Novinky

Veřejná konzultace - novela nařízení vlády o investování investičních fondů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Soukromý sektor
  • Návrh zákona
  • Veřejné diskuse
  • Konzultace

Dne 2. září 2020 vláda České republiky předložila Poslanecké sněmovně k projednání „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu“, který je evidován jako sněmovní tisk 993. V případě přijetí tohoto návrhu zákona bude potřeba novelizovat i nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů. Při příležitosti novelizace tohoto nařízení vlády bude možné provést i další potřebné změny.

Odborná veřejnost se vyzývá k zaslání podnětů k novelizaci předmětného nařízení vlády do 3. února 2021 na adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz, a to včetně odůvodnění potřeby navrhovaných změn.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější