice – likvidace vrtů
16 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dílčí etapa Ekokontejnment
17 Hanhart Morkovice, s.r.o. Mimo areál
Priority 2024 - zásobník    
1 Z-Group a.s. AAR - areál Železárny Chomutov
2 Innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
3 Innogy Energie, s.r.o. AAR lokality Karlovy Vary - Tuhnice
4 JDZ Volary dle výsledku AAR
5 Jihočeská plynárenská Oblast vrtu HB-04
Střednědobý plán 2025+    
1 RESPO s.r.o. Lom u Tachova
2 OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
3 Accolade CZ XXVII, s.r.o. Areál býv. Kovošrot Praha
4 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 2a)
5 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 11)
6 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 7b)
7 SPOLANA a.s. Neratovice Petrochemie
8 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod
9 OKK Koksovny, a.s. Koksovna Lazy
10 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, Gudrony
11 Mototrading (Želhroch) Likvidace chemikálií v Petrově nad Desnou
12 Liberty Ostrava a.s. (ArcellorMittal) Lokalita Ostrava
13 DIAMO s.p. Laguny Ostramo - projekt
14 VÍTKOVICE, a.s. Plynojem MAN (ČEZ Energetické služby s.r.o.)
15 OKK Koksovny, a.s. Skládka odpadů KJŠ
16 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
17 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Jičín
18 UNIPETROL a.s. Kralupy Dokončení sanace skládky Nelahozeves
19 Hanon Systems Dokončení sanace Autopal Hluk
20 ISH a..s sanace areálu býv. Sigmy Olomouc
Zásobník projektů výhled 5 - 10 let    
1 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Šumperk
2 ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav – dokončení sanace
3 Šrouby Krupka s.r.o. Dle doporučení AAR
4 Kastor Eko s.r.o. Rohatec - studie
5 Letiště Praha a.s. Ruzyně - další etapa
6 UNIPETROL RPA s.r.o. ČS Liberec Rochlice
 •   Nabyvatel Lokalita
  Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
  Priority 2023
  1 RESPO s.r.o. Lom u Tachova Lom u Tachova
  2 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
  3 Accolade CZ XXVII, s.r.o. Areál býv. Kovošrot Praha
  4 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 2a)
  5 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 11)
  6 KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Děčín - dokončení sanace
  7 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
  8 NEAL s.r.o. Dokončení sanace
  9 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 7b)
  10 innogy Energie, s.r.o. Žatec
  11 innogy Energie, s.r.o. Děčín
  12 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení ochrany areálu na odtoku podzemní vody
  13 VÍTKOVICE STEEL, a.s. Opakovat zadání sanace areálu
  14 VÍTKOVICE a.s. Divize 500 sanace
  15 UNIPETROL RPA s.r.o. OSČ - V. etapa, lokalita ČS PHM Pardubice - Chrudimská
  16 Mototrading Likvidace chemikálií v Petrově nad Desnou
  17 FOSFA, a .s. Břeclav - další etapa
  18 UNIPETROL RPA s.r.o. Vodovodní řad Šumperk - Vikýřovice
  Priority 2023 - zásobník
  1 Kastor Eko s.r.o. Rohatec - studie
  2 Siemens Elektromotory s.r.o. Mohelnice – likvidace vrtů
  3 Primagas PD sanace
  4 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dílčí etapa Ekokontejnment
  5 Z-Group a.s. AAR - areál Železárny Chomutov
  6 Hanhart Morkovice, s.r.o. Mimo areál
  7 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Žamberk
  Střednědobý výhled 2024+
  1 RWE - GasNet, s.r.o. Dokončení sanace - Uherské Hradiště
  2 UNIPETROL a.s. Kralupy Dokončení skládky Nelahozeves
  3 OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
  4 Pražská plynárenská Dokončení sanace areál Praha 4 - Michle
  5 Innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
  6 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Líštnice
  7 SPOLANA a.s. Neratovice Petrochemie
  8 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod
  9 OKK Koksovny, a.s. Koksovna Lazy
  10 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, Gudrony
  11 Innogy Energie, s.r.o. Jihlava
  12 Liberty Ostrava a.s. (ArcellorMittal) Lokalita Ostrava
  13 DIAMO s.p. Laguny Ostramo - projekt
  14 Innogy Energie, s.r.o. Dokončení sanace lokality Karlovy Vary - Tuhnice
  15 VÍTKOVICE, a.s. Plynojem MAN (ČEZ Energetické služby s.r.o.)
  16 TEVA Opava Dokončení sanace místo OSČ
  17 Šrouby Krupka s.r.o. Dle doporučení AAR
  18 MOIS a.s. Chomutov - opakování zadání sanace
  19 UNIPETROL RPA s.r.o. ČS Liberec Rochlice
  20 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Jičín
  21 ISH a.s sanace areálu býv. Sigmy Olomouc
  22 Colorlak a.s. Dokončení sanace
  Zásobník projektů výhled 5 – 10 let
  1 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Šumperk
  2 ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav – dokončení sanace
  3 OKK Koksovny, a.s. Skládka odpadů KJŠ
  4 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
  5 Letiště Praha a.s. Ruzyně - další etapa
 •   Nabyvatel Lokalita
  Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
  Priority 2022
  1 LAVAT, a.s.. Chotutice
  2 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, mrak E
  3 RESPO s.r.o. Lom u Tachova
  4 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
  5 ČEZ Distribuce, a.s. Transformovna Mochov
  6 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha
  7 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava
  8 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu mrak 2a
  9 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu mrak 11
  10 Vítkovice a.s. Divize 500
  11 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Ostrava Hrabová
  12 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Děčín - dokončení sanace
  13 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
  14 UNIPETROL RPA s.r.o. ČS Bartošovice
  15 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Šumperk - náhradní zdroj
  16 TEVA Opava OSČ v areálu
  17 NEAL Dokončení sanace
  18 LUKOR invest s.r.o. Pérovna Hostivař
  Priority 2022 - zásobník
  1 UNIPETROL a.s., Kralupy Dokončení sanace skládky Nelahozeves
  2 UNIPETROL a.s., Litvínov Dokončení sanace areálu mrak 7b
  3 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu na odtoku PV
  4 Maxa Pavel sanace areálu Chlum u Třeboně
  Střednědobý výhled 2023+
  1 RWE - GasNet, s.r.o. Dokončení sanace - Uherské Hradiště
  2 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
  3 Pražská plynárenská dokončení sanace Dokončení sanace areál Praha 4 - Michle
  4 RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště
  5 OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
  6 VELAMOS a.s. Loučná
  7 Innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
  8 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Líštnice
  9 SPOLANA a.s. Neratovice Petrochemie
  10 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod
  11 Fosfa, a.s. Břeclav - další etapa
  12 OKK Koksovny, a.s. Koksovna Lazy
  13 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, Gudrony
  14 Innogy Energie, s.r.o. Jihlava
  15 LIBERTY Ostrava a.s. /ArcellorMittal, a.s. Lokalita Ostrava
  16 DIAMO s.p. Laguny Ostramo - projekt
  17 Innogy Energie, s.r.o. Dokončení sanace lokality Karlovy Vary - Tuhnice
  18 Innogy Energie, s.r.o. Žatec
  19 Innogy Energie, s.r.o. Kraslice
  20 Innogy Energie, s.r.o. Děčín
  21 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Žamberk
