Novinky

Veřejný sektor

Přehledy a bloky informací Ministerstva financí vztahující se k veřejnému sektoru.

ilustrace
Státní rozpočet
Informace Ministerstva financí k hospodaření územních rozpočtů.
Přehled makroekonomických informací, ukazatelů, výhledů a predikcí.
Informace o politice a metodikách řízení státního dluhu.
Informace Ministerstva financí o daních a souvisejících tématech.
Informace Ministerstva financí k cenové regulaci a kontrole.
Informace Ministerstva financí k oceňování majetku, cenové mapy, komentáře.
Účetnictví a účetnictví státu
Majetek státu
Informace Ministerstva financí o podpoře projektů a programů z národních zdrojů.
Informace Ministerstva financí o správě veřejných financí a o finančních kontrolách ve veřejném sektoru.
Fiskální údaje a další informace požadované zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Informace Ministerstva financí k elektronické fakturaci.