Novinky

Soukromé penzijní systémy

Informace Ministerstva financí k tématu penzijních služeb a penzijních systémů.

ilustrace

Základní informace

Informace Ministerstva financí k základním aspektům penzijního systému České republiky.

Zaměstnanecké penzijní pojištění

Základní informace k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění, které mohou nabízet instituce mající k této činnosti povolení domovského orgánu dohledu ze zemí EU a oznámí tuto činnost na území České republiky České národní bance.

Panevropský osobní penzijní produkt

Panevropský osobní penzijní produkt, známý také pod zkratkou PEPP, bude dlouhodobý finanční produkt, který umožní tvorbu úspor na stáří a jehož podmínky poskytování jsou ve většině parametrů upraveny jednotně v celé Evropské unii na základě uvedeného nařízení.