  22 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Jičín
  23 VÍTKOVICE, a.s. Plynojem MAN (ČEZ Energetické služby s.r.o.)
  Zásobník projektů výhled 5 – 10 let
  1 Mototrading, spol. s r.o. Skuteč
  2 ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav – dokončení sanace
  3 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu
  4 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ekokontejnment
  5 OKK Koksovny, a.s. Skládka odpadů KJŠ
  6 OEZ, s.r.o. Písečná
  7 Hanhart Morkovice, s.r.o. Mimo areál
 •   Nabyvatel Lokalita
  Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
  Priority 2021
  1 MORA MORAVIA, s.r.o. Areály Hlubočky
  2 Odien Real Estate a.s. Avia Praha
  3 Crystal Bohemia, a.s. Poděbrady
  4 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
  5 LAVAT, a.s.. Chotutice
  6 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, mrak E
  7 Pérovna, s.r.o. Hostivař
  8 RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště
  9 ČEZ Distribuce, a.s. Domažlice
  10 UNIPETROL RPA s.r.o. Benzina Česká Ves
  11 Hadan s.r.o. Lokalita Bratkovice (bývalý Průzkum Příbram a.s.)
  12 PRATR a.s. Dokončení sanace býv. areálu KARA Trutnov
  13 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod - projekt
  14 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Líštnice
  15 Třinecké železárny a.s. Lokalita SO 15F – Drobné kolejivo
  16 UNIPETROL RPA s.r.o. ČS PHM Kostelec nad Černými lesy
  17 DIAMO, s.p. Laguny OSTRAMO - podklady pro projekt
  18 VÍTKOVICE, a.s. VVT-Válcovny trub
  19 Rekultivace Kladno AAR Kladno
  Priority 2021 - zásobník
  1 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ekokontejnment
  2 ČEZ Distribuce, a.s.. Transformovna Mochov
  3 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha
  Střednědobý výhled 2022+
  1 RESPO s.r.o. Lom u Tachova
  2 Pražská plynárenská dokončení sanace Dokončení sanace areál Praha 4 - Michle
  3 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
  4 OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
  5 VELAMOS a.s. Loučná
  6 Innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
  7 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava
  8 SPOLANA a.s. Neratovice Petrochemie
  9 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod
  10 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Šumperk Vikýřovice
  11 OKK Koksovny, a.s. Koksovna Lazy
  12 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mraky 2a + 11)
  13 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 7b)
  14 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, Gudrony
  15 Innogy Energie, s.r.o. Jihlava
  16 Synthesia Semtín Laguna sádry - Synthesia a.s.
  17 ArcellorMittal, a.s. Lokalita Ostrava
  18 DIAMO s.p. Laguny Ostramo - projekt
  19 ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Lokalita Sokolská (MTZ)
  20 Innogy Energie, s.r.o. Dokončení sanace lokality Karlovy Vary - Tuhnice
  21 Vítkovice a.s. Divize 500
  22 Innogy Energie, s.r.o. Žatec
  23 Innogy Energie, s.r.o. Kraslice
  24 Innogy Energie, s.r.o. Děčín
  25 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Žamberk
  26 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Jičín
  27 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Ostrava Hrabová
  28 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Děčín - dokončení sanace
  Zásobník projektů výhled 5 – 10 let
  1 Mototrading, spol. s r.o. Skuteč
  2 VÍTKOVICE, a.s. Plynojem MAN (ČEZ Energetické služby s.r.o.)
  3 Fosfa, a.s. Břeclav – další etapa
  4 ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav – dokončení sanace
  5 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
  6 OKK Koksovny, a.s. Skládka odpadů KJŠ
  7 OEZ, s.r.o. Písečná
  8 Hanhart Morkovice, s.r.o. Mimo areál
    Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu záv. - pouze v případě navýšení garance
    KastorEko s.r.o. Rohatec
    ÚJV Řež Řež – další etapa - pouze v případě navýšení garance
    PARAMO, a.s. Hlavečník - pouze v případě navýšení garance
    Tlaková plynárna Ústí nad Labem Dokončení sanace - pouze v případě navýšení garance
