Novinky

Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech předložena vládě

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Investiční fondy
  • Investiční společnost
  • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
  • Regulace
  • Návrh zákona

Ministerstvo financí dne 2. května 2022 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné dokumenty ve verzi předložené do vlády. Návrh je vládě předkládán bez rozporu.

Návrhem zákona se transponuje pravidlo, podle něhož bude sdělení klíčových informací splňující požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, ve znění pozdějších předpisů, považováno za splňující požadavky rovněž podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), respektive podle relevantních transpozičních ustanovení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je zabránit duplicitnímu poskytování sdělení klíčových informací.

Účinnost novely je navrhována k 1. lednu 2023.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější