Novinky

Právní rámce

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Nařízení EU
  • Občanský zákoník
  • Ochrana spotřebitele
  • Platební styk
  • Směrnice EU
  • Zákon
  • Soukromý sektor

Zákony

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Obecná ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 až 1819) a finanční služby uzavírané na dálku (§ 1841 až 1851)
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku – vybraná ustanovení

EU směrnice a nařízení

Doporučované

Nejčtenější