    Magneton, a.s. Kroměříž – další etapa - pouze v případě navýšení garance
 •   Nabyvatel Lokalita
  Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
  Priority 2020
  1 RESPO s.r.o. Areály společnosti
  2 ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Areál Choceň
  3 MORA MORAVIA, s.r.o. Areály Hlubočky
  4 Pražská plynárenská dokončení sanace Dokončení sanace areál Praha 4 - Michle
  5 OKK Koksovny a.s. Koksovna Jan Šverma
  6 Odien Real Estate a.s. Avia Praha
  7 AERO Vodochody a.s. Areál Vodochody
  8 UNIPETROL a.s. Litvínov Rekultivace Růžodol
  9 Crystal Bohemia, a.s. Poděbrady
  10 Severočeské doly, a.s. Tušimice
  11 CM PROPERTY, s.r.o. (dříve Sara Lee) Praha - Vysočany
  12 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
  13 LAVAT, a.s.. Chotutice
  14 APS Světlá nad Sázavou, a.s. Sanace areálu
  15 Kovohutě Příbram Dokončení sanace skládky sodné strusky
  16 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, mrak E
  17 VÍTKOVICE STEEL, a.s. Areál
  18 Farmak, a.s. IV. etapa Areál
  19 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Olše
  20 Královopolská, a.s. Areál Brno
  21 AERO Vodochody a.s. Rybníček Březí
  Priority 2020 - zásobník
  1 Pérovna, s.r.o. Hostivař
  2 RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště
  3 ČEZ Distribuce, a.s. Domažlice
  4 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
  5 UNIPETROL RPA s.r.o. Benzina Česká Ves
  6 Hadan s.r.o. Lokalita Bratkovice (bývalý Průzkum Příbram a.s.)
  7 PRATR a.s. Dokončení sanace býv. areálu KARA Trutnov
  Střednědobý výhled 2021+
  1 OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
  2 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ekokontejnment
  3 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha
  4 Innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
  5 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava
  6 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod
  7 SPOLANA a.s. Neratovice Petrochemie
  8 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Šumperk Vikýřovice
  9 Mototrading, spol. s r.o. Skuteč
  10 OKK Koksovny, a.s. Koksovna Lazy
  11 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mraky 2a + 11)
  12 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 7b)
  13 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, Gudrony
  14 Innogy Energie, s.r.o. Jihlava
  15 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Líštnice
  16 VÍTKOVICE, a.s. Plynojem MAN (ČEZ Energetické služby s.r.o.)
  17 Synthesia Semtín Sanace skládky lagun
  18 ArcellorMittal, a.s. Lokalita Ostrava
  19 Fosfa, a.s. Břeclav – další etapa
  20 Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov
  21 Synthesia, a.s. Pardubice – dlouhodobý monitoring
  22 Třinecké železárny a.s. Lokalita SO 15F – Drobné kolejivo
  23 UNIPETROL RPA s.r.o. ČS PHM Kostelec nad Černými lesy
  24 DIAMO, s.p. Laguny OSTRAMO
  25 ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Lokalita Sokolská (MTZ)
  26 Innogy Energie, s.r.o. Dokončení sanace lokality Karlovy Vary - Tuhnice
  27 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu
  Zásobník projektů výhled 5 – 10 let
  1 ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav – dokončení sanace
  2 Hartmann – Rico, a.s. Doprůzkum + monitoring
  3 KastorEko s.r.o. Rohatec
  4 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Chomutov
  5 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
  6 VÍTKOVICE, a.s. VVT-Válcovny trub
  7 VÍTKOVICE, a.s. Divize 500
  8 OKK Koksovny, a.s. Skládka odpadů KJŠ
  9 OEZ, s.r.o. Písečná
  10 ÚJV Řež Řež – další etapa
  11 Hanhart Morkovice, s.r.o. Mimo areál
  12 PARAMO, a.s. Hlavečník
