Novinky

Kdo musí nově podat daňové přiznání elektronicky z důvodu zřízení datové schránky?

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Daň
  • Daně a cla
  • Daňové přiznání
  • Daňové změny
  • Datové schránky
  • Finanční správa
  • Veřejný sektor
  • MOJE daně

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější