Novinky

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování předložen vládě

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Investiční fondy
  • Kapitálový trh
  • Nařízení vlády
  • Soukromý sektor
  • Návrh

Ministerstvo financí předložilo dne 5. října 2021 vládě návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti s potřebou zajistit jednotu terminologie a reagovat na výsledky veřejné konzultace z ledna 2021.

Jednou z významnějších změn je například návrh na snížení likviditní rezervy u fondu nemovitostí z 20 % na 10 %, což odpovídá právním řádům západní Evropy. Dále se pro speciální fondy investující do fondů kvalifikovaných investorů doplňuje pravidlo pro přijímání úvěrů pro fondy kvalifikovaných investorů, do nichž speciální fond investuje. Rovněž se například ruší limit na nemovitosti oceněné porovnávacím způsobem nebo se ruší povinnost, aby účetní závěrka nemovitostní společnosti, do které investuje fond nemovitostí, byla schvalována auditorem.

Doporučované

Nejčtenější