  13 Tlaková plynárna Ústí nad Labem Dokončení sanace
  14 Magneton, a.s. Kroměříž – další etapa
 •   Nabyvatel Lokalita
  Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
  Priority 2019
  1 RWE Energie s.r.o. Vyškov
  2 RWE Energie s.r.o. Kroměříž
  3 MOIS s.r.o. Chomutov
  4 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu závodu, ekokontejnment
  5 RESPO s.r.o. Areály společnosti
  6 Innogy Energie, s.r.o. lokalita Kokonín
  7 ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Areál Choceň
  8 UNIPETROL RPA, s.r.o. ČS Ostrava-Muglinovská
  9 MORA MORAVIA, s.r.o. Areál Hlubočky
  10 MORA MORAVIA, s.r.o. Areál Šternberk
  11 UNIPETROL RPA, s.r.o. DS Točník
  12 OKK Koksovny a.s. Koksovna Jan Šverma
  13 Mopas a.s. Holešov
  14 Odien Real Estate a.s. Avia Praha
  15 UNIPETROL a.s. Litvínov Monitoring skládkových oblastí Litvínov
  16 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha
  17 ArcellorMittal, a.s. Válcovny plechu Frýdek-Místek
  18 AERO Vodochody a.s. Areál Vodochody
  19 UNIPETROL a.s. Litvínov Rekultivace Růžodol
  20 UNIPETROL RPA, s.r.o. ČS Liberec - Rochlice
  21 Pérovna, s.r.o. Hostivař
  Priority 2019 - zásobník
  1 OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
  2 Sara Lee Praha - Vysočany
  3 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
  4 BENZINA s.r.o. ČS Vysoké Mýto
  5 Palivo Trans s.r.o. Oslavany
  Zásobník projektů 2020+
  1 KastorEko s.r.o. Rohatec
  2 Innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
  3 Pražská plynárenská, a.s. Dokončení sanace areál Praha 4 - Michle
  4 UNIPETROL RPA, s.r.o. ČS Šumperk - Vikýřovice
  5 Velamos, a.s. v konkurzu Skuteč
  6 Kovohutě Příbram Dokončení sanace skládky sodné strusky
  7 OKK Koksovny, a.s. Koksovna Lazy
  8 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu - mrak 7b
  9 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu - mraky 2a a 11
  10 Innogy Energie, s.r.o. Jihlava
  11 Třinecké železárny a.s. Koryta řek Olše a Líštnice
  12 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy - mrak E
  13 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy - Gudrony
  14 UNIPETROL RPA, s.r.o. ČS Česká Ves
  15 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod
  16 SPOLANA a.s. Neratovice Petrochemie
  17 ArcellorMittal, a.s. Lokalita Ostrava
  18 Farmak, a.s. – III. etapa Areál
  19 Synthesia Semtín Sanace skládky lagun
  20 RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště
  21 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava
  22 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Chomutov
  23 Fosfa, a.s. Břeclav – další etapa
  24 APS Světlá nad Sázavou, a.s. Sanace areálu
  25 DIAMO, s.p. Laguny OSTRAMO
  26 ČEZ Distribuce, a.s. Domažlice
  27 Hanhart Morkovice, s.r.o. Mimo areál
  28 Hartmann – Rico, a.s. Doprůzkum + monitoring
  Zásobník projektů výhled 5 – 10 let
  1 VÍTKOVICE STEEL, a.s. Areál
  2 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
  3 VÍTKOVICE, a.s. VVT-Válcovny trub
  4 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
  5 Crystal Bohemia, a.s. Poděbrady
  6 LAVAT, a.s.. Chotutice
  7 Královopolská, a.s. Areál Brno
  8 Javořice, a.s. Monitoring
 •   Nabyvatel Lokalita
  Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
  Priority 2018
  1 UNIPETROL a.s. Litvínov Popelové skládky
  2 MOIS s.r.o. Chomutov
  3 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu závodu
  4 Eutech a.s. Šternberk
  5 innogy Energie, s.r.o. Kokonín
  6 UNIPETROL a.s. Litvínov Čerpání drénu KM12
  7 BENZINA s.r.o. DS Točník
  8 OKK Koksovny a.s. Koksovna Jan Šverma
  9 Mopas a.s. Holešov
  10 Odien Real Estate a.s. Avia Praha
  11 UNIPETROL a.s. Litvínov Monitoring skládkových oblastí
  12 Vítkovice a.s. Koksochemie + další lokality
  13 Palivo Trans s.r.o. Oslavany
  14 KastorEko s.r.o. Rohatec
  15 Z-Group Steel holding, a.s. Veselí nad Moravou
  16 AERO Vodochody a.s. Areál Vodochody
  17 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Liberec Rochlice
  18 UNIPETROL a.s. Litvínov Nová Voda střed - čerpání podzemních vod
  19 Velamos, a.s. v konkurzu Skuteč
  20 PARAMO a.s. Časy
  21 SPOLANA a.s. Sanace prostoru mezi vnitropodnikovou komunikací a břehem řeky Labe
  22 RWE GasNet s.r.o. Šumperk
  23 KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT a.s. Areál
  24 E.ON. Distribuce a.s. Rozvodna Mydlovary
  25 Jihočeská plynárenská a.s. České Budějovice
  Střednědobý výhled na roky 2019, 2020
  1 VÍTKOVICE STEEL a.s. Areál
  2 BENZINA s.r.o. DS Šumperk Vikýřovice
  3 innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
  4 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
  5 RWE Energie s.r.o. Vyškov
  6 RWE Energie s.r.o. Kroměříž
  7 RESPO s.r.o. Areály společnosti
  8 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha
  9 NOVOINVEST plus, s.r.o. Dubňany
  10 Arcelor Mittal a.s. Dehtová laguna, Válcovny FM
  11 Třinecké železárny a.s. Koryta řek Olše a Líštnice
  12 UNIPETROL a.s. Kralupy Mrak E
  13 SPOLANA a.s. Starý závod
  14 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
  15 Královopolská a.s. Brno
  16 Pražská plynárenská a.s. Praha
  17 ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Závod
  18 UNIPETROL a.s. Rekultivace Růžodol
  19 MORA MORAVIA, s.r.o. Hlubočky
  20 MORA MORAVIA, s.r.o. Šternberk
  21 Hanhart Morkovice s.r.o. Mimo Areál
  22 Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. bývalý závod SARA LEE
  23 Farmak a.s. sanace podzemních vod
  24 Crystal BOHEMIA, a.s. sanace arsenu v podz. vodě a v okolí areálu společnosti
  25 ArcelorMittal Ostrava a.s. sanace dehtové laguny
 • Nabyvatel Lokalita
  Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
  Priority 2017
  1 Odien Real Estate a.s. Avia Praha
  2 BENZINA s.r.o. DS Šumperk Vikýřovice
  3 BENZINA s.r.o. DS Točník
  4 BENZINA s.r.o. DS Bohumín
  5 FARMAK a.s. Olomouc III. etapa
  6 UNIPETROL a.s. Litvínov Popelové skládky
  7 Hanon Systems Autopal Services s.r.o. Závod Nový Jičín
  8 Velamos, a.s. v konkurzu (Velobel) Zlaté Hory
  9 Mopas a.s. Holešov
  10 ČEZ Správa majetku s.r.o. (dříve ZČE a.s.) Karlovy Vary-Tuhnice
  11 UNIPETROL a.s. Litvínov Čerpání drénu KM12
  12 UNIPETROL a.s. Litvínov Nová Voda střed - čerpání podzemních
  13 UNIPETROL a.s. Litvínov Plošný monitoring sanačních prací
  Priority 2017 - zásobník
  14 Synthesia a.s. Pardubice Semtín – laguna železitých kalů
  15 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu závodu
  16 E.ON. Distribuce a.s. Rozvodna Mydlovary
  17 Vítkovice a.s. Koksochemie + další lokality
  18 Jihočeská plynárenská a.s. Areál České Budějovice
  19 RWE GasNet s.r.o. (dříve JMP a.s.) Uherské Hradiště
  Střednědobý výhled na roky 2018, 2019
  1 Eutech a.s. Šternberk
  2 UNIPETROL a.s. Litvínov Nová voda Střed, Růžodol + dokončení sanace areálu v Záluží
  3 RWE GasNet s.r.o. Šumperk
  4 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
  5 KastorEko s.r.o. Rohatec
  6 RWE Energie s.r.o. Vyškov
  7 RWE Energie s.r.o. Kroměříž
  8 RWE Energie s.r.o. Javorník
  9 MOIS s.r.o. Chomutov
  10 Palivo Trans s.r.o. Oslavany
  11 Velamos, a.s. v konkurzu Skuteč
  12 RESPO s.r.o. Areály společnosti
  13 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha
  14 AERO Vodochody a.s. Areál Vodochody
  15 Třinecké železárny a.s. Koryta řek Olše a Líštnice
  16 BENZINA s.r.o. DS Bartošovice
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.