Novinky

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2015

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické škody
  • Ekologické zakázky
  • Seznam ekologických smluv
  • Tabulka
  • Veřejný sektor
  • Kraje a obce

Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod II. pololetí celkem rok 2015 celkem od
2015 roku 1991
Celkový počet smluvních stran MF z ekologických smluv (ES) původní – schválené vládou 284
po majetkoprávních změnách* 326
Celkové garance výše garancí (v mil. Kč)** 175 740
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 2 5 158
výše garancí (v mil. Kč) 726 1089 22 051
Aktuální stav k  31. 12. 2015 počet smluvních stran 167
výše garancí (v mil. Kč) 153 688
z toho
 
v realizačních smlouvách vázáno 51 480
 z nich vyčerpáno (bez zádržného)*** 50 953
Provedená úhrada (v mil. Kč)*** celkem 390 764 60 241

*) vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků došlo k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekolog. škod, je současný počet subjektů vyšší
**) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV ČR překročeny o částku ve výši DPH
***) nezahrnuje úhradu provedenou na program revitalizace a DIAMO s.p. dle UV ČR č.483/2010 a UV ČR č.756/2014 

Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území
oblast   II. pololetí 2015 celkem rok 2015 celkem
UV č.50/2002
kraj Ústecký a Karlovarský


Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 15 000
Zadané VZ počet 5 10 509
výše zakázek (v mil.Kč)* 13 128 10 908
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 171 303 12 040
UV č.592/2002
kraj Moravskoslezský a JihomoravskýGarance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 21 000
Zadané VZ počet 5 17 313
výše zakázek (v mil.Kč)* 56 158 11 164
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 580 1298 10538
UV č.552/2003
kladenský region

Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 1 727
Zadané VZ počet 0 0 17
výše zakázek (v mil.Kč)* 0 0 1 511
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 0 12 1 726
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 37 727
Zadané VZ počet 10 27 839
výše zakázek (v mil.Kč)* 69 286 23 583
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 751 1612 24 304

*) výše zakázek uváděna v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH

Doporučované

Nejčtenější