CZ EN

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Informace k výzvě č. 9 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2021)

Výzva č. 9 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2230 ( 486,55 kB) - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury (pro rok 2021)

Termín předložení žádosti o dotaci: od 15. 3. 2021 od 00:00:01 hod. do 18. 4. 2021 do 23:59:00 hod. - podrobnější informace viz Vzor investičního záměru

Seznam projektů po vyhodnocení výzvy k podprogramu 298223 ( 49,80 kB)

Seznam vyřazených projektů za podprogram 298223 ( 10,00 kB)

Informativní zveřejnění VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY - dotační výzva č. 9 („VPS-223-3-2021“) k podprogramu 298D2230 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, doručení rozhodnutí o zamítnutí žádostí o dotaci: Veřejná vyhláška - dotační výzva č. 9 - rozhodnutí o zamítnutí žádostí o dotaci - č. j.: MF-22965/2021/1201-3 ( 465,22 kB) - zveřejněno na elektronické úřední desce MF dne 10.8.2021, sejmuto dne 26.8.2021.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář