CZ EN

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2023

TABULKA 1: STAV SCHVÁLENÝCH SMLUVNÍCH GARANCÍ A ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH PŘED PRIVATIZACÍ ZPŮSOBENÝCH DOSAVADNÍ ČINNOSTÍ PODNIKŮ
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod celkem rok 2023 celkem od roku 1991
Celkový počet smluvních stran MF z ekologických smluv (ES) původní – schválené vládou 284
po majetkoprávních změnách* 327
Celkové garance výše garancí (v mil. Kč)** 175 685
Smluvní strany, s nimiž počet 2 207
byla ukončena ES výše garancí (v mil. Kč) 644 41 201
Aktuální stav k 31. 12. 2023 počet smluvních stran 120
výše garancí (v mil. Kč) 134 483
z toho v realizačních smlouvách vázáno 45 906
  z nich vyčerpáno (bez zádržného)** 42 479
Provedená úhrada (v mil. Kč)*** celkem 821 66 869

*)    vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků došlo k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekolog. škod, je současný počet subjektů vyšší
**)   v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené v letech 2004 - 2005 mohou být souladu s konkrétními UV ČR překročeny o částku ve výši DPH
***) nezahrnuje úhradu provedenou na program revitalizace a DIAMO s. p. dle UV ČR č.483/2010 a UV ČR č.756/2014

TABULKA 2: STAV SCHVÁLENÝCH GARANCÍ A ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA NÁPRAVU EKOLOGICKÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH TĚŽBOU NEROSTŮ A NA REVITALIZACI DOTČENÝCH ÚZEMÍ
Oblast Položka Rok 2023 Celkem
UV č. 50/2002
kraj Ústecký a Karlovarský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 18 000
Zadané VZ počet 11 625
výše zakázek (v mil. Kč)* 64 12 282
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 131 14 174
UV č. 592/2002
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč)*** 0 20 970
Zadané VZ počet 11 446
výše zakázek (v mil. Kč)* 117 13 216
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 489 14 762
UV č. 552/2003
kladenský region
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 1 727
Zadané VZ počet 0 17
výše zakázek (v mil. Kč)* 0 1 511
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 0 1 726
UV č. 777/2019
průmyslová zóna Kladno
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 41
Zadané VZ počet 2 7
výše zakázek (v mil. Kč)* 2 32
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 9 32
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 40 738
Zadané VZ počet 24 1 095
výše zakázek (v mil. Kč)* 182 27 041
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 629 30 694

*)     výše zakázek uváděna v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách v Kč bez DPH
**)   výše úhrady v Kč včetně DPH 
***) Součástí garance je i převod schválený usnesením vlády č. 1584/2009 v hodnotě 1 mld. Kč. Tato částka byla převedena v roce 2010 státnímu podniku Diamo. Jelikož se ale jednalo o specifický převod, který nesouvisí přímo programem revitalizací, není převod veden ani v úhradách. Pro zjištění reálné výše nevyčerpaných prostředků vyčleněných UV č. 592/2002 je tedy nutné od částky garance schválené vládou ve výši 20 970 mil. Kč odečíst hodnotu převodu dle UV č. 1584/2010 ve výši 1 mld. Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.