Novinky

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2017

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Tabulka
  • Kraje a obce

Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod II. pololetí 2017 Celkem rok 2017 Celkem od roku 1991
Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
Celkový počet smluvních stran MF z ekologických smluv (ES) původní – schválené vládou 284
po majetkoprávních změnách* 325
Celkové schválené garance výše garancí (v mil. Kč)** 175 721
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES
počet 6 14 179
výše garancí (v mil. Kč) 11 611 11 933 34 376
Aktuální stav k 31. 12. 2017
počet smluvních stran 146
výše garancí (v mil. Kč) 141 345
z toho v realizačních smlouvách vázáno 43 669
  z nich vyčerpáno (bez zádržného)** 40 314
Provedená úhrada (v mil. Kč)*** celkem 515 727 61 627

*) vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků došlo k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekolog. škod, je současný počet subjektů vyšší
**) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV ČR překročeny o částku ve výši DPH
***) nezahrnuje úhradu provedenou na program revitalizace a DIAMO s. p. dle UV ČR č.483/2010 a UV ČR č.756/2014
 

Oblast Položka II. pololetí 2017 Celkem rok 2017 Celkem
Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území
UV č. 50/2002
kraj Ústecký a Karlovarský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 3 000 3 000 18 000
Zadané VZ počet 6 11 537
výše zakázek (v mil. Kč)* 90 175 11 484
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 163 271 12 548
UV č. 592/2002
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 -250 20 750
Zadané VZ počet 14 18 345
výše zakázek (v mil. Kč)* 77 78 11 380
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 261 541 11 829
UV č. 552/2003
kladenský region
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 250 1 977
Zadané VZ počet 0 0 17
výše zakázek (v mil. Kč)* 0 0 1 511
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 0 0 1 726
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 3 000 3 000 40 727
Zadané VZ počet 20 29 899
výše zakázek (v mil. Kč)* 167 253 24 375
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 423 811 26 103

*) výše zakázek uváděna v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH
 

 

Doporučované

Nejčtenější