Novinky

Ministerstvo financí spustilo webové stránky „Kapitálový průvodce“

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Spolupráce s institucemi
  • Ministerstvo financí
  • Evropská komise

Ministerstvo financí spustilo webové stránky „Kapitálový průvodce“. Při této příležitosti se dne 29. dubna 2021 konala online konference, kterou uvedla ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. a generální ředitel GŘ REFORM Mario Nava. Tím vyvrcholila několikaletá spolupráce Ministerstva financí s Evropskou komisi v rámci Programu na podporu strukturálních reforem Evropské unie, z jehož prostředků byl projekt vytvoření webových stránek a zorganizování související konference financován. Na realizaci projektu se podílely společnosti Ernst & Young a FleishmanHillard.

Webové stránky „Kapitálový průvodce“ vznikly v návaznosti na předchozí projekt výše uvedených subjektů, který spočíval ve vytvoření Zprávy o gramotnosti na kapitálových trzích v ČR publikované v listopadu 2019: tato zpráva obsahuje komunikační strategii a akční plán, k jehož částečnému splnění spuštěním webových stránek dochází. Otázku vzdělávání malých a středních podniků o možnostech financování prostřednictvím kapitálového trhu pak specificky zmiňuje Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023, kterou schválila vláda ČR v březnu 2019 a na jejímž základě vznikla i výše uvedená Zpráva.

Účelem nových webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily. Webové stránky nasměrují (například i prostřednictvím jednoduchého rozřazovacího kvízu) potenciální zájemce o využití těchto způsobů financování podnikání na odborníky, kteří jim mohou se zajištěním tohoto financování pomoci. Nabídnou rovněž rozhovory s předními českými odborníky v oblasti kapitálového trhu a další užitečné informace o jednotlivých formách financování, včetně slovníčku pojmů a návodu na použití těchto webových stránek, který zahrnuje i krátké animované video.

Webové stránky „Kapitálový průvodce“ lze v tuto chvíli ještě upravovat v rámci projektu uvedeného výše, proto uvítáme i Vaše připomínky k obsahu či fungování stránek v písemné podobě na adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz, a to do 14. května 2021.

Doporučované

Nejčtenější