Novinky

Základní informace

oddělení 3503 - Pojišťovnictví a penzijní produkty
oddělení 3503 - Pojišťovnictví a penzijní produkty

Vydáno

 • Reforma veřejných financí
 • Důchodová reforma
 • III. pilíř
 • Penzijní fondy
 • Doplňkové penzijní spoření
 • Penzijní připojištění
 • Penzijní společnosti
 • Penzijní systém
 • Zákon o penzijním připojištění
 • Zaměstnanecké penzijní pojištění
 • Veřejný sektor
 • Finanční trh
 • Soukromý sektor
Aktualizováno 27. 8. 2013 9:00
 • Aktualizace obsahu a doplnění legislativních rámců

Souhrnné informace ke III. pilíři penzijního systému - Penzijní připojištění pro účastníky transformovaných fondů a doplňkové penzijní spoření.

Penzijní připojištění pro účastníky transformovaných fondů a doplňkové penzijní spoření.  Účast je dobrovolná. Ze systému lze předčasně vystoupit, ovšem nárok na státní příspěvek a daňové úlevy je podmíněn setrváním do stanovené doby. Stát k měsíčním příspěvkům účastníků vyplácí státní příspěvek a umožňuje odečíst část zaplacených příspěvků ze základu daně z příjmů.

Před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření doporučujeme prostudovat zejména dokument obsahující klíčové informace pro účastníky, který musí poskytnout penzijní společnost nebo zprostředkovatel.

Legislativa:

Vybrané vyhlášky České národní banky:

Užitečné odkazy

Informace o návazné právní úpravě a metodiku lze nalézt také na internetových stránkách České národní banky, která vykonává dohled nad finančním trhem.

Informace o penzijních společnostech a jejích nabídkách můžete nalézt také na internetových stránkách Asociace penzijních společností.

Informace o tzv. předdůchodech

Tzv. předdůchod je penze vyplácená z doplňkového penzijního spoření, jejíž vyplácení musí splňovat podmínky zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění (zejména upozorňujeme na ustanovení § 19 až 23).

V případě, že má účastník doplňkového penzijního spoření zájem čerpat prostředky z doplňkového penzijního spoření formou tzv. předdůchodu, musí mít dosaženou spořící dobu nejméně 60 kalendářních měsíců (do této doby se započítává i doba účasti v penzijním připojištění) a musí dosáhnout alespoň věku, který je o pět let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod ze státního důchodového pojištění a mít naspořenou dostatečnou částku tak, aby měsíční splátka penze činila alespoň 30 % průměrné mzdy a penze byla vyplácena nepřerušovaně alespoň pod dobu dvou let. Pro posouzení nároku na penzi z doplňkového penzijního spoření se u žen při stanovení důchodového věku postupuje jako u mužů stejného data narození. Tzv. předdůchod je rovněž možné čerpat u pojišťovny, k níž lze převést prostředky účastníka doplňkového penzijního spoření jako jednorázové pojistné na výplatu doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. V tomto případě musí účastník nejdříve žádat penzijní společnost o úhradu jednorázového pojistného, které penzijní společnost vyplatí na základě předložení uzavřené pojistné smlouvy.

Výhody v systému veřejného zdravotního pojištění (status státního pojištěnce) platí po dobu pobírání této penze; u důchodového pojištění (doba pobírání tzv. předdůchodu se považuje za vyloučenou dobu pro účely výpočtu důchodu ze státního důchodového pojištění) do okamžiku dosažení důchodového věku potřebného pro nárok na důchod. Úprava tzv. předdůchodů by měla pomoci k překlenutí případného obtížného období ve věku blízkém důchodovému věku, kdy může být ztíženo uplatnění na trhu práce a zvýšena tendence odejít z tohoto důvodu do předčasného důchodu, který má ovšem za následek trvale snížený starobní důchod.

Doporučované

Nejčtenější