Novinky

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2019

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Kraje a obce
  • Tabulka

Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod Celkem rok 2019 celkem od roku 1991
Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
Celkový počet smluvních stran MF z ekologických smluv (ES) původní – schválené vládou 284
po majetkoprávních změnách* 326
Celkové garance výše garancí (v mil. Kč)** 175 685
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES
počet 9 194
výše garancí (v mil. Kč) 1 208 37 874
Aktuální stav k 31. 12. 2019 počet smluvních stran 132
výše garancí (v mil. Kč) 137 811
z toho v realizačních smlouvách vázáno 43 413
z nich vyčerpáno (bez zádržného)** 39 711
Provedená úhrada(v mil. Kč)*** celkem 1 080 63 683

*) vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků došlo k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekolog. škod, je současný počet subjektů vyšší
**) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené v letech 2004 - 2005 mohou být souladu s konkrétními UV ČR překročeny o částku ve výši DPH
***) nezahrnuje úhradu provedenou na program revitalizace a DIAMO s. p. dle UV ČR č.483/2010 a UV ČR č.756/2014

Oblast Položka Celkem rok 2019 Celkem
Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území
UV č. 50/2002
kraj Ústecký a Karlovarský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 18 000
Zadané VZ počet 20 582
výše zakázek (v mil. Kč)* 368 12 035
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 300 13 226
UV č. 592/2002
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 220 20 970
Zadané VZ počet 14 386
výše zakázek (v mil. Kč)* 106 11 670
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 300 12 683
UV č. 552/2003
kladenský region
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) -250 1 727
Zadané VZ počet 0 17
výše zakázek (v mil. Kč)* 0 1 511
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 0 1 726
UV č. 777/20193
město Kladno
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 30 30
Zadané VZ počet 0 0
výše zakázek (v mil. Kč)* 0 0
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 0 0
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 40 727
Zadané VZ počet 34 985
výše zakázek (v mil. Kč)* 473 25 216
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 600 27 635

*) výše zakázek uváděna v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH
***) Součástí garance je i převod schválený usnesením vlády č. 1584/2009 v hodnotě 1 mld. Kč. Tato částka byla převedena v roce 2010 státnímu podniku Diamo. Jelikož se ale jednalo o specifický převod, který nesouvisí přímo programem revitalizací, není převod veden ani v úhradách. Pro zjištění reálné výše nevyčerpaných prostředků vyčleněných UV č. 592/2002 je tedy nutné od částky garance schválené vládou ve výši 20 970 mil. Kč odečíst hodnotu převodu dle UV č. 1584/2010 ve výši 1 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější