Novinky

2006

Informace k právní úpravě poskytování investičních služeb, organizování trhů s investičními nástroji, ochrany kapitálového trhu a používání ratingů - rok 2006.

ilustrace

Vydáno

Konzultační materiál Ministerstva financí k MiFID (III.): Tržní infrastruktura

Tento konzultační materiál je věnován tržní infrastruktuře (celek B). Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky nejen od účastníků trhu, České národní banky, profesních organizací a odborné veřejnosti, nýbrž i od drobných investorů. Ministerstvo považuje konzultační materiál za důležitý faktor pro přípravu účastníků finanční trhu na nový režim, který transpozice předmětných komunitárních předpisů přinese. Návrh je tedy formulován jako strukturované východisko pro komplexní diskusi na téma tržní infrastruktury. Na základě výsledků veřejné diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude cit. evropské předpisy transponovat.

  • Lhůta pro zasílání připomínek byla stanovena do 8. ledna 2007.

Vydáno

Konzultační materiál Ministerstva financí k MiFID (IV.): Požadavky na organizaci a provoz

Tento konzultační materiál je věnován požadavkům na organizaci a provoz (celek D). Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky. Návrh je tedy formulován jako strukturované východisko pro komplexní diskusi na téma pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům. Na základě výsledků diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude cit. evropské předpisy transponovat.

  • Lhůta pro zasílání připomínek byla stanovena do 8. ledna 2007.

Vydáno

Konzultační materiál Ministerstva financí k MiFID (II.): Působnost MiFID a definice

Konzultační materiál ke směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID) a příslušné prováděcí směrnici. Tento konzultační materiál je věnován vymezení základních pojmů a rozsahu působnosti. Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky nejen od účastníků trhu, České národní banky, profesních organizací a odborné veřejnosti, nýbrž i od drobných investorů. Ministerstvo považuje konzultační materiál za důležitý faktor pro přípravu účastníků finanční trhu na nový režim, který transpozice předmětných komunitárních předpisů přinese. Na základě výsledků veřejné diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude cit. evropské předpisy transponovat.

  • Lhůta pro zasílání připomínek byla stanovena do 8. prosince 2006.

Vydáno

Konzultační materiál Ministerstva financí k MiFID (I.): Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům

Konzultační materiál ke směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID) a příslušné prováděcí směrnici. Tento konzultační materiál je věnován pravidlům jednání ve vztahu k zákazníkům. Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky nejen od účastníků trhu, České národní banky, profesních organizací a odborné veřejnosti, nýbrž i od drobných investorů.

  • Lhůta pro zasílání připomínek byla stanovena do 15. října 2006.