Novinky

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování publikován ve Sbírce zákonů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Investiční fondy
  • Kapitálový trh
  • Nařízení vlády
  • Soukromý sektor
  • Návrh

Vláda České republiky dne 12. listopadu 2021 projednala a schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 30. listopadu 2021 bylo nařízení vlády publikováno ve Sbírce zákonů. Nabytí účinnosti je stanoveno ke dni 1. ledna 2022.

Novela nařízení vlády snižuje likviditní rezervu u fondu nemovitostí z 20 % na 10 %, což odpovídá právním řádům západní Evropy. Dále se pro speciální fondy investující do fondů kvalifikovaných investorů doplnilo pravidlo pro přijímání úvěrů pro fondy kvalifikovaných investorů, do nichž speciální fond investuje. Rovněž byl například zrušen limit na nemovitosti oceněné porovnávacím způsobem nebo byla zrušena povinnost, aby účetní závěrka nemovitostní společnosti, do které investuje fond nemovitostí, byla schvalována auditorem